Cách Viết Đơn Chuyển Sinh Hoạt Đảng Dành Cho Mọi Đảng Viên, Mẫu Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Không phải lúc nào Đảng viên cũng chỉ sinh hoạt Đảng tại một đơn vị hay địa phương nhất định. Mà do đặc thù công việc yêu cầu đảng viên phải chuyển đến nơi khác hoặc chuyển đến sinh sống ở một địa phương khác khiến Đảng viên phải chuyển sinh hoạt đảng. Để chuyển sinh hoạt đảng theo đúng quy định thì mỗi đảng viên phải tiến hành làm đơn xin chuyển sinh hoạt đảng. Đơn này được làm như thế nào ? dưới đây sẽ có câu trả lời cho bạn.

Đang xem: đơn chuyển sinh hoạt đảng

Hướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên (1) | Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

1. Khi nào chuyển sinh hoạt Đảng

– Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức: Khi Đảng viên có quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Trong đó, Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra, đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển.

– Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời: Khi Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – 01 năm; Được cử đi học trong nước từ 03 tháng – 02 năm sau đó trở về đơn vị cũ làm việc;

– Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài;

*

Sau khi tham khảo mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt đảng thì bạn có thể hoàn thành đơn của mình một cách nhanh chóng. Một khi đơn được hoàn thành bạn sẽ tiếp tục chuẩn bị hồ sơ để chuyển sinh hoạt đảng. Hồ sơ này tùy theo bạn chuyển sinh hoạt đảng chính thức hay không chính thức. Nếu bạn chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì hồ sơ sẽ bao gồm các thành phần sau:

+Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức

+Quyết định của cấp có thẩm quyền về thay đổi nơi làm việc hoặc nơi cư trú.

+Phiếu đảng viên

+Thẻ đảng viên hoặc hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị.

+Hồ sơ đảng viên (có bổ sung lý lịch, quá trình công tác; mục lục hồ sơ đảng viên đến thời điểm chuyển đi).

Xem thêm: Liên Kết – Gio Kinh Phung Vu

+Bản tự kiểm điểm của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi.

Còn nếu bạn chuyển sinh hoạt đảng tạm thời sẽ chuẩn bị hồ sơ như sau:

+Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời.

+Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập…

+Thẻ đảng viên hoặc quyết định kết nạp của đảng viên dự bị.

Xem thêm: hà nam khánh giao

+Bản tự kiểm điểm của đảng viên có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi và nơi sinh hoạt đảng tạm thời khi chuyển về.

Kết luận:

Đọc thêm  Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (tháng 11/1933) nhằm, A. mở rộng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại., B. hình thành liên minh chống phát xít., C. tăng cường can thiệp quân sự vào châu Âu.,

Viết một bình luận