Bộ Luật Hình Sự 100/2015/Qh13 File Doc, Giáo Trình Luật Hình Sự Quốc Tế

Bộ luật hình sự là một trong những luật quan trọng nhất của một quốc gia, trở thành công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cho đất nước. Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2015 là luật hình sự mới nhất hiện nay.

Đang xem:

Bộ Luật hình sự có nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong sự phát triển của một quốc gia, đó chính là “nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội”. Đồng thời, bộ luật hình sự cũng có trách nhiệm giáo dục tất cả người dân ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Luật hình sự được xem là ngành luật có tính chất xương sống, cơ bản và trọng yếu trong hệ thống các ngành luật của Việt Nam. Đối tượng tác động của Luật hình sự là những cá nhân thực hiện hành vi phạm tội đã cấu thành tội phạm, Luật hình sự nhấn mạnh đến quan hệ xã hội giữa nhà nước và người phạm tội, chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Tất cả vai trò, chức năng hay nhiệm vụ của Luật hình sự đều gắn với sự hình thành phát triển nhà nước.

Chúng ta nói nếu ví hệ thống pháp luật Việt Nam là một ngôi nhà thì Luật hình sự đóng vai trò là nền móng để xây dựng ngôi nhà đó, điều đó cho thấy Luật hình sự chính là cơ sở cho sự vững chắc của một quốc gia, nhìn chung Luật hình sự Việt Nam hiện nay thiên về yếu tố khoan hồng, giáo dục hơn là trừng phạt, điều đó xuất phát từ nền tảng đấu tranh chống ngoại xâm “lấy nhân nghĩa để thay cường bạo” của dân tộc ra từ bao đời nay.

Xem thêm: mẫu quyết định cử cán bộ giám sát công trình

Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 là văn bản pháp luật được soạn thảo để đưa ra các quy định thống nhất, bài bản trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh đất nước và quyền lợi của các công dân. Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 mới nhất được ban hành và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Các nội dung của bộ luật hình sự 100/2015/QH13 đã đưa ra đó là các quy định về các điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luât hình sự, về tội phạm. Bộ luật hình sự cũng xác định rõ ràng về loại tội phạm như tội xâm phạm an ninh Quôc gia, các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội phạm xâm phạm về quyền tự do của con người, dân chủ công dân, tội phạm về sở hữu, tội phạm về câm phạm chế độ hôn nhân gia đình, tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, hay tội phạm về ma túy…Bộ luật hình sự cũng xác định rõ ràng về điều khoản thi hành luật lệ bao gồm các độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự, điều kiện được tha tù trước thời hạn, điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại….

*

Bộ hình sự 100/2015/QH13 đã quy định rất rõ các điều khoản liên quan đến các vấn đề hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, các trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự và các quy định phạt đối với các hành vi phạm tội. Toàn bộ nội dung bộ luật hình sự 100/2015/QH13 bao gồm VIII chương với 51 điều, mọi người cần tìm hiểu nội dung nào có thể tham khảo trực tiếp chương đó để tra cứu thông tin nhanh nhất.

Xem thêm: Cách Viết Reference Theo Chuẩn Harvard, Harvard Referencing

Bên cạnh đó, bộ luật hình sự 100/2015/QH13 còn nêu ra các nguyên tắc xử lý, trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh tội phạm đối với mọi công dân và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Ngoài nội dung của luật hình sự 100/2015/QH13 thì các bạn có thể tham khảo thêm luật thương mại số 36/2005/QG11 để tìm hiểu thêm về những nội dung cơ bản của luật thương mại mới nhất hiện nay. Luật thương mại số 36/2005/QG11 có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 07 năm 2005, có đối tượng áp dụng là các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các hoạt động thương mại.

Nội dung bộ luật hình sự 100/2015/QH13 đã được Tải Miễn Phí cập nhật chi tiết trên hệ thống nếu bạn đọc muốn quan tâm và tìm hiểu bộ luật này có thể theo dõi trực tuyến hoặc cũng có thể tải tài liệu về nghiên cứu cụ thể hơn. 

Viết một bình luận