Đông Nam Á có vị trí địa lý quan trọng như thế nào để trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ngocanh7320118

Nguyên nhân khách quan:

– Các nước tư bản thực dân (cụ thể là Pháp) đang trong quá trình phát triển chủ nghĩa đế quốc mạnh mẽ, cần nguyên liệu, thị trường, thuộc địa,… nên đang tích cực đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

Nguyên nhân chủ quan:

– Vị trí địa lí: Các nước Đông Nam Á có vị trí địa lí vô cùng quan trọng.

+ Là một khu vực khá rộng, bao gồm nhiều nước trên lục địa và hải đảo.

+ Nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.

+ Là cửa ngõ để đi vào lục địa châu Á rộng lớn.

– Tài nguyên, thiên nhiên: Là khu vực giàu tài nguyên như: lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khoáng sản,…

– Dân cư: Có nguồn nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Chính trị – xã hội: Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu, xã hội khủng hoảng.

Vote cho mik nhé

Đọc thêm  Giáo Trình Lý Luận Cơ Bản Y Học Cổ Truyền Pdf, Lý Luận Cơ Bản Y Học Cổ Truyền Pdf

Viết một bình luận