Tải Đề Thi Violympic Toán Lớp 2 Vòng 17 Năm 2015, Tải Đề Thi Violympic Toán Lớp 2 Vòng 17 Năm 2014

Để cũng cố kiến thức và tích lũy kinh nghiệm giải đề có hiệu quả, mời các em học sinh cùng tham khảo “Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17 năm 2015-2016”. Chúc các em ôn thi hiệu quả!

Đang xem: đề thi violympic toán lớp 2 vòng 17

*

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 17 NĂM 2015-2016Bài 1: Đi tìm kho báuCâu 1.1:Tìm a, biết a : 5 = 5Trả lời: a = …….Câu 1.2:Tính: 0 x 4 x 9 x 7 = …………..Câu 1.3:Cho 85 + 7 = …. – 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……..Câu 1.4:Tìm số lớn nhất có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó cũng bằng thương 2 chữ số củasố đó và bằng 5.Trả lời:Số đó là ……….Câu 1.5:Cho: 40 : 5 + 9 > n x 4 > 5 x 8 – 25Số liền trước của n là ………..Bài 2: Cóc vàng tài baCâu 2.1:Phép tính có thương lớn nhất là:a. 30 : 3b. 24 : 4c. 35 : 5d. 40 : 5Câu 2.2: Tính: 3dm x 3 – 4cm = …….a. 5cmb. 5dmc. 86dmd. 86cmCâu 2.3:Phép tính có thương nhỏ nhất là:a. 16 : 2b. 27 : 3c. 30 : 5d. 28 : 4Câu 2.4:Các số tròn chục có 2 chữ số lớn hơn 35 nhưng nhỏ hơn 80 là:a. 40; 50; 60; 70b. 30; 40; 50; 60; 70c. 40; 50; 60; 70; 80d. 50; 60; 70Câu 2.5:Hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 15dm; 9dm; 60cm; 16dm. Vậy chu vihình tứ giác đó là:a. 100dmb. 100cmc. 46dmd. 46cmCâu 2.6:Thứ hai tuần trước là ngày 1 tháng 6. Vậy thứ năm tuần này là ngày ……a. 11 tháng 5b. 8 tháng 6c. 11 tháng 8d.

Xem thêm: Quán Triệt Quy Định 126-Qđ/Tw Của Bộ Chính Trị, Tạp Chí Xây Dựng Đảng

Xem thêm: Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

11 tháng 6 Câu 2.7:Cho các số: 23; 37; 7; 12; 1; 52; 36; 68; 87; 78. Tổng của số bé nhất có 2 chữ số và số lớnnhất từ các số đã cho là:a. 97b. 99c. 100d. 90Câu 2.8:Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 8cm; 13cm; 2dm. Vậy chu vi hình tamgiác đó là:a. 23cmb. 41cmc. 23dmd. 41dmCâu 2.9:Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nóbằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông ….. tuổi.a. 16b. 90c. 82d. 63Câu 2.10:Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số trong đó có ít nhất một chữ số là 8?Trả lời: Có …… số.a. 18b. 19c. 20d. 21Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé! Câu 3.1:Cho 28 = 4 x …….Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ……..Câu 3.2:Có 30kg gạo chia đều vào 5 túi. Vậy mỗi túi có ………… kg gạo.Câu 3.3:Tìm một số biết lấy số đó chia cho 4 thì được thương bằng hiệu của 2 số tự nhiên liêntiếp.Trả lời: Số cần tìm là ………….Câu 3.4:Tìm y biết:. Giá trị của y là ……..Câu 3.5:Tìm a biết: 4 x 5 > a – 13 – 6 > 3 x 6Trả lời: a = ………….Câu 3.6:Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó là 1?Trả lời: Có ……… số.Câu 3.7:Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số trong đó có ít nhất một chữ số là 9?Trả lời: Có ……….số.Câu 3.8:Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết: AB=CD =BC = 9cm, AD = 13cm.Trả lời: Chu vi hình tứ giác ABCD là ……….. dm.Câu 3.9: Hình vẽ sau có ………. hình tứ giác.Câu 3.10:Mai nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 2 thì được kết quả là 20. Vậy lấy số Mai nghĩnhân với 2 thì được kết quả là ………

Viết một bình luận