Các mẫu đơn xin vào lớp 1 đúng tuyến, trái tuyến thường dùng

đơn xin học trái tuyến lớp 1

Các mẫu đơn xin vào lớp 1 trái tuyến, đúng tuyến mới nhất

Tổng hợp nhiều mẫu đơn đăng ký vào lớp 1 năm 2021 thuộc các trường tiểu học ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng cùng tất cả các tỉnh thành trên cả nước bao gồm cả đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến và đúng tuyến cũng như cách viết đơn xin nhập học được nhiều người tìm kiếm, tham khảo và sử dụng nhất. Mời các bạn xem và download hoàn toàn miễn phí.

  • Mẫu đơn xin chuyển lớp tiểu học, THCS, THPT, Đại học
  • Cách viết mẫu đơn xin học thêm mới nhất
  • Đơn xin chuyển trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Đại học

Mẫu phiếu đăng ký nhập học lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC: ……………

Kính gửi : Hiệu trưởng Trường…………..

Chúng tôi gồm :

1. Họ tên cha: ………………….….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: …………………………….…., số điện thoại: ….………………

2. Họ tên mẹ: ………………..…….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ……………….………….…., số điện thoại: ….………………

Xin cho con chúng tôi là:…………………………………………………..

Sinh ngày ……tháng……năm 2013, nơi sinh:……………………………….

Chổ ở hiện nay: Số nhà ….., đường ……………………….., tổ …….., khóm (ấp) ………………, phường (xã) ..………………. TP………….

Số ĐT liên lạc nhanh: Bàn ………………….., Di động…………………..

Được xét tuyển vào lớp 1, năm học……………

Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Có thông báo, đăng ký ở trang sau

…….., ngày … tháng … năm …..

Người làm đơn

Mẫu đơn xin vào lớp 1 đúng tuyến số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 1

NĂM HỌC………….

Kính gửi: Hiệu trưởng trường…………………………

Tôi tên: ………………………………………Chỗ ở hiện nay:………………………………………..

Là phụ huynh em :……………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………….. Nơi sinh:………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………………..Tôn giáo:…………………………….. Giới tính:…………………..

Gia đình thuộc diện chính sách:……………………………………………………………………..

Đã học HTCTMN 5 tuổi trường:……………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: Thôn ……………………………Xã…………………….Tỉnh………………..

Nơi ở hiện tại: Thôn ……………………………Xã…………………….Tỉnh………………..

Họ tên cha: ……………………………………….Năm sinh………………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….

Họ tên mẹ: ……………………………………………Năm sinh…………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….

Người đỡ đầu (nếu có): …………………………………………..Năm sinh……………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..

Nay tôi viết đơn này kính trình Lãnh đạo trường Tiểu học………….cho con tôi được vào lớp 1 năm học………….của quý trường. Được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………., ngày……..tháng …..năm .

Người làm đơn (Ghi rõ họ, tên và ký)

Mẫu đơn đăng ký xin nhập học vào lớp 1 năm 2020 mới nhất

Mẫu đơn đăng ký xin nhập học vào lớp 1 năm 2020 mới nhất

Mẫu đơn xin vào tiểu học

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

Năm học ………… – ……………

Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………

1. Họ và tên học sinh: ……………………………………………………..Nam…………..Nữ…………

Ngày sinh:………………………………………………………….Nơi sinh (tỉnh, thành phố):…………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại nhà riêng:………………………………………………………………………………………

Khi cần báo tin cho ai?:………………………………………………………………………………………

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:………………………………………………………………………………..

Đọc thêm  Thư Viện Bài Giảng Giáo Án Điện Tử Lớp 7 Môn Sinh Học 7, Sinh Học 7 Bài 1 Thư Viện Bài Giảng Điện Tử

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):………………………………………………..

2. Họ tên bố: …………………………………………………………….Điện thoại:……………………….

Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………………….

3. Họ tên mẹ: …………………………………………………………….Điện thoại:………………………

Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………………………..

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến có bán trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1 (TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học …………………

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………

Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ……………………………, Phường (xã): ………………………………….. thành phố (huyện) ……………………………………., tỉnh: ……………………………………………..

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: …………….. tôi

Họ và tên học sinh: …………………………………… Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha: ………………………………… năm sinh: ………….. nghề nghiệp ………………….

Nơi công tác (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ: …………………………………. năm sinh: …………… nghề nghiệp …………………

Nơi công tác (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: …………………………………………………………………..

Hiện cháu đang sống với: …………………………………………………………………………………..

Tại địa chỉ: khu vực (ấp) ………………….., phường (xã) ……………………………………………. thành phố (huyện) …………………………………………………………………………………………….

Tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc khi cần: ……………………………………………………………………………..

Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

– Hai buổi/ngày – Hai buổi/ngày có bán trú

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………

Đồng ý nhận em: …………………………………………………………………………………………………..

Vào học lớp 1 – Năm học 20….. – 20…..

……………….., ngày………..tháng……năm 20….. HIỆU TRƯỞNG

Mẫu đơn xin hoc trái tuyến lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1

NĂM HỌC ……………….

Kính gửi: – Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học………………

Tôi tên:……………………………………………. – Sinh năm:……………………….……

Nơi ở hiện nay:………………………………………………….……………………………..

Điện thoại:……………………………………..………………………………………………

– Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-PGDĐT ngày 23/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II, xét HTCTTH, xét TNTHCS năm học 2017-2018, tuyển sinh năm học 2018-2019;

– Căn cứ Thông báo số:…./TB-NVX ngày …../7/2018 của Trường Tiểu học………………………. về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019.

Tôi xin được đăng ký cho…………………….chúng tôi là:

Họ và tên:…………………………………………………… – Giới tính: Nam, Nữ

Sinh ngày………tháng……….năm………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………………………Quốc tịch:………………………………………….

Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Hoàn thành, Chưa hoàn thành

Hoàn cảnh bản thân học sinh:………………………………………..………………………….

Họ và tên cha:………………………………- Sinh năm:………….……, Số ĐT:……………

Họ và tên mẹ:………………….…… – Sinh năm:………….……, Số ĐT:………………..…

Nơi ở hiện nay thôn:…………………………………………………………………………………….

Hoàn cảnh gia đình:………………………………………………………………………..……

Xin được học lớp 1 trường Tiểu học ……………………………………………………………………..

Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ những quy định chung của nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC …………

Thủ tục, Hồ sơ vào lớp 1 gồm những gì?

Theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 hiện nay thì việc nộp hồ sơ vào lớp 1 gồm những giấy tờ sau:

Đọc thêm  Bài Viết Về Những Điều Đảng Viên Không Được Làm, Điều Lệ Đảng, Đảng Bộ

+ Đơn xin nhập học (theo mẫu của từng trường);

+ Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường, xã, thị trấn;

Có nhiều phụ huynh băn khoăn về việc có cần thiết phải làm KT3 (Sổ tạm trú dài hạn ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đăng ký thường trú) để cho con vào lớp 1 hay không? Thì câu trả lời là không. Phụ huynh lưu ý, chỉ cần có các giấy tờ nêu trên thì đã có thể hoàn thành hồ sơ xin nhập học vào lớp 1 cho con.

Để hồ sơ được hoàn thành một cách đầy đủ và chính xác, các vị phụ huynh nên chủ động liên hệ với nhà trường mà con mình sẽ theo học, thông qua phương thức gặp mặt trực tiếp hoặc tìm hiểu thông tin trên các kênh tuyển sinh trực tuyến.

Hồ sơ nhập học lớp 1 gồm có những gì?

Hồ sơ nhập học lớp 1 gồm có những gì?

Quy định nhập học, tuyến sinh lớp 1 năm 2021

Theo hướng dẫn về tuyển sinh đầu cấp vừa được Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội ban hành quy định nhập học lớp 1 bao gồm các nội dung sau:

1. Cấp mã số học sinh: các trường mầm non, tiểu học, THCS phải hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 28/5/2021.

2. Thời gian tuyển sinh:

– Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021

– Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

3. Lưu ý:

+ Các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể là bắt đầu từ ngày 29/5/2021 đến ngày 28/7/2021; các trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực: lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 22/7/2021.

+ Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

+ Sau ngày 28/7/2021, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GDĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GDĐT cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021; riêng đối với các trường mầm non được tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

+ Các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 03/8/2021.

Các bước làm thủ tục nhập học vào lớp 1

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước làm thủ tục xin vào lớp 1 dành cho các bậc phụ huynh tham khảo để chủ động chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết và sắp xếp thời gian hoàn thành thủ tục nhập học cho các con.

Đọc thêm  TẢI 5+ Khóa Luận Kế Toán Tiền Lương => Số Liệu Mới Nhất

Bước 1: Cán bộ tuyển sinh hướng dẫn hồ sơ đăng ký vào lớp 1 cho phụ huynh học sinh:

+ Cung cấp thông tin về nhà trường cho phụ huynh biết;

+ Ghi thông tin phụ huynh học sinh;

+ Bán hồ sơ cho phụ huynh.

Bước 2: Phụ huynh hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ cho tại phòng tuyển sinh.

Bước 3: Làm thủ tục nhập học

+ Cán bộ trực tuyển sinh kiểm tra, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học;

+ Ghi giấy hẹn nhập học.

Bước 4: Thông báo danh sách các lớp

+ Trước ngày nhập học Ban gám hiệu xếp học sinh vào các lớp và chuyển danh sách lớp cho phòng tuyển sinh;

+ Cán bộ tuyển sinh dán danh sách học sinh lên bảng tin ở trường để hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đến nhận lớp.

Bước 5: Tiếp nhận học sinh vào lớp học

+ Đến ngày nhập học phụ huynh đưa con đến nhận lớp học;

+ Giáo viên được phân công đón tiếp, điểm danh và nhận học sinh vào lớp.

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp tại Hà Nội

Để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con, cha mẹ học sinh phải có hòm thư điện tử cá nhân hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của nhà trường.

Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6, phụ huynh nhất thiết phải có mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh.

Mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh này do trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội bàn giao cho cha mẹ học sinh cuối cấp. Mỗi mã số cha mẹ học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến một lần.

Trường hợp đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, phụ huynh không cần phải nhập mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh. Phụ huynh có thể sử dụng mã số và mật khẩu đăng nhập vào sổ liên lạc điện tử tại web: http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn (nếu dùng máy tính) hoặc phần mềm PINO (nếu dùng thiết bị di động) để theo dõi kết quả học tập, rèn luyện, thi và tuyển sinh của học sinh.

Dưới đây là 6 bước cụ thể để phụ huynh học sinh thực hiện:

Bước 1: Truy cập cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến.

Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Bước 5: Đăng ký thành công

Bước 6: In thông tin đăng ký tuyển sinh

Trường hợp sai thông tin học sinh: Phụ huynh mang hồ sơ tuyển sinh đến nộp tại trường đăng ký tuyển sinh theo thời gian quy định, ban tuyển sinh nhà trường sẽ đối chiếu và chỉnh sửa theo đúng thông tin hồ sơ tuyển sinh.

Ngoài Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 – Hồ sơ nhập học, đăng ký vào lớp 1 các bạn còn có thể tham khảo thêm:

  • Mẫu đơn xin chuyển lớp tiểu học, THCS, THPT, Đại học
  • Đơn xin chuyển trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Đại học