điểm khác nhau cơ bản giữa đường lối kháng chiến của nhà Hồ so với nhà Trần câu hỏi 3217604 – hoidap247.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tuanhaohuynhle8

Sự khác nhau trong đường lối kháng chiến của nhà Hồ và nhà Trần

– Nhà Hồ: dựa vào lực lượng quân đội, không xây dựng được khối đoàn kết dân tộc, chiến đấu thiên về phòng thủ bị động.

– Nhà Trần:

+ Huy động được sức mạnh của toàn dân tộc để lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều

+ Vừa đánh cản giặc, vừa rút lui chiến lược để bảo toàn lực lượng và khoét sâu và điểm yếu của địch

Lời giải 2:

Họ tên người giải: quynhquynh095

 Nhà Trần:

+ Tiến hành kháng chiến dựa vào sức dân, đoàn kết, huy động sức mạnh toàn dân đánh giặc, “lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh”, thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”.

+ Vừa đánh cản giặc, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, buộc giặc phải đánh theo cách đánh của ta.

– Nhà Hồ: lại dựa vào lực lượng quân đội, không dựa vào dân và không đoàn kết huy động được toàn dân đánh giặc, chiến đấu đơn độc.

Đọc thêm  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý học đại cương có đáp án

Viết một bình luận