Download Mẫu Biên Bản Trả Hàng, Biểu Mẫu Biên Bản Trả Lại Hàng Bán

… Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: … có).NGƯỜI THỰC HIỆN HOÀN TRẢ TÀI LIỆU, TANG VẬT(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC) CÓ TÀI LIỆU, TANG VẬT ĐƯỢC HOÀN TRẢ(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI … Trong Bảng kê tài liệu, tang vật trả lại cần ghi chú rõ tài liệu, tang vật có được niêm phong không và tình trạng niêm phong. 3. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, …

Đang xem: Download mẫu biên bản trả hàng

*

*

*

… hành lập biên bản hoàn trả tài liệu, tang vật bị tạm giữ gồm:STT Tên tài liệu, tang vật Số lượng Chủng loại, tình trạng tài liệu, tang vật Ghi chú Biên bản này gồm có trang, được lập thành bản có … THANH TRAĐOÀN THANH TRA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN TRẢ LẠI TÀI LIỆU, TANG VẬT BỊ TẠM GIỮ- Căn cứ Quyết định số ngày tháng năm của về việc thanh … lập thành bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài liệu, tang vật được trả lại. Mẫu số: 13/KTTT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC…

Đọc thêm  Câu hỏi Vì sao Nhật Bản lại chọn Trung Quốc là điểm tấn công đầu tiên trong quá trình xâm lược, mở rộng ra bên ngoài?, Giúp em với ạ em cảm ơn. (Lịch sử lớp 8)

Xem thêm: dess dài

*

*

… Trường tiểu học : ……………………BIÊN BẢNTHẢO LUẬN TỔSINH HOẠT THƯỜNG KỲ CHUYÊN MÔN CỤM2009– 2010( Biên bản này được sử dụng trong các lần sinh hoạt cụm chuyên môn…

Xem thêm: Download Sách Tiếng Anh Cơ Bản Elight Cd Pdf, Bản Đọc Thử Sách Tiếng Anh Cơ Bản 2018

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG HOÀN THÀNH, HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ppsx

… XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………, ngày… tháng……. năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động Thực hiện … SXGN cam kết và đề nghị tháo dỡ lò gạch thủ công: Ông (bà) ………………………………………………………………… ………. Tên, Bảng hiệu cơ sở sản xuất (nếu có):…………………………………………… Giấy đăng ký kinh doanh số…………………………… ngày…

Viết một bình luận