điểm giống nhau trong chính sách tổ chức quân đội nhà nước của nhà Lý và nhà Trần

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Panisme1811104

$\text{Trả lời}$

$⇒$ Họ đều thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

× Cả nhà Lý và Trần đều thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông” (gửi binh ở nhà nông), cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng và thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần triều đình sẽ điều động.

$\text{#Pandola}$

Lời giải 2:

Họ tên người giải: arkxwindy6

Điểm giống nhau đó là:

-Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”

– Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (mọi quyền hành nắm trong tay vua)

– Giúp việc cho vua có các quan đại thần, quan võ

$#TT$

Đọc thêm  bài thu hoạch lớp đảng viên mới

Viết một bình luận