Thuyết Minh Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1 Dhbk Hcm, Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học Bê Tông Cốt Thép 1

Đồ án bê tông cốt thép, sơ đồ kết cấu như hình vẽ, kích thước tính từ giữa trục dầm và trục tường l1=2,5m; l2=6m; tường chịu lực có chiều dày 0,34m

Đang xem: Thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 1

Đồ án bê tông cốt thép, sơ đồ kết cấu như hình vẽ, kích thước tính từ giữa trục dầm và trục tường l1=2,5m; l2=6m; tường chịu lực có chiều dày 0,34m 1,294 5
<...>… kinh doanh Đề 6 Câu 1: Khái niệm và đặc điểm kinh doanh Câu 2:Phân tích nguyên tắc kết hợp mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu an toàn trong kinh doanh Câu 3:Trình bày cơ cấu khung Đề 7 Câu 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh n phải đáp ứng nhu cầu j? Câu 2 : Nội dung sự vận dụng nguyên tắc thống nhất lãnh đạo giữa ctri và kte vào quản trị Câu 3 : KN nd quản trị nhân sự ? ĐỀ 8 Câu 1: Kn và đặc điểm… : Khái niệm và đặc điểm của kinh doanh? Câu 2 : Phương pháp hành chính Câu 3 : Phân tích phương pháp hình thành bộ máy quản trị kinh doanh mới Đề 3 Câu 1: Phân tích nguyên tắc quản lý theo địa phương, lãnh thổ, vùng Câu 2: Phân tích cơ cấu QTDN theo kiếu chức năng Câu 3: Nêu các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả tài chính,hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội trong hiệu quả KD của DN Đề 4 Câu 1: Phân tích… Đề 1 Câu 1: Hãy trình bày nội dung và vai trò của các loại môi trường liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp? Câu 2: Hãy trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp theo kiểu ma trận? Câu 3: Trong những người sau đây, ai là người có quyền ra quyết định QTKD trong công ty:- Chủ tịch HĐQT của công ty.- Giám đốc công ty.- Cán bộ quản trị của công ty.Hãy giải thích rõ sự lựa chon của mình? Đề 2 Câu 1 :… Câu 1: Phân tích nguyên tắc KD phỉa dựa vào nhu cầu của thị trường Câu 2: Phân tích cơ cấu QTDN theo kiểu trực tuyến-tham mưu Câu 3:Nêu các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả tài chính,hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội trong hiệu quả KD của DN Đề 5 Câu 1 : Nêu cách phân loại doanh nghiệp theo loại hình sở hữu.đặc điểm của công ty cổ phần Câu 2 : Phương pháp kinh tế Câu 3 : Trình bày phương pháp phân tích… nhất lãnh đạo giữa ctri và kte vào quản trị Câu 3 : KN nd quản trị nhân sự ? ĐỀ 8 Câu 1: Kn và đặc điểm cty cổ phần Câu 2: Yêu cầu đối với CB quản trị Câu 3:Các pp với đối thủ cậnh tranh Mọi đóng góp, thắc mắc có thể vào group: https://www.facebook.com/groups/gochoctap.nuce/ hoặc comment bên dưới MUỐN QUA LÀ PHẢI CHIA SẺ Cảm ơn tất cả các bạn .

Xem thêm: Lt – Dan Choi

Xem thêm: Luyện Thi Aptis Ngữ Pháp Từ Vựng, Luyện Thi Aptis

Câu hỏi và trả lời đồ án bê tông cốt thép 1 Câu hỏi và trả lời đồ án bê tông cốt thép 1 ĐỒ ÁN BÊTÔNG CỐT THÉP 1 Câu 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt. bài này Nhãn: Đồ án, đồ án bê tông cốt thép Bộ sưu tập khổng lồ các loại ĐỒ ÁN chuyên ngành Xây Dựng 1. BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 (3 file rar khoảng 25Mb) http://www.mediafire.com/?m38q43jn 418 2zm8 http://www.mediafire.com/?r9evrxrqrcni182 http://www.mediafire.com/?qna3374wyd03v3a 2 CHẮN: http://www.mediafire.com/?qr6yfk97y1b029t http://www.mediafire.com/?dliqjv4h99blo59 http://www.mediafire.com/?2jmbga6j1v95c39 16 . Đồ án bê tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?nkmyq0z13ol Thuyết minh: http://www.mediafire.com/?jmm0jxwctfg 17 . Đồ án Bê tông cốt thép II http://www.mediafire.com/?mnbhytv4tmd 18 .

Viết một bình luận