download 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Đang xem: Download 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

TÀI LIỆU TÌM HIỂU:19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

*

12p

*

hatram_123

*

26-12-2011

*

4203

*

569

*

  Download

Báo cáo Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến tháng 6 năm 2016

Báo cáo Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến tháng 6 năm 2016 bao gồm những nội dung về kết quả triển khai chương trình; kết quả huy động nguồn lực thực hiện chương trình; đề xuất, kiến nghị. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

*

7p

*

ryukoemi

*

25-07-2016

*

228

*

17

*

  Download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá hiện trạng thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

*

46p

*

truongtien_03

*

10-03-2018

*

637

*

112

*

  Download

Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 theo tinh thần Quyết đinh số: 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 theo tinh thần Quyết đinh số: 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ trình bày về điều kiện tự nhiên và đánh giá việc thực hiện các nội dung trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020 của thu tương chính phủ của xã Đồng Bảng.

*

5p

*

ryukoemi

*

13-03-2015

*

444

*

55

*

  Download

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Luận án với các mục tiêu nghiên cứu: đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên cơ sở đó xác định mối tương quan giữa một số yếu tố sử dụng đất với mức độ đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015; xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn tiếp theo.

*

224p

*

cogacoga

*

01-03-2017

*

291

*

49

*

  Download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Luận án với các mục tiêu nghiên cứu: đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên cơ sở đó xác định mối tương quan giữa một số yếu tố sử dụng đất với mức độ đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015; xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn tiếp theo.

*

27p

*

cogacoga

*

01-03-2017

*

74

*

5

*

  Download

Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới: Nghiên cứu điển hình xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Bài viết này sử dụng phương pháp PRA và phiếu điều tra để đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thiệu Đô và đề xuất một số giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động này.

*

11p

*

vinobita2711

*

28-05-2019

*

38

*

4

*

  Download

Thực trạng và vai trò của tổ hợp tác trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới tại Thừa Thiên Huế

Tổ hợp tác (THT) là tổ chức thuộc loại hình kinh tế tập thể đang được khuyến khích phát triển tại các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, tổ hợp tác sản xuất ra đời từ những năm 1960 và có những vai trò nhất định trong sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả được xem là một trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện tại có rất ít nghiên cứu khoa học đánh giá vai trò của các THT tại Việt Nam. Nghiên cứu này được thiết kế để đánh giá thực trạng và vai trò của THT trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới tại nước ta.

*

15p

*

nguathienthan6

*

01-07-2020

*

17

*

2

*

  Download

Nghiên cứu bổ sung quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít, góp phần thực hiện tiêu chí thủy lợi xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh

Bài viết này đề xuất phương án vận hành bổ sung để khắc phục những tồn tại trước đây nhằm nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống Nam Măng Thít đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống thủy lợi theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh.

*

8p

*

mangamanga

*

21-02-2020

*

14

*

0

*

  Download

Mô hình văn hóa tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới: Nhìn từ huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Xem thêm: Mẫu Đề Nghị Xác Nhận Số Dư Ngân Hàng 2021, Mẫu Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng

Để có được diện mạo như hôm nay, địa phương này đã vận dụng linh hoạt kết hợp vừa xây dựng văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và giờ đây đã, đang từng bước trở thành mô hình văn hoá tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực và sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh; ngày càng đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện.

*

10p

*

angicungduoc2

*

03-01-2020

*

21

*

1

*

  Download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Bắc Ninh

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Bắc Ninh với mục đích phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng nông thông mới trong phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Bắc Ninh theo các tiêu chí, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế.

*

0p

*

codon_05

*

09-01-2016

*

878

*

226

*

  Download

Đề tài: Trình bày tổng quan về nông thôn Việt Nam và các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới-phân tích

Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình môn Quản lý môi trường với đề tài “Trình bày tổng quan về nông thôn Việt Nam và các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới-phân tích” để nắm các kiến thức cần thiết và vận dụng vào trong bài thuyết trình cùng chủ đề của mình thật tốt.

*

42p

*

banlieu

*

09-11-2014

*

939

*

173

*

  Download

Đề tài: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012– 2020

Đề tài: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012– 2020 là một giải pháp nhằm xây dựng xã Thanh Yên thành mô hình nông thôn mới tiêu Bảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; có nền kinh tế phát triển bền vững, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, xã hội văn minh, môi trường xanh sạch đẹp; bản sắc văn hoá dân tộc và quê hương được gìn giữ, dân chủ cơ sở được phát huy, đảm bảo công bằng tiến bộ xã hội; quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

*

150p

*

phamdinhtoandb

*

08-10-2016

*

307

*

70

*

  Download

Luận án Tiến sĩ Triết học: Phát huy vai trò của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Luận án “Phát huy vai trò của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay” thực hiện với mục tiêu nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò của ND trong xây dựng nông thôn mới. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

*

208p

*

quangdaithuan78

*

18-01-2017

*

183

*

63

*

  Download

Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường và đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thành các tiêu chí này trong xây dựng nông thôn mới của huyện Thạch Thất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

*

9p

*

nganga_06

*

05-10-2015

*

243

*

61

*

  Download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học môi trường: Nghiên cứu đề xuất tiêu chí sinh thái học bảo tồn trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trường hợp nghiên cứu tại xã Hải Phú huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Dưới đây là luận văn Thạc sỹ Khoa học môi trường: Nghiên cứu đề xuất tiêu chí sinh thái học bảo tồn trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trường hợp nghiên cứu tại xã Hải Phú huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định. Luận văn được thực hiện nhằm xác định giá trị và vai trò quan trọng của môi trường và đa dạng sinh học của các hệ sinh thái vùng nông thôn trong quy hoạch NTM ở Việt Nam nói chung và xã Hải Phú nói riêng.

 

*

104p

*

namhoang39

*

01-06-2015

*

198

*

49

*

  Download

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong xây dựng nông thôn mới – Bùi Tất Thắng

Nội dung bài viết “Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong xây dựng nông thôn mới” trình bày về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới nhìn từ tiêu chí chuyển dịch cơ cấu kinh tế,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

*

0p

*

lethuy170290

*

01-04-2016

*

86

*

14

*

  Download

Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Bài viết trình bày sự cần thiết phải ban hành và triển khai các quy định về tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tình hình xây dựng và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trƣờng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

*

14p

*

kequaidan5

*

12-06-2020

*

40

*

14

*

  Download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Giải pháp thúc đẩy việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Mục đích nghiên cứu đề tài Xây dựng Nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Mai Sơn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được hiện đại hoá; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

*

107p

*

sosua999

*

14-07-2020

*

44

*

12

*

  Download

Vai trò của trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Xem thêm: Tuyển Tập Truyện Audio Nguyễn Ngọc Ngạn Mp3, Tập Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Bài viết phân tích các vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bao gồm các vai trò: 1) nắm bắt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật xây dựng nông thôn mới; 2) tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; 3) lãnh đạo lập kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; 4) tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; 5) kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; 6) huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; 7) đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan và cấp có thẩm quyền.

*

9p

*

thiendiadaodien_6

*

12-02-2019

*

63

*

8

*

  Download

Viết một bình luận