đơn xin ra khỏi đoàn

Mẫu đơn xin ra khỏi đoàn thanh niên là gì? Mẫu đơn xin ra khỏi đoàn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đang xem: đơn xin ra khỏi đoàn

Mẫu đơn xin được ra khỏi đoàn thanh niên

1. Định nghĩa mẫu đơn xin ra khỏi đoàn thanh niên là gì? 2. Mẫu đơn xin ra khỏi đoàn thanh niên

1. Định nghĩa mẫu đơn xin ra khỏi đoàn thanh niên là gì?

Mẫu đơn xin ra khỏi đoàn thanh niên là mẫu đơn được lập ra để xin được ra khỏi đoàn thanh niên. Mẫu nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do xin ra khỏi đoàn…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN:……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN XIN RA KHỎI ĐOÀN THANH NIÊN

Kính gửi: ………………..

Tôi là:…………………………………………………………………………………

Giáo viên: …………………………………………………………………………….

Tôi viết đơn này trình lên Ban Chấp Hành Chi Đoàn trường ………để trình bày một việc như sau:

Tôi sinh ngày…………………………………. Kết nạp đoàn viên ngày ……………..

Đã từng sinh hoạt tại các chi Đoàn sau:

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………..……………………

Hiện nay đang sinh hoạt tại chi Đoàn trường …………………………………………..

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thực Tập Điện Công Trình, Tài Liệu Báo Cáo Thực Tập Điện Công Nghiệp

Được đứng trong hành ngũ của Đoàn tôi luôn cảm thấy thật vinh dự và tự hào, bởi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn thanh niên đã có những phong trào lớn góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đọc thêm  Download Dược Điển Việt Nam 5 online PDF miễn phí

Trong suốt thời gian là một đoàn viên thanh niên, tôi luôn chấp hành tốt mọi điều lệ của Đoàn, chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, của ngành. Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi phong trào do Đoàn phát động và tổ chức. Đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ với các đoàn viên thanh niên khác khi gặp khó khăn. Đóng đoàn phí đầy đủ và đúng thời gian quy định. Cuối mỗi năm học tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Được biết, Đại hội Đoàn toàn quốc khóa IX đã sửa đổi, bổ sung về độ tuổi xét kết nạp đoàn viên là từ 16 đến 30 tuổi. Xét thấy mình không còn đủ điều kiện về độ tuổi để đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Vì vậy, tôi viết đơn này trình lên các đồng chí trong Ban Chấp Hành Chi Đoàn để các đồng chí xem xét và công nhận cho tôi: là đoàn viên đã hết tuổi Đoàn.

Tôi xin hứa, dù không còn là đoàn viên của chi Đoàn, nhưng tôi sẽ vẫn luôn sát cánh, chia sẻ và gánh vác mọi khó khăn cùng tất cả các đồng chí, để cùng nhau đoàn kết, góp sức xây dựng chi Đoàn ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Xin chân trọng cảm ơn các đồng chí./.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Môn Toán, Tiếng Việt Cả Năm, Shopee Việt Nam

Đọc thêm  Viết bài tập làm văn số 5 lớp 9 đề 2 | Văn mẫu 9 - Doctailieu

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin ra khỏi đoàn thanh niên

*

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Viết một bình luận