Đề Thi Ueh – Comunicati 234 : Bc

Danh mục khoá học: Khoa Kinh tế Khoa Kinh tế / Kinh tế học Khoa Kinh tế / Kinh tế học / Kinh tế vĩ mô Khoa Kinh tế / Kinh tế học / Kinh tế vi mô Khoa Kinh tế / Kinh tế học / Hồ Quốc Thông Khoa Kinh tế / Kế hoạch – Đầu tư – Phát triển Khoa Kinh tế / Kế hoạch – Đầu tư – Phát triển / Nguyễn Thị Tâm Hiền Khoa Kinh tế / Quản lý Nguồn nhân lực Khoa Kinh tế / Thẩm định giá Khoa Kinh tế / Thẩm định giá / HAY SINH Khoa Kinh tế / Thẩm định giá / NGUYỄN QUỲNH HOA Khoa Kinh tế / Thẩm định giá / Nguyễn Kim Đức Khoa Kinh tế / Thẩm định giá / Nguyễn Thị Tuyết Nhung Khoa Kinh tế / Kinh tế môi trường Khoa Kinh tế / Bất động sản Khoa Kinh tế / Bất động sản / Đỗ Hữu Luật Khoa Kinh tế / Kinh tế quốc tế Khoa Kinh tế / Kinh doanh nông nghiệp Khoa Kinh tế / Phương pháp nghiên cứu Khoa Kinh tế / Kinh tế sức khỏe Khoa Kinh tế / Quản lý kinh tế Khoa Quản trị Khoa Quản trị / Bộ môn Quản trị chiến lược Khoa Quản trị / Bộ môn Quản trị chiến lược / Quản trị học Khoa Quản trị / Bộ môn Quản trị chất lượng Khoa Quản trị / Bộ môn Quản trị sản xuất Khoa Quản trị / BM PPNC Khoa Quản trị / BM PPNC / Lý Thục Hiền Khoa QTKD ĐH Kinh Tế TpHCM Khoa Quản trị / Bộ môn Quản trị nhân sự Khoa Quản trị / Bộ môn QTT Chính – Dự án Khoa KDQT – Marketing Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Doanh nghiệp & Kinh doanh Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Doanh nghiệp & Kinh doanh / Các khoá học đã hoàn thành Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Khoa học Quản trị Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Khoa học Quản trị / Các khoá học đã hoàn thành Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Kinh doanh Quốc tế – Phần 1 Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Kinh doanh Quốc tế – Phần 2 Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Quản trị Kinh doanh Quốc tế Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Quản trị Chiến lược/ Quản trị Chiến lược Toàn cầu Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Quản trị chuỗi cung ứng Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Quản trị Xuất Nhập khẩu Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Quản trị Logistics Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Quản trị Nguồn nhân lực Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Quản trị Đa văn hoá Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Tài chính quốc tế Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Tài chính đa quốc gia Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Xây dựng Dự án Kinh doanh Quốc tế Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Xây dựng Dự án Kinh doanh Quốc tế / Khóa học đã hoàn thành Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Mô phỏng KDQT Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Mô phỏng KDQT / Khoá học đã hoàn thành Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Quản trị Công ty đa quốc gia Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Quản trị Công ty đa quốc gia / Khoá học đã hoàn thành Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Thông lệ trong Thương mại Quốc tế Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Thương mại Quốc tế Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Học kỳ Doanh nghiệp Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Báo cáo ngoại khoá Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Báo cáo ngoại khoá / Khoá học đã hoàn thành Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / SĐH – Quan hệ Kinh tế Quốc tế Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / SĐH – Phân tích Kinh doanh Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn KDQT / Marketing Quốc tế Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Logistics & SCM Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Logistics & SCM / ERP Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Marketing Căn bản Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Nghiên cứu Marketing Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Hành vi người tiêu dùng Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Quản trị Marketing Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Marketing Kinh doanh Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Marketing Dịch vụ Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Quản trị Quan hệ Khách hàng Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Quản trị Lực lượng Bán hàng Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Quản trị Thương hiệu Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Quản trị & Phát triển sản phẩm mới Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Quản trị Kênh phân phối Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Chiến lược Giá Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Truyền thông Marketing Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Quảng cáo Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Quan hệ Công chúng (PR) Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Digital Marketing Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Tư duy sáng tạo Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Mô phỏng Marketing Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Marketing Khởi nghiệp Khoa KDQT – Marketing / Bô môn Marketing / Học kỳ Doanh nghiệp ngành Marketing Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Thương mại Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Thương mại / Quản trị Chiến lược Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Thương mại / Giao tiếp trong kinh doanh Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Thương mại / Quản trị bán hàng Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Thương mại / Quản trị bán lẻ Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Thương mại / Quản trị dịch vụ Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Thương mại / Thương mại Điện tử Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Thương mại / Học kỳ doanh nghiệp – BM Thương mại Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Phát triển Năng lực Nghề nghiệp Khoa KDQT – Marketing / Bộ môn Phát triển Năng lực Nghề nghiệp / Hoàng Thị Mỹ Duyên Khoa KDQT – Marketing / Trần Thanh Tâm Khoa Tài chính Khoa Tài chính / Nguyễn Khắc Quốc Bảo Khoa Tài chính / Trần Ngọc Thơ Khoa Tài chính / Đầu tư tài chính Khoa Tài chính / Đầu tư tài chính / Lớp Đầu tư tài chính CH29 Khoa Tài chính / Quách Doanh Nghiệp Khoa Tài chính / Quách Doanh Nghiệp / HKD 2018 Khoa Tài chính / Quách Doanh Nghiệp / HKC 2018 Khoa Tài chính / Quách Doanh Nghiệp / HKD 2019 Khoa Tài chính / Quách Doanh Nghiệp / HKC 2019 Khoa Tài chính / Quách Doanh Nghiệp / HKD 2020 Khoa Tài chính / Quách Doanh Nghiệp / CÁC KHÓA HỌC TIÊU CHUẨN Khoa Tài chính / Quách Doanh Nghiệp / HKC 2020 Khoa Tài chính / Quách Doanh Nghiệp / HKD 2021 Khoa Tài chính / Phùng Đức Nam Khoa Tài chính / Phùng Đức Nam / Cao học Khoa Tài chính / Phùng Đức Nam / Đại học chính quy Khoa Tài chính / Phùng Đức Nam / Văn bằng 2 & Liên thông Khoa Tài chính / Phùng Đức Nam / Vừa học vừa làm Khoa Tài chính / Lê Thị Hồng Minh Khoa Tài chính / Nguyễn Tiến Hùng Khoa Tài chính / Hoàng Thị Phương Anh Khoa Tài chính / Trần Nguyên Đán Khoa Tài chính / Trần Thị Hải Lý Khoa Tài chính / Nguyễn Trí Minh Khoa Tài chính / Nguyễn Tấn Hoàng Khoa Tài chính / Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm Khoa Tài chính / Lê Thị Phương Vy Khoa Tài chính / Lê Đạt Chí Khoa Tài chính / Huỳnh Thị Cẩm Hà Khoa Tài chính / Lê Thị Lanh Khoa Tài chính / Lê Thị Lanh / SAVE Khoa Tài chính / Phạm Dương Phương Thảo Khoa Tài chính / Các khoá học cũ Khoa Tài chính / Các khoá học cũ / Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Khoa Tài chính / Các khoá học cũ / Bộ môn Tài chính doanh nghiệp / Môn Tài chính doanh nghiệp Khoa Tài chính / Các khoá học cũ / Bộ môn Tài chính quốc tế Khoa Tài chính / Các khoá học cũ / Bộ môn Tài chính quốc tế / Môn Tài chính quốc tế Khoa Tài chính / Các khoá học cũ / Bộ môn Tài chính quốc tế / Môn Tài chính công ty đa quốc gia Khoa Tài chính / Các khoá học cũ / Bộ môn Tài chính quốc tế / Môn Quản trị rủi ro tài chính Khoa Tài chính / Các khoá học cũ / Bộ môn Tài chính quốc tế / Trương Trung Tài Khoa Tài chính / Các khoá học cũ / Bộ môn Đầu tư tài chính Khoa Tài chính / Các khoá học cũ / Bộ môn Kinh doanh bảo hiểm Khoa Tài chính / Trần Hoài Nam Khoa Tài chính / Trần Hoài Nam / Tài chính hành vi Khoa Tài chính / Trần Hoài Nam / Đầu tư tài chính Khoa Tài chính / Trần Hoài Nam / Quản lý danh mục đầu tư Khoa Tài chính / Trần Hoài Nam / Tài chính doanh nghiệp Khoa Tài chính / Nguyễn Thị Liên Hoa Khoa Tài chính / Đinh Thị Thu Hồng Khoa Tài chính / Nguyễn Thị Uyên Uyên Khoa Tài chính / Nguyễn Thị Ngọc Trang Khoa Tài chính / Từ Thị Kim Thoa Khoa Tài chính / Dương Kha Khoa Tài chính / Trương Trung Tài Khoa Tài chính / Trần Thị Thùy Linh Khoa Tài chính / Nguyễn Triều Đông Khoa Tài chính / Vũ Việt Quảng Khoa Tài chính / Lương Thị Thảo Khoa Tài chính / Lương Thị Thảo / TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Khoa Tài chính / Lương Thị Thảo / HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN Khoa Tài chính / Lương Thị Thảo / ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Khoa Tài chính / Lương Thị Thảo / PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Khoa Tài chính / Lương Thị Thảo / ĐIỀU HÀNH CTCP Khoa Tài chính / Lê Văn Tám Khoa Tài chính / Võ Đình Trí Khoa Tài chính / Hoàng Thị Phương Thảo Khoa Tài chính / Nguyễn Lê Ngân Trang Khoa Tài chính / Lê Hoàng Yến Khoa Tài chính / Trần Thu Giang Khoa Tài chính / Vũ Thị Kim Dung Khoa Tài chính / Huỳnh Thị Bạch Lan Khoa Tài chính / Nguyễn Ngọc Định Khoa Tài chính / Phan Thị Bích Nguyệt Khoa Tài chính / Nguyễn Hữu Huy Nhựt Khoa Tài chính / Nguyễn Trí Minh Khoa Tài chính / Nguyễn Thị Hồng Nhâm Khoa Tài chính / Nguyễn Văn Thiện Tâm Khoa Tài chính / Hồ Thu Hoài Khoa Tài chính công Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính công Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Nguyễn Anh Tuấn Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Vũ Thị Minh Hằng Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Bùi Thị Mai Hoài Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Diệp Gia Luật Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Diệp Gia Luật / HKD 2017 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Diệp Gia Luật / HKC 2017 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Diệp Gia Luật / HKC 2018 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Diệp Gia Luật / HKC 2019 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Diệp Gia Luật / HK1-2020 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Diệp Gia Luật / KHC-2020 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / TCC2 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / TCTT – HKD2017 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / DTC – HKD2017 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HK CUỐI 2017 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HK CUỐI 2017 / Chính quy Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HK CUỐI 2017 / VLVH Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HK ĐẦU 2018 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HK CUỐI 2018 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HK ĐẦU 2019 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HK ĐẦU 2019 / TÀI CHÍNH CÔNG Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HK ĐẦU 2019 / ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ TS CÔNG Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HK CUỐI 2019 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HKD 2020 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HKC 2020 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Trương Minh Tuấn / HKD 2021 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Bùi Thành Trung Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Phạm Quốc Hùng Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Bùi Duy Tùng Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Bùi Duy Tùng / 2019 Khoa Tài chính công / Bộ môn Tài chính – Tiền tệ / Bùi Duy Tùng / 2020 Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế / GV. NGUYỄN NGỌC HÙNG Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế / GV Trần Trung Kiên Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế / GV Trần Trung Kiên / Hệ thống thuế Việt Nam Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế / GV Trần Trung Kiên / Hoạch định thuế Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế / GV Trần Trung Kiên / Thuế xuất nhập khẩu Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế / GV Trần Trung Kiên / Thuế tài sản Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế / GV Trần Trung Kiên / Thực hành thuế Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế / GV NGUYỄN KIM QUYẾN Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế / GV. Đặng Thị Bạch Vân Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế / GV Lê Quang Cường Khoa Tài chính công / Bộ môn Thuế / GV. VÕ THẾ HÀO Khoa Tài chính công / Cong doan Khoa Ngân hàng Khoa Ngân hàng / Bộ môn Kinh doanh tiền tệ Khoa Ngân hàng / Bộ môn Ngân hàng quốc tế Khoa Ngân hàng / Bộ môn Quản trị ngân hàng Khoa Ngân hàng / Bộ môn Thị trường tài chính Khoa Ngân hàng / Bộ môn Thị trường tài chính / TS Ngô Minh Hải Khoa Ngân hàng / Bộ phận Thư ký Khoa Kế toán Khoa Kế toán / Thông báo của Khoa Kế toán Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / NLKT – LỚP MẪU Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / NLKT – LỚP MẪU / Lớp mẫu thử nghiệm Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN THỊ THU Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN THỊ THU / NLKT-VI Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN THỊ THU / NLKT-EN Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: MAI THỊ HOÀNG MINH Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN VIỆT Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: VÕ VĂN NHỊ Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: TRẦN VĂN THẢO Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG / NLKT-VI Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG / NLKT-EN Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: PHẠM NGỌC TOÀN Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN PHÚC SINH Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: ĐOÀN THỊ THẢO UYÊN Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: VŨ THU HẰNG Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: TRẦN VĂN VIỆT Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / GV: Trần Thị Huệ Anh Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN KẾ TOÁN MỸ Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN KẾ TOÁN MỸ / GV TRẦN VĂN THẢO Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN KẾ TOÁN MỸ / GV NGUYỄN THỊ THU Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN LÝ THUYẾT KẾ TOÁN Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN LÝ THUYẾT KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN THỊ THU Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN LÝ THUYẾT KẾ TOÁN / GV: TRẦN VĂN THẢO Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN LÝ THUYẾT KẾ TOÁN / GV: PHẠM NGỌC TOÀN Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN LÝ THUYẾT KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN PHƯƠNG PHÁP NCKH TRONG KẾ TOÁN Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN PHƯƠNG PHÁP NCKH TRONG KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN THỊ THU Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / MÔN PHƯƠNG PHÁP NCKH TRONG KẾ TOÁN / GV: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN / GV: NGUYỄN THỊ THU Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN / GV: MAI THỊ HOÀNG MINH Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN / GV: NGUYỄN VIỆT Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN / GV: VÕ VĂN NHỊ Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN / GV: TRẦN VĂN THẢO Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN / GV: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN / GV: PHẠM NGỌC TOÀN Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN / GV: NGUYỄN PHÚC SINH Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN / GV: ĐOÀN THỊ THẢO UYÊN Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN / GV: VŨ THU HẰNG Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT KHOÁ LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN / GV: TRẦN VĂN VIỆT Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / Cố vấn học tập Khoa Kế toán / Bộ môn Nguyên lý kế toán / Cố vấn học tập / Nguyễn Thị Thu Khoa Kế toán / Bộ môn Kế toán tài chính Khoa Kế toán / Bộ môn Kế toán quản trị Khoa Kế toán / Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán Khoa Kế toán / Bộ môn Kiểm toán Khoa Kế toán / Bộ môn Kế toán công Khoa Toán – Thống kê Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Trần Thị Tuấn Anh Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Phạm Trí Cao Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Nguyễn Thành Cả Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Hoàng Thị Diễm Hương Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Nguyễn Thị Ngọc Miên Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Hoàng Nam Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Ngô Thị Tường Nam Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Lê Quang Hoàng Nhân Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Nguyễn Thị Ngọc Thanh Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Bùi Thị Lệ Thủy Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Lê Minh Trí Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Nguyễn Văn Sĩ Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Kinh Tế / Lớp chung Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Phan Ngô Tuấn Anh Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Phạm Hồng Danh Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Đào Bảo Dũng Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Nguyễn Văn Nhân Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Lê Văn Sáng Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Nguyễn Hữu Thái Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Nguyễn Toàn Trí Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Lê Xuân Trường Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Nguyễn Đình Tuấn Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Nguyễn Thanh Vân Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Ngô Trấn Vũ Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán cơ bản / Lớp chung Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Tài Chính Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Tài Chính / Lê Thị Hồng Hoa Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Tài Chính / Huỳnh Thị Thu Thủy Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Tài Chính / Trần Gia Tùng Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Tài Chính / Nguyễn Hoàng Vũ Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Toán Tài Chính / Lớp chung Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu / Đinh Thái Hoàng Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu / Võ Thị Lan Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu / Mai Thanh Loan Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu / Chu Nguyễn Mộng Ngọc Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu / Nguyễn Thảo Nguyên Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu / Trần Hà Quyên Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu / Hà Văn Sơn Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu / Trần Văn Thắng Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu / Nguyễn Văn Trãi Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu / Hoàng Trọng Khoa Toán – Thống kê / Bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu / Lớp chung Khoa Toán – Thống kê / Lớp chung Khoa CNTT Kinh doanh Khoa CNTT Kinh doanh / CNTT Khoa CNTT Kinh doanh / CNTT / IC3 Khoa CNTT Kinh doanh / HTTT Khoa CNTT Kinh doanh / Công nghệ Thương Mại Điện Tử Khoa CNTT Kinh doanh / Chuẩn đầu ra Khoa CNTT Kinh doanh / Chuẩn đầu ra / Kỹ năng ERP Khoa CNTT Kinh doanh / Chuẩn đầu ra / Data Science Khoa CNTT Kinh doanh / Chuẩn đầu ra / IC3 Khoa Khoa học xã hội Khoa Khoa học xã hội / BM TT HCM Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 1 Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / VAT Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / PTL Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / NKV Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / LKC Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / LKH Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / NVT Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / NMT Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / NVS Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / HAQ Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / HQH Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / NTDP Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / NHP Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / NHP / MÁC – LÊNIN 2 – TỐI 3-5-7 – TC – HOÀNG DIỆU Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / ĐSH Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / NVTR Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / LUUTAM Khoa Khoa học xã hội / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN / BM NLCBCCN MÁC – LÊNIN PHẦN 2 / ĐLHT Khoa Khoa học xã hội / BM. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN Khoa Khoa học xã hội / BM. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN / PHẠM THÀNH TÂM Khoa Khoa học xã hội / BM. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN / NGUYỄN THÙY DƯƠNG Khoa Khoa học xã hội / BM. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN / BÙI THỊ HUYỀN Khoa Khoa học xã hội / BM.

Đang xem: đề thi ueh

Xem thêm: Đáp Án Economy Toeic Rc 1000 Volume 1, 2, 4 (Part 5, 6) Có Giải Thích Chi Tiết

Xem thêm: Báo Cáo Thường Niên Vpbank 2014, Nội Dung Công Bố

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN / ĐỖ LÂM HOÀNG TRANG Khoa Khoa học xã hội / BM. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN / PHAN THỊ LỆ HƯƠNG Khoa Khoa học xã hội / BM. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN / PHẠM THĂNG Khoa Khoa học xã hội / BM. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN / HOÀNG XUÂN SƠN Khoa Khoa học xã hội / TIỂU BAN TRIẾT HỌC (SAU ĐẠI HỌC) Khoa Khoa học xã hội / MÔN LOGIC PHÁP LÝ Khoa Khoa học xã hội / TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Khoa Luật Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV TRAN THI MINH DUC Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV NGUYEN TRIEU HOA Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV NGUYEN TRIEU HOA / NTH – MON NMLH Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV NGUYEN TRIEU HOA / NTH – MON LDS Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV NGUYEN TRIEU HOA / NTH – MON LDS 1 Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV NGUYEN TRIEU HOA / NTH – MON LDS 2 Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV NGUYEN TRIEU HOA / NTH – MON LLD Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV NGUYEN TRIEU HOA / NTH – MON LKD Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV NGUYEN TRIEU HOA / NTH – MON LDN Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV NGUYEN TRIEU HOA / NTH – LUU KHAC Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV VO PHUOC LONG Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV NGUYEN KHANH PHUONG Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV HUỲNH THIÊN TỨ Khoa Luật / Bộ môn Luật đại cương / GV HUỲNH THIÊN TỨ / LUẬT KINH DOANH Khoa Luật / Bộ môn Luật kinh tế Khoa Luật / Bộ môn Luật kinh tế / GV DUONG MY AN Khoa Luật / Bộ môn Luật kinh tế / GV NGUYEN THI ANH Khoa Luật / Bộ môn Luật kinh tế / GV NGUYEN VIET KHOA Khoa Luật / Bộ môn Luật kinh tế / GV TRAN HUYNH THANH NGHI Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV NGUYEN THUY DUNG Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV NGUYEN THI HANG Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV NGUYEN THI THU HIEN Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV NGUYEN THI THU HIEN / LLM_Classes Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV NGUYEN THI THU HIEN / LLB Classes Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV NGUYEN THI THU HIEN / BA Classes Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV NGUYEN THI THU HIEN / NTTH-KHOÁ HỌC CŨ Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV NGUYEN THI THU HIEN / NTTH-KHOÁ HỌC CŨ / HKC-2020 Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV TRAN VAN LONG Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV LE HUNG LONG Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV LE HUNG LONG / Bachelor”s Degree Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV LE HUNG LONG / Master”s Degree Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV TRAN DIEU MY Khoa Luật / Bộ môn Luật quốc tế / GV LU LAM UYEN Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV MAI NGUYỄN DŨNG Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV LÊ THÙY KHANH Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV LE NA Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV DUONG KIM THE NGUYEN Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV DUONG KIM THE NGUYEN / LUẬT ĐẤT ĐAI Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV DUONG KIM THE NGUYEN / NHẬP MÔN LUẬT HỌC Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV DUONG KIM THE NGUYEN / LUẬT KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV DUONG KIM THE NGUYEN / LUẬT ĐẦU TƯ Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV DUONG KIM THE NGUYEN / LUẬT KINH DOANH Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV DUONG KIM THE NGUYEN / PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬT HỌC (CAO HỌC) Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV DUONG KIM THE NGUYEN / QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC (CAO HỌC) Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV DUONG KIM THE NGUYEN / LUẬT DOANH NGHIỆP Khoa Luật / Bộ môn Luật & Phát triển / GV DUONG KIM THE NGUYEN / QUAN TRỊ NHÀ NƯỚC (ĐẠI HỌC) Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV NGUYEN NGOC DUY MY Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV LUU DUC QUANG Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV NGUYỄN HẢI ĐĂNG Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV LƯU THANH HÙNG Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV THÁI THỊ TUYẾT DUNG Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV NGUYỄN QUỐC VINH Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV PHẠM THỊ DIỆU HIỀN Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV LÊ VĂN HƯNG Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV NGUYỄN LÊ NHẬT MINH Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV TRẦN MINH HIỆP Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV NGUYỄN DIỄM PHƯỢNG Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV TRẦN THĂNG LONG Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV LƯỢNG VĂN HỒNG Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV VO TRI HAO Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV VO TRI HAO / Luật Hiến Pháp Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV VO TRI HAO / MPM_Luật và Chính sách công Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV VO TRI HAO / BPM_Luật và Chính sách công Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV VO TRI HAO / LLM_Luật và Phát triển Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV Lương Thị Thu Hương Khoa Luật / GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG / GV VIEN THE GIANG Khoa Luật / THƯ KÝ KHOA Khoa Luật / THƯ KÝ KHOA / VO THI NGOC HUONG Khoa Luật / THƯ KÝ KHOA / LUU THI QUYNH TRANG Khoa Luật / THƯ KÝ KHOA / HUỲNH MINH PHƯƠNG Khoa Luật / CÁC KHÓA HỌC CŨ Khoa Luật / KHOA LUAT (KIEN TAP – THUC TAP) Khoa Quản lý nhà nước Khoa Quản lý nhà nước / MPM Khoa Quản lý nhà nước / MPP Khoa Quản lý nhà nước / bocdau.com Test Khoa Quản lý nhà nước / Nguyễn Hoàng Kim Khoa Quản lý nhà nước / Nguyễn Lê Hoàng Long Khoa Quản lý nhà nước / Nguyễn Thành Tiến Khoa Quản lý nhà nước / Nguyễn Văn Dư Khoa Ngoại ngữ kinh tế Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Bùi Mỹ Ngọc Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Dương Thị Thúy Uyên Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Dương Thị Thúy Uyên / Học kỳ đầu 2020 Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Dương Thị Thúy Uyên / HK cuối 2019 Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Dương Thị Thúy Uyên / HK Giữa 2020 Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Dương Thị Thúy Uyên / HK Cuối 2020 Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Dương Thị Thúy Uyên / Học kỳ Đầu 2021 Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Trần Thị Phỉ Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Nguyễn Thị Kim Thủy Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Nguyễn Thị Hạnh Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Nguyễn Phương Chi Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Nguyễn Diệu Chi Khoa Ngoại ngữ kinh tế / TS Phan Thị Vân Thanh Khoa Ngoại ngữ kinh tế / TS Võ Thị Hồng Lê Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Trương Thị Anh Đào Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Hồ Minh Thắng Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Hồ Đình Phương Khanh Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Hồ Phương Nam Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Lê Tuyết Minh Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Lê Phương Nga Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Nguyễn Thị Minh Ngọc Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Nguyễn Phú Quỳnh Như Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Hà Thanh Bích Loan Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Hà Thanh Bích Loan / Tài liệu tiếng Anh (non-major) Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Thái Hồng Phúc Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Nguyễn Lương Hoàng Thành Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Võ Đoàn Thơ Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Nguyễn Tấn Lộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Nguyễn Thị Thiên Phương Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Võ Đình Phước Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Bùi Thị Thu Trang Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Kiều Huyền Trâm Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Lê Thùy Giang Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Trần Mai Chi Khoa Ngoại ngữ kinh tế / GV Thái Thị Xuân Thủy Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Thái Thị Bích Hồng Khoa Ngoại ngữ kinh tế / TS Nguyễn Thanh Huyền Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Bùi Thị Xuân Hồng Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Nguyễn Hà Giang Khoa Ngoại ngữ kinh tế / GV Trương Thị Ngọc Thu Khoa Ngoại ngữ kinh tế / GV Nguyễn Thị Cẩm Bình Khoa Ngoại ngữ kinh tế / GV Bùi Thị Minh Hương Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Nguyễn Ngọc Phương Dung Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Trương Hồng Ngọc Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Hoàng Anh Thư Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Phan Xuân Thảo Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Lê Thị Thảo Linh Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Jon Aspenleiter Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Jon Aspenleiter / av3 25/3 afternoon Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Jon Aspenleiter / 20d1spe51301603 Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Jon Aspenleiter / 20d1spe51301603 / av2 25/3 morning class Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Jon Aspenleiter / 20d1spe51301603 / 20d1spe51301602 Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Johnrey Limpag Piad Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Lưu Hớn Vũ Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Th. S HẠ TẤN HƯNG Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS Trương Vĩnh Duy Khoa Ngoại ngữ kinh tế / HỒ KIM THANH Khoa Ngoại ngữ kinh tế / LÊ THỊ THU HIỀN Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Trần Quang Minh Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Minh Trần Khoa Ngoại ngữ kinh tế / BỘ MÔN NGOẠI NGỮ TỔNG QUÁT Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Bộ môn 1 Khoa Ngoại ngữ kinh tế / bộ môn 2 Khoa Ngoại ngữ kinh tế / presentation Khoa Ngoại ngữ kinh tế / presentation / presentation 2 Khoa Ngoại ngữ kinh tế / BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH Khoa Ngoại ngữ kinh tế / BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH / Cô Phan Xuân Thảo Khoa Ngoại ngữ kinh tế / NNTQ Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành Khoa Ngoại ngữ kinh tế / ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN Khoa Ngoại ngữ kinh tế / TS BÙI PHÚ HƯNG Khoa Ngoại ngữ kinh tế / NGUYỄN HUỲNH TRANG Khoa Ngoại ngữ kinh tế / GV Trần Thị Lan Phương Khoa Ngoại ngữ kinh tế / GV LÊ HOÀNG HUY Khoa Ngoại ngữ kinh tế / TRẦN KIM ANH Khoa Ngoại ngữ kinh tế / CUNG THỤC LINH Khoa Ngoại ngữ kinh tế / CUNG THỤC LINH / GV LƯU QUỐC TUẤN Khoa Ngoại ngữ kinh tế / Th. S MAI NGUYỄN CHÂU NGÂN Khoa Ngoại ngữ kinh tế / GV ĐÀO HOÀNG LIÊN Khoa Ngoại ngữ kinh tế / GV NGUYỄN LÊ THANH GIANG Khoa Ngoại ngữ kinh tế / GV LƯU QUỐC TUẤN Khoa Ngoại ngữ kinh tế / GVTG Th. S Nguyễn Thảo Trang Viện Du lịch Viện Du lịch / QTKS Viện Du lịch / QTNH Viện Du lịch / QTDVDL&LH Viện Du lịch / QTDVDL&LH / QTLH Viện Du lịch / QTDVDL&LH / QTDT Viện Du lịch / THUKY-HANHCHINH Viện Du lịch / GIAOBAN Viện Du lịch / OTHERS Viện Du lịch / Tâm lý du khách Phân hiệu Vĩnh Long Phân hiệu Vĩnh Long / Đặng Thị Thúy An Phân hiệu Vĩnh Long / Ngô Thị Thoại An Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Vũ Trâm Anh Phân hiệu Vĩnh Long / Trương Huỳnh Anh Phân hiệu Vĩnh Long / Lê Hương Bình Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Quốc Bình Phân hiệu Vĩnh Long / Trần Thị Hồng Cúc Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Lý Kiều Chinh Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Thị Diễm Phân hiệu Vĩnh Long / Trần Thị Thuỳ Dung Phân hiệu Vĩnh Long / Huỳnh Quang Duy Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Thị Xuân Đào Phân hiệu Vĩnh Long / Lê Duy Đồng Phân hiệu Vĩnh Long / Lê Thị Hồng Gấm Phân hiệu Vĩnh Long / Lê Thị Thu Hiền Phân hiệu Vĩnh Long / Đoàn Thị Thanh Hòa Phân hiệu Vĩnh Long / Trần Ngọc Hòa Phân hiệu Vĩnh Long / Trần Thị Ánh Hồng Phân hiệu Vĩnh Long / Lê Trọng Hưng Phân hiệu Vĩnh Long / Phan Thị Thúy Kiều Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Thị Thý Liễu Phân hiệu Vĩnh Long / Đặng Thùy Linh Phân hiệu Vĩnh Long / Lâm Thị Trúc Linh Phân hiệu Vĩnh Long / Lê Tuấn Mãnh Phân hiệu Vĩnh Long / Lê Thanh Mỹ Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Hồng Nga Phân hiệu Vĩnh Long / Đặng Thị Bảo Ngọc Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Thị Ánh Ngọc Phân hiệu Vĩnh Long / Trương Thị Nhi Phân hiệu Vĩnh Long / Trương Thị Hoàng Oanh Phân hiệu Vĩnh Long / Phạm Ngọc Phong Phân hiệu Vĩnh Long / Lê Hoàng Phúc Phân hiệu Vĩnh Long / Bùi Thành Quí Phân hiệu Vĩnh Long / Hồ Thiện Quyền Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Văn Rớt Phân hiệu Vĩnh Long / Lê Hoàng Son Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Đại Sơn Phân hiệu Vĩnh Long / Phan Thị Tiếm Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Trung Tiến Phân hiệu Vĩnh Long / Trần Thị Tiếp Phân hiệu Vĩnh Long / Hồ Kim Thanh Phân hiệu Vĩnh Long / Trần Thị Lan Thảo Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Đình Thi Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Ngọc Thọ Phân hiệu Vĩnh Long / Phạm Minh Triết Phân hiệu Vĩnh Long / Võ Thanh Trúc Phân hiệu Vĩnh Long / Lê Thành Trung Phân hiệu Vĩnh Long / Trần Văn Viễn Phân hiệu Vĩnh Long / Nguyễn Đức Vinh Phân hiệu Vĩnh Long / Vũ Kiến Phúc Phân hiệu Vĩnh Long / Phan Thị Hà Tiện ích bocdau.com Các đơn vị quản lý Các đơn vị quản lý / Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển Các đơn vị quản lý / Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển / Nguyễn Ngọc Vinh Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Chứng chỉ IC3 Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / ERP – Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Đặng Thái Thịnh Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Võ Hà Quang Định Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Châu Quốc Long Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Lương Ngọc Tú Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Hồ Văn Phúng Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Hoàng Thị Quế Hương Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Trần Lê Phúc Thịnh Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Đỗ Khắc Công Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Hà Vũ Kiên Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Hồ Văn Phúng Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Lê Quang Hùng Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Nguyễn Phương Quỳnh Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Hồ Thị Trâm Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Nguyễn Đức Nghiên Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Bùi Xuân Thiết Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Huỳnh Tấn Minh Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Đỗ Thành Đạt Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Lê Nguyễn Thụy Thanh Tâm Các đơn vị quản lý / Phòng Công nghệ thông tin / Lưu Toàn Định Các đơn vị quản lý / ILACS Các đơn vị quản lý / ILACS / IELTS Các đơn vị quản lý / Thư viện bocdau.com Các đơn vị quản lý / Thư viện bocdau.com / Library documents required by ISO Các đơn vị quản lý / Thư viện bocdau.com / Library documents required by ISO / Hồ sơ Các đơn vị quản lý / Thư viện bocdau.com / Library documents required by ISO / Tài liệu Các đơn vị quản lý / Thư viện bocdau.com / Library documents required by ISO / Tài liệu / Tài liệu nội bộ Các đơn vị quản lý / Thư viện bocdau.com / Library documents required by ISO / Tài liệu / Tài liệu có nguồn gốc bên ngoài Các đơn vị quản lý / Trung tâm Phát triển khởi nghiệp Các đơn vị quản lý / Ban Giáo dục thể chất Các đơn vị quản lý / Ban Giáo dục thể chất / bộ môn bóng bàn Các đơn vị quản lý / Ban Giáo dục thể chất / bộ môn bóng bàn / bo mon 3 Các đơn vị quản lý / Phòng Công tác chính trị Các đơn vị quản lý / Phòng Công tác chính trị / Tuần sinh hoạt công dân – năm 2016 Các đơn vị quản lý / Phòng Công tác chính trị / Tuần sinh hoạt công dân – năm 2017 Các đơn vị quản lý / Phòng Công tác chính trị / Tuần sinh hoạt công dân – năm 2018 Các đơn vị quản lý / Phòng Công tác chính trị / Tuần sinh hoạt công dân – năm 2019 Các đơn vị quản lý / Phòng Công tác chính trị / Cao Văn Tiến Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế / Ming Sung Cheng Các đơn vị quản lý / Phòng Nhân sự (HR) Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc thường xuyên Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc theo chủ đề Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc theo chủ đề / Năm 2017 Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc cá nhân Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc cá nhân / QLĐT-Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc cá nhân / QLĐT-Nguyễn Phương Thảo Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc cá nhân / QLĐT-Cao Thị Xuân Tâm Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc cá nhân / QLĐT-Nguyễn Thị Hồng Hạnh Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc cá nhân / QLĐT-Trần Thị Thanh Tâm Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc cá nhân / QLĐT-Nguyễn Thị Tố Quyên Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc cá nhân / QLĐT-Bùi Mộng Ngọc Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nhóm công việc cá nhân / QLĐT-Đinh Văn Ký Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên / Nguyễn Hà Thạch Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo tại chức Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo tại chức / Đặng Anh Minh Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo tại chức / Phạm Lâm Phúc Các đơn vị quản lý / Phòng Quản lý đào tạo tại chức / Võ Thanh Vân Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Cơ cấu tổ chức; chức năng và nhiệm vụ, website phòng Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Tổ Kế hoạch đào tạo Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Tổ Khảo thí Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / ISO và Đảm bảo chất lượng Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Thông báo, trao đổi, họp trực tuyến trong Phòng Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Phần dành cho giảng viên, các đơn vị trong trường Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Phần dành cho sinh viên các bậc/hệ Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chi bộ Đảng Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chi bộ Đảng / Chi ủy Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chi bộ Đảng / Chi ủy / Bí thư – Trần Thanh Hiếu Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chi bộ Đảng / Chi ủy / P.Bí thư – Nguyễn Thị Kim Chi Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chi bộ Đảng / Đảng viên Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chính quyền Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chính quyền / Lãnh đạo Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chính quyền / Lãnh đạo / Trưởng phòng – Trương Hồng Khánh Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chính quyền / Lãnh đạo / P.Trưởng phòng – KHĐT – Võ Thị Tâm Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chính quyền / Lãnh đạo / P.Trưởng phòng – KT – Nguyễn Thị Kim Chi Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chính quyền / Chuyên viên Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chính quyền / Chuyên viên / Tổ Kế hoạch đào tạo Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chính quyền / Chuyên viên / Tổ Khảo thí Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chính quyền / Chuyên viên / Tổ Khảo thí / Nhóm Tổ chức thi Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chính quyền / Chuyên viên / Tổ Khảo thí / Nhóm Ngân hàng đề thi Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Chính quyền / Chuyên viên / Tổ Khảo thí / Nhóm Chấm thi Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Công đoàn Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Công đoàn / Ban chấp hành Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Công đoàn / Ban chấp hành / Tổ trưởng – Đào Thị Ánh Nguyệt Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Công đoàn / Ban chấp hành / Tổ phó – Nguyễn Tú Văn Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Công đoàn / Ban chấp hành / Tổ trưởng Nữ công – N.N.B.Trúc Các đơn vị quản lý / Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí / Công đoàn / Công đoàn viên Các đơn vị quản lý / Phòng Marketing – Truyền thông Các đơn vị quản lý / Phòng Cơ sở vật chất Các đơn vị quản lý / Phòng Cơ sở vật chất / Phan Ngọc Danh Các đơn vị quản lý / Phòng Thanh tra Các đơn vị quản lý / Phòng Thanh tra / Nguyễn Thanh Hương Các đơn vị quản lý / Phòng Thanh tra / Hoàng Đình Khanh Các đơn vị quản lý / Phòng Thanh tra / Trần Minh Thảo Các đơn vị quản lý / Phòng Thanh tra / Nguyễn Thanh Quang Các đơn vị quản lý / Phòng Thanh tra / Nguyễn Mạnh Tuyên Các đơn vị quản lý / Viện Đổi mới sáng tạo Các đơn vị quản lý / Chương trình Việt Nam – Hà Lan Các đơn vị quản lý / Chương trình Việt Nam – Hà Lan / Tăng Thị Xuân Hồng Các đơn vị quản lý / Chương trình Việt Nam – Hà Lan / Hồ Nhân Tâm Các đơn vị quản lý / Chương trình Việt Nam – Hà Lan / Lý Minh Triết Các đơn vị quản lý / Giám đốc chương trình đào tạo Các đơn vị quản lý / Viện Đào tạo quốc tế Các đơn vị quản lý / Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Viết một bình luận