Điểm chung về sự ra đời và phát triển của các vương quốc cổ ở vòng lục là gì

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tranminhduc89021

@Pảk

 Điểm chung đó là : đều phát triển về mặt kinh tế, chữ viết, kinh Thư, toán học hay y học ,…

Lời giải 2:

Họ tên người giải: changeus5

Điểm chung đó là : đều phát triển về mặt kinh tế, chữ viết, kinh Thư, toán học hay y học ,.

Học tốt 

@Quân

Đọc thêm  Định luật ôm đối với toàn mạch. Định luật ôm đối với các loại đoạn

Viết một bình luận