Mẫu Đơn Xin Dự Thầu Công Trình Xây Dựng, Đơn Xin Dự Thầu

Mẫu đơn dự thầu xây dựng

Đơn dự thầu xây dựng do bên đại diện nhà đầu tư gửi bên mời thầu với nguyện vọng được tham dự thầu thực hiện một dự án trong xây dựng. Đây là văn bản chuẩn và quan trọng trong hồ sơ dự thầu. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT.

Đang xem: đơn xin dự thầu

Nội dung của đơn dự thầu

ĐƠN DỰ THẦU (1)(Áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)Ngày ……. tháng …… năm …….(2)Tên gói thầu: ……………………………………………………………………………………..(3)Tên dự án: …………………………………………………………………………………………………(4)
Thư mời thầu số: ………………………………………………………………………………………. (5)Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………..(6)Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ……………….(7) mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ………………………………(8), cam kết thực hiện gói thầu ………………………………..(9) theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ………………………………..(10) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.Thời gian thực hiện hợp đồng là ……………………………..(11)Chúng tôi cam kết:1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: đề thực hành word

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ………………. (12) ngày, kể từ ngày ……… tháng ……… năm …….(13).

Đại diện hợp pháp của nhà thầu (14(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Mẫu đơn dự thầu

Xem thêm: ” Từ Vựng Tiếng Anh B1, B2 Chủ Đề Công Việc (Work), Từ Vựng Tiếng Anh B1, B2 Chủ Đề Công Việc (Work)

*

Phụ lục hợp đồng xây dựng Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng Mẫu hợp đồng kinh tế xây dựng Hợp đồng kinh tế xây dựng Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

Viết một bình luận