Mẫu Đơn Xin Thôi Tham Gia Ban Chấp Hành Công Đoàn 2021, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn 2021

Tin hoạt động Tài liệu Văn bản ban hành Truyên truyền gương điển hình Hình ảnh – Video
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh

*

*

THÔI THAM GIA CẤP ỦY—–

I. Việc thôi tham gia cấp ủy khi có khi có quyết định nghỉ công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác

– Cấp ủy viên khi có quyết định nghỉ hưu thì thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm từ thời điểm tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu.

Đang xem: đơn xin thôi tham gia ban chấp hành

Cấp ủy viên khi có quyết định thôi làm công tác quản lý thì thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm từ thời điểm quyết định thôi làm công tác quản lý có hiệu lực thi hành.

– Cấp ủy viên tham gia nhiều cấp ủy, khi có quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, có quyết định nghỉ hưu thì thôi tham gia các cấp ủy mà đồng chí đó là thành viên từ thời điểm quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu có hiệu lực thi hành; thời điểm tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu; trường hợp chuyển công tác sang đảng bộ khác thì thôi tham gia các cấp ủy trong cùng đảng bộ mà đồng chí đó đã tham gia kể từ khi quyết định có hiệu lực thi hành. Nếu đồng chí đó là thành viên của cấp ủy cấp trên mà nơi chuyển đến trong cùng đảng bộ thì vẫn là cấp ủy viên cấp ủy cấp trên.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Tự Kiểm Tra Đảng Viên 2017, Mẫu Báo Cáo Tự Kiểm Tra Đảng Viên Chấp Hành

II. Việc thôi tham gia cấp ủy theonguyện vọngcá nhân

– Thôi tham gia chi ủy: Cá nhân chi ủy viên làm đơn xin thôi tham gia chi ủy (nêu rõ lý do xin thôi) gửi chi bộ; chi bộ họp xét và có văn bản đề nghị đảng ủy cấp trên quyết định (đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận thì chi bộ có văn bảngửi đảng ủy bộ phận, đảng ủy bộ phận có trách nhiệm báo cáo để đảng ủy cơ sở quyết định).

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Cán Bộ Công Chức Và Công Nhân 2021

– Thôi tham gia đảng ủy: Cá nhânđảng ủy viên làm đơn xin thôi tham giađảng ủy (nêu rõ lý do xin thôi) gửi đảng ủy;đảng ủỵ họp xét và có văn bản đề nghị đảng ủy cấp trên quyết định.

Viết một bình luận