Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác mới nhất 2023

đơn xác nhận thời gian công tác

Trong quá trình làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp vì nhiều lý do khác nhau mà cá nhân sẽ phải xin xác nhận thời gian công tác. Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết dưới đây.

Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác là gì?

Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác là văn bản được sử dụng để xác nhận, ghi lại thời gian nhận công tác và tính chất công việc cụ thể của người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Xuất phát từ tên gọi của loại văn bản này, có thể thấy rõ 02 đặc điểm của đơn xác nhận công tác như sau:

– Về nội dung: Chỉ xác nhận thông tin cá nhân, đơn vị công tác, công việc hiện tại mà không xác nhận về lý lịch, nơi cư trú hay tiền lương, thu nhập.

– Về tính bảo mật: Xác nhận công việc là quyền lợi chính đáng của người lao động, chính vì vậy, đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể dễ dàng ký xác nhận cho người lao động. Không giống như việc xác nhận thu nhập bởi nó còn liên quan đến việc bảo mật thông tin và sự cạnh tranh trong thị trường lao động.

Đơn xin xác nhận công tác để làm gì?

Trước khi tìm hiểu về Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác cần nắm được mục đích của đơn xin xác nhận thời gian công tác.

– Đơn xin xác nhận thời gian công tác có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau và được xem như một giấy tờ xác minh năng lực, kinh nghiệm của cá nhân trong quá trình làm việc tại các công ty và doanh nghiệp.

– Xác nhận công tác tại công ty sử dụng trong nhiều trường hợp, tùy vào hoàn cảnh và mục đích của người lao động theo đó mẫu đơn này được bổ sung trong hồ sơ xin cấp visa nước ngoài. Đồng thời, đơn xác nhận công tác cũng giúp cá nhân thuộc doanh nghiệp được hưởng đúng quyền lợi tương ứng với thời gian làm việc và cống hiến của họ.

– Xác nhận thời gian công tác còn được sử dụng nhiều trong các thủ tục hành chính, chủ yếu là các thủ tục hành chính liên quan đến các ngành nghề có điều kiện, yêu cầu xác minh kinh nghiệm.

Nội dung đơn xin xác nhận thời gian công tác

Cũng tương tự như các đơn khác, nội dung đơn xin xác nhận thời gian công tác gồm những nội dung sau đây:

– Thông tin về người xin xác nhận thời gian công tác:

+ Người khai ghi cụ thể địa chỉ nơi đăng ký thường trú/tạm trú của mình: xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

+ Ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

+ Ghi đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

Đọc thêm  Bất Ngờ Với Hướng Dẫn Dùng Proteus 8 Professional, Cách Sử Dụng Proteus 8 Professional

+ Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người khai.

+ Ghi cụ thể chức danh, chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên,…

– Vị trí đảm nhận công tác tại công ty, đơn vị, doanh nghiệp: Trong quá trình làm việc, trong nội bộ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người lao động có thể được thuyên chuyển, điều động làm việc ở nhiều ví trí, nhiều bộ phận khác nhau. Chính vì vậy, người khai nên ghi chi tiết thời gian làm việc cho từng vị trí, bộ phận.

– Lý do xin xác nhận thời gian công tác: Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể là: Xác nhận kinh nghiệm làm việc, chứng minh tài chính, làm hồ sơ du học, làm visa du lịch, vay vốn ngân hàng,…

Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác

Hiện nay pháp luật không có quy định chung về đơn xin xác nhận thời gian công tác, tuy nhiên quý độc giả có thể tham khảo Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác dưới đây:

1/ Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác tại công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty………………………………………………………………………………………..

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ……………..Ngày cấp:………. Nơi cấp:……..…………………………………………..

Hiện đang công tác tại:

Công ty: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………… Fax: …………………………………………………………………………………..

Vị trí công tác: ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh/chức vụ: …..…………………………………………………………………………………………..

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

….. Không xác định thời hạn

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác.(ghi rõ): ……………………………………………………………………………………………………

Ngày vào làm việc:………………………………………………………………………………………………….

Ngày kết thúc (nếu có): ……………………………………………………………………………………………

Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác(nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do xin xác nhận công tác: ………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin về vị trí công việc, thời gian làm việc nêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Download mẫu đơn xin xác nhận công tác

2/ Mẫu đơn xin xác nhận công tác tại cơ quan nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————-

……………, ngày……..tháng……năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………………………………… Ngày cấp:………….Nơi cấp:……

Số điện thoại nhà: …………………………. Số ĐTDĐ: ……………………………….

Hiện đang làm việc tại: …………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:…………………………………………………………………………

Lý do xác nhận công tác:………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đọc thêm  Sách Tiếng Anh Lớp 12 Thí Điểm Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 Mới, Thí Điểm

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUANNGƯỜI KHAI (Ký và ghi rõ họ tên)

Download mẫu đơn xin xác nhận công tác tại cơ quan nhà nước

3/ Mẫu giấy xác nhận công tác tại bệnh viện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC TẠI BỆNH VIỆN

Họ tên:…………………………………………………………. Giới tính:………………………………………….

Ngày sinh:……………………………………………………. Nơi sinh:…………………………………………..

Hiện đang công tác tại:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Hiện phụ trách công việc:…………………………………………………………………………………………

Thời gian công tác từ: ……/……/……… đến ……/……/………

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Xin chân thành cảm ơn.

…………………, ngày……tháng……năm………

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ XÁC NHẬN NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Ông (bà):………………………………………… (Ký, ghi rõ họ tên)

Là cán bộ biên chế (hoặc hợp đồng) của cơ quan.

Ngày……tháng……năm………

(Ký tên, đóng dấu)

Download mẫu giấy xác nhận công tác tại bệnh viện

4/ Mẫu giấy xác nhận công tác về quản lý trang thiết bị y tế

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BYT như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-

BẢN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC ——

Kính gửi: …………………….1…………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: ……. ngày cấp: ……… nơi cấp: ……………….

Kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận các nội dung sau:

Tôi đã (hoặc đang) làm việc tại: ………………………………………………………………

Thời gian làm việc: từ ngày ……/……/…… đến ngày ……/……/ ………………

Vị trí đảm nhiệm: …………………………………………………………………………………..

Công việc chính được giao: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

……2….., ngày……tháng……năm 20…… XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NƠI LÀM VIỆC (ký, ghi họ tên, xác nhận)NGƯỜI VIẾT ĐƠN (ký, ghi rõ họ tên)

___________________

1 Tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc.

2 Địa danh

Download mẫu giấy xác nhận công tác về quản lý trang thiết bị y tế

5/ Mẫu giấy xác nhận công tác tại trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: Hiệu trường …………………………………………..

Tôi tên: ………………………………………………….………………………………..

Giáo viên: ………………………………………………………..………………………

Nay tôi làm đơn gửi đến Hiệu trưởng trường …………………………… xác nhận cho tôi hiện đang công tác tại trường.

Lí do: ………………………………………………………………….…………………

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Hiệu trưởng …………, ngày ….. tháng …năm …… ……………………………… Kính đơn

……………………………………..

………………………………. ……………………….

……………………………….

……………………………….

Download mẫu giấy xác nhận công tác tại trường

Cách viết giấy xác nhận công tác

1. Phụ thuộc vào việc người lao động đã/đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan, tổ chức, có thể gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Người khai ghi cụ thể địa chỉ nơi đăng ký thường trú/tạm trú của mình: xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

Đọc thêm  Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ nhất, nhân dân Thăng Long được lệnh của triều đình đã thực hiện:, A. Vườn không nhà trống., B. Tiến đánh quyết liệt kẻ thù., C. Tấn công đồn lư

3. Tương tự mục (1), có thể là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tuy nhiên, người khai phải ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

4. Ghi đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

5. Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

6. Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người khai.

7. Ghi cụ thể chức danh, chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên,…

8. Nếu không làm việc theo một trong những hợp đồng nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: Hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

9. Trong quá trình làm việc, trong nội bộ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người lao động có thể được thuyên chuyển, điều động làm việc ở nhiều ví trí, nhiều bộ phận khác nhau. Chính vì vậy, người khai nên ghi chi tiết thời gian làm việc cho từng vị trí, bộ phận.

10. Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể là: Xác nhận kinh nghiệm làm việc, chứng minh tài chính, làm hồ sơ du học, làm visa du lịch, vay vốn ngân hàng,…

Mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-

(1)…, ngày….tháng….năm 20….

GIẤY XÁC NHẬN

THỜI GIAN LÀM VIỆC THỰC TẾ

Kính gửi: ….(2)

Họ và tên: ….Sinh ngày:….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ….

Ngày cấp: … Nơi cấp: Công an tỉnh …

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận về quá trình làm việc thực tế của tôi tại cơ quan/đơn vị như sau:

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Download Mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc

Lưu ý khi xin xác nhận thời gian làm việc

– Trình bày rõ khoảng thời gian hoặc ngày, tháng, năm bạn muốn xác nhận thời gian làm việc;

– Trình bày rõ vị trí công việc và những công việc được phân công cụ thể trong khoảng thời gian làm việc;

– Nêu rõ lý do để xin giấy xác nhận thời gian làm việc. Ví dụ: do tôi cần xin giấy xác nhận thời gian làm việc tại cơ quan/đơn vị để làm thủ tục xin visa du học…;

– Đề nghị ban giám đốc/thủ trưởng đơn vị xem xét và giải quyết.

– Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đó.

– Xác nhận của Cơ quan/đơn vị xác nhận phải được Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan/đơn vị xác nhận đó