Cho Mình Xin Mẫu Đơn Xin Trích Lục Quyết Định Ly Hôn, Tài Liệu Mẫu Đơn Xin Trích Lục Hồ Sơ Đất Đai Docx

… DANH M ỤC MẪU HỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAISTT Ký hiệu Tên v ăn bảnI. Mẫu sổ sách hồ địa chính 01 Mẫu số 01/ĐK … đất, thu hồi đất20 Mẫu số 01a/ĐĐ Đơn xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 21 Mẫu số 01b/ĐĐ Đơn xin thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 22 Mẫu số 01c/ĐĐ Đơn xin giao … hạn sử dụng đất 14 Mẫu số 14/ĐK Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất 15 Mẫu số 15/ĐK Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 16 Mẫu số 16/ĐK Đơn xin đăng ký thừa kế…

Đang xem: đơn xin trích lục

*

*

*

Xem thêm: Lô Gô Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, Tập Tin:Logo Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ địa chính trên địa bàn quận Tây Hồ trong quá trình đô thị hóa

… lý hồ do mình lập ra và bản đồ địa chính. – Cấp huyện quản lý hồ do mình lập ra, bản đồ địa chính và toàn bộ hồ của cấp xã.- Cấp tỉnh quản lý hồ do mình lập ra và toàn bộ hồ … SDĐ, về GCNQSD đất).Các mẫu sổ sách địa chính được ban hành như mẫu sổ địa chính (mẫu số – 01/ĐK), mẫu sổ mục kê đất (mẫu số 02/ĐK), mẫu sổ đăng ký biến động đất đai (mẫu số 03/ĐK) nhằm đáp … việc lập bản đồ địa chínhđịa phương mình. Bản đồ địa chính được lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Bản đồ địa chính được lập thành 03 bộ: bản gốc lưu tại Sở Địa chính, hai bản…

*

Xem thêm: Tải Giáo Trình Streamline Pdf +Mp3, Streamline English Đầy Đủ 4 Quyển

*

Viết một bình luận