Mẫu đơn đề nghị gia hạn thanh toán – [Cập nhật 2023] – Luật ACC

đơn xin gia hạn thời gian thanh toán

Thanh toán hóa đơn là một chức năng cho phép khách hàng sử dụng số dư từ Fast Card để thanh toán cho: Hóa đơn Điện/Nước. Hóa đơn internet. Hóa đơn truyền hình. Hôm nay ACC sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung về Mẫu đơn đề nghị gia hạn thanh toán – [Cập nhật 2023]. Cùng ACC tìm hiểu ngay sau đây bạn nhé !

Thông Tư 09 2016 Của Bộ Nông Nghiệp

Mẫu đơn đề nghị gia hạn thanh toán – [Cập nhật 2023]

1. Giấy đề nghị thanh toán là gì ?

Hiểu đơn giản là mẫu Giấy đề nghị thanh toán là một loại giấy tờ được cá nhân sử dụng trong trường hợp muốn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thanh toán lại những khoản tiền đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc là những khoản tạm ứng. Ngoài ra, Giấy đề nghị thanh toán được coi là hợp lệ và được duyệt khi cá nhân tự bỏ tiền của mình chi cho những công việc, hoạt động chung của tập thể mà có được sự đồng ý, chỉ đạo của cấp trên. Ngược lại, đối với trường hợp cá nhân tự ý chi mà không có sự cho phép của cấp trên thì coi như đề nghị thanh toán đó không hợp lệ và cá nhân đó sẽ không được thanh toán khoản tiền đã bỏ ra.

2. Mẫu đơn đề nghị gia hạn thanh toán – [Cập nhật 2023]

PHÒNG…………….

—————-

Số:…../CV-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN GIA HẠN THANH TOÁN

(V/v Đề nghị gia hạn thanh toán đối với …)

———————-

Hôm nay, ngày… tháng…. năm….., Phòng/Ban/Công ty/……………. chúng tôi làm công văn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét gia hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong Hợp đồng………………. ký kết giữa………………….. và Quý công ty vào ngày…./…../……. từ ngày…./…./……. đến ………………..

Với lý do sau:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(Bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng mà bạn đưa ra là hợp lý và hợp pháp, có lợi ích cho cả hai bên, thể hiện thiện chí thanh toán của bên đề nghị)

Đọc thêm  Tham Luận Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Viên Chức Năm, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức

Phòng/Ban/Công ty… chúng tôi làm công văn………………… kính gửi tới Quý công ty/Phòng/Ban/… để thông báo với Quý công ty/Phòng/Ban/… sự việc trên. Kính đề nghị Quý công ty/Phòng/Ban/… xem xét và đồng ý cho chúng tôi gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo điểm… Khoản…. Điều…… Hợp đồng……….. trong thời gian…………………. để đảm bảo……………… (bạn đưa ra lợi ích mà các bên có thể đạt được nếu việc gia hạn thanh toán được chấp nhận)

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Công ty…………….;

– Phòng/Ban/…….;

– …;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG/…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn điền giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán được lập theo các văn bản mẫu của Bộ Tài chính, người lập chỉ cần điền thông tin theo mẫu định sẵn, trong đó lưu ý:

– Phía bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, đơn vị và bộ phận

– Ghi rõ tên, chức vụ của người có thẩm quyền xét duyệt giấy đề nghị thanh toán như Giám đốc, Tổng giám đốc.

– Điền đầy đủ thông tin họ tên, chức vụ người đề nghị thanh toán.

– Ghi rõ nội dung thanh toán.

– Số tiền (bằng số và chữ) cần thanh toán.

– Phương thức thành toán: Ghi rõ chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Nếu lựa chọn phương thức chuyển khoản phải ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

– Nguồn kinh phí: Có thể là chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án…

– Số lượng chứng từ và ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ.

4. Quy định về dùng giấy đề nghị thanh toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán thường được dùng trong các trường hợp như:

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;

Đọc thêm  Hướng Dẫn Chơi Dynasty Warriors Unleashed Điêu Nghệ Như Các Cao Thủ

– Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);

– Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

5. Thẩm quyền về lập giấy đề nghị thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc người chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

7. Nội dung trong giấy đề nghị thanh toán bao gồm những gì ?

Hiện nay, Giấy đề nghị thanh toán có khá nhiều mẫu được quy định tại từng văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, thường thì Giấy đề nghị thanh toán sẽ có những nội dung cụ thể như sau:

– Tên đơn vị, doanh nghiệp và bộ phận đề nghị thanh toán.

– Họ tên, bộ phận đang làm việc của cá nhân đề nghị thanh toán.

– Ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng cả số và chữ.

– Số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn.

8. Quy định về thanh toán theo nguyên tắc kế toán

Cụ thể theo quy định về thanh toán theo nguyên tắc kế toán thì tại Điều 11 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

Điều 11. Nguyên tắc kế toán tiền

1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

Đọc thêm  Bộ Đề Cương Ôn Tập Khoa Học Lớp 4 Học Kỳ 1, Môn Khoa Học Lớp 4

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.

3. Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.

4. Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

– Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;

– Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.

5. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.

Trên đây là những nội dung về Mẫu đơn đề nghị gia hạn thanh toán – [Cập nhật 2023] do Công ty Luật ACC cung cấp kiến thức đến khách hàng. ACC hy vọng bài viết này sẽ là nguồn thông tin hữu ích gửi đến quý bạn đọc !

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin