Tạo Đơn Xin Việc Giáo Viên Mầm Non, Mẫu Đơn Xin Việc

… nhân viên với vị trí Giáo viên tiểu học. Tôi nhận thấy mình có đủ trình độ, kỹ năng phù hợp với vị trí nhân viên Giáo viên tiểu học nên tôi viết đơn này xin được gia nhập đội ngũ nhân viên … tạo làm giáo viên : Môn :…………………… Đăng ký xét tuyển làm giáo viên môn :……… bậc:…… …Tôi xin chấp hành sự phân công, bố trí công tác giảng dạy của tổ chức . Tuy nhiên, để tham khảo cho việc … lập-Tự do-Hạnh phúc Buôn Ma Thuột, ngày… tháng …năm 20…ĐƠN XIN XÉT TUYỂN LÀM GIÁO VIÊN Kính gửi : Hội đồng xét tuyển viên chức ngạch giáo viên phổ thông năm 2009 tỉnh Đăk LăkTôi tên là : Sinh…

Đang xem: đơn xin việc giáo viên mầm non

*

*

… sách, chương trình giáo dục, bồi dưỡng giáo viên mầm non. Điều 3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên 1. Thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, … tra, giám sát việc thực hiện chế độ làm việc của giáo viên mầm non được quy định tại Thông tư này. Điều 8. Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường mầm non Hiệu trưởng trường mầm non chịu trách … thực hiện chế độ làm việc của giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này. Điều 7. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào…

Xem thêm: bảng chấm công 2015

*

Báo cáo “Những cơ sở định hướng cho việc đổi mới phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non và năng lực đòi hỏi ở giáo viên mầm non ” doc

*

Xem thêm: Dđề Thi Violet – Thư Viện Đề Thi & Kiểm Tra

*

Viết một bình luận