Đề Thi Vật Lý Đại Cương A1 Có Đáp Án Môn: Vật Lý Đại, Vật Lý Đại Cương

… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHPHÚ YÊN LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008-20 09 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝBài Đáp án chi tiết Điểm1 Gọi s là … 376,74(J/kg.K) (nếu ghi thi u hoặc sai đơn vị của c1 thì trừ 0,25 điểm) 0,750,750,750,50,50,753Từ đồ thị tìm được : R1 = 3Ω R2 = 6Ω=> Rtđ = R1 + R2 = 9( Ω)Vậy : I = U/Rtđ … thấu kính+ đúng tính chất của ảnh (ảo)+ đúng các tia sáng (nét liền có hướng) đường kéo dài các tia sáng(nét đứt không có hướng)Dựa vào hình vẽ, dùng công thức tam giác đồng dạng tính được…

Đang xem: đề thi vật lý đại cương a1 có đáp án

*

… THCS Thượng PhùngĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I Năm học : 2010 – 2011MÔN : VẬT LÍ 7 ( Th i gian 45 phút không kể th i gian chép đ ) I. TRẮC NGHIỆM (2 i m) Khoanh tròn vào phương án mà em cho là … C 0.5 đII. TỰ LUẬN ( 8 i m ) Câu Đáp án Thang i m1- Âm thanh truyền được trong m i trường chất rắn, lỏng, khí.- M i trường chất rắn truyền âm tốt nhất1,51,52- Giống nhau: Đều là ảnh … nhau: + Gương cầu l i cho ảnh nhỏ hơn vật. + Gương phẳng cho ảnh lớn bằng vật 1,00,50,53- Mẫu giấy là vật phản xạ ánh sáng vì vậy khi đóng cửa không ánh sáng hắt từ mẫu giấy đến mắt ta nên…

*

*

… người về phía sau. Ngân hàng câu hỏi trác nghiệm khách quan – Lưu hành nội bộ. 11 Bi ên soạn: Nhóm GUG – Lớp CNTT_K12D. Trường ĐH CNTT & TT Thái Nguyên.NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH … thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian .D. sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian . Câu 2. Hãy chọn câu đúng.A. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ … đều. Câu 154. Khi vận tốc của một vật tăng gấp hai thìA. gia tốc của vật tăng gấp hai.B. động lượng của vật tăng gấp hai.C. động năng của vật tăng gấp hai.D. thế năng của vật tăng gấp hai.Câu…

*

… điện thế (25 câu) Câu hỏi thuộc khối kiến thức cơ bản10 ĐHKTCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.2. Câu hỏi thuộc khối kiến thức cơ bản Các câu hỏi thời lượng … đạt cực đại khi:A. x = 0B. x = 5 cm22 ĐHKTCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.II. Câu hỏi thuộc loại kiến thức nâng cao (21 câu) (Thời gian cho mỗi câu là … nhau. Câu 53:40 ĐHKTCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.CHƯƠNG 1. ĐIỆN TRƯỜNG TĨNHI. Câu hỏi thuộc khối kiến thức cơ bản1. Điện tích, điện trường (24 câu)

*

… d 2 d/ 2 f d 2 12, 5 . 7,5 d 2 / = = 18,75 (cm) 12, 5 7,5 * Vậy ảnh của vật cách kính lúp 18,75 cm .*Ảnh là ảnh ảo vì d 2 = 7,5 cm f = 12, 5cm f d d/ d) Dịch chuyển kính lúp về phía vật một khoảng d = 2, 5cm , nên khoảng cách từ vật đến thấu kính là : d 2 = d – d = 10 – 2, 5 = 7,5 (cm) Ta có công…
… Nhóm GUG – Lớp: CNTT_K12D Trường: ĐH CNTT & TT Thái Nguyên. Đề thi thử vật 1 Trang 9 ĐỀ 3 Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai: A. Các đại lượng Vật có thể là hữu hướng hoặc … 12. Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng? Biên soạn: Nhóm GUG – Lớp: CNTT_K12D Trường: ĐH CNTT & TT Thái Nguyên. Đề thi thử vật 1 Trang 1 ĐỀ THI … một vật, cần kê vật lên đe nặng và dùng búa nhẹ để rèn sẽ hiệu quả. (3) D. 1, 2, 3 đều đúng. Biên soạn: Nhóm GUG – Lớp: CNTT_K12D Trường: ĐH CNTT & TT Thái Nguyên.

Xem thêm: Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu Mới Nhất, Thông Tư 23/2015/Tt

Đề thi thử vật lý…
… điểm. 11. Một vật rắn quay quanh một trục cố định với gia tốc góc không đổi. Khi đó vật rắn đang quay A. đều. B. Nhanh dần đều. C. chậm dần đều. D. biến đổi đều. 12. Một vật rắn quay quanh … nuclôn riêng biệt bằng Book.Key.To – E4u.Hot.To 1. NGÂN HÀNG ĐỀ LÝ 12 NC Một vật rắn quay đều xung quanh một trục, một điểm M trên vật rắn cách trục quay một khoảng r thì có A. tốc độ … quay quanh một trục cố định với vận tốc góc không đổi. Khi đó vật rắn đang quay A. đều. B. Nhanh dần đều. C. chậm dần đều. D. biến đổi đều. 13. Chọn phát biểu sai về ngẫu lực A. Ngẫu…
… mạng vô sản ởchính quốc” là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh? Câu 2: Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc tromg công cuộc đổi mớihiện nay?Câu 3: Phân tích và chứng minh bằng thực … chiếnchống xâm lợc. Hồ Chí Minh nói: Đồng bo miền núi đà có nhiều công trạng vẻvang v oanh liệt. Trong công tác đền ơn, đáp nghĩa Hồ Chí Minh chỉ thị, các cấp bộ Đảng phải thi hnh đúng chính sách dân … quân cớp nớc. Đó là một cuộc đấu tranh to tát về chính trị và quân sự, ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu 1: Bằng lí luận và thực tiễn hãy chứng minh: “Cách mạng giải phóng dân tộcđược tiến hành…
… 5.3 Một vật dẫn tích ñiện thì ñiện tích của vật dẫn ñó sẽ phân bố: A) ñều trong toàn thể tích vật dẫn. B) ñều trên bề mặt vật dẫn. C) chỉ bên trong lòng vật dẫn. D) chỉ trên bề mặt vật dẫn, … ĐHKTCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương – Điện Từ. 8 GV: Đỗ Quốc Huy. Chủ ñề 3: ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN TRƯỜNG – ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ O – G Câu hỏi thuộc loại kiến thức cốt lõi … = 2 22 10(R R )6ρ−ε ĐHKTCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương – Điện Từ. 17 GV: Đỗ Quốc Huy. Chủ ñề 5: VẬT DẪN, TỤ ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG Câu hỏi thuộc loại kiến…
… /0)12  Đề thi gồm : 01 trang3456+7,8/!”#$%&'()*+*,+Ω-*+,Ω-*.+/Ω-%01$2345Ω6…
… (2/4)18VPOV1V2P2P3231P1 đáp án vật a1 chính qui 1 2 : đoạn nhiÖt : γγ2211VPVP = (1/4)4,12 ;2112=+==→iiVVPPγγ (2/4))(214,72atP ≈→(2/4)19 đáp án vật a1 chính qui đề … (2/4)12/1T1T2PN2T/2T+m1m2m31P3P đáp án vật a1 chính qui đề số 14Câu 1 a/ . Định nghĩa vật rắn (1/4). Đặc điểm của chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay (4/4). Viết phơng trình: = IM và giải thích các đại … Định nghĩa nội năng của một vật (1/4)* Khái niệm nội năng khí tởng (1/4)14 đáp án vật a1 chính qui * Khái niệm bậc tự do của phân tử (1/4)* Định luật phân bố đều năng lợng theo bậc tự…
… dạng.Trờng Đại Học GTVTBộ môn vật đề thi môn: vật A2 Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ Môn đề số 2 Câu 1 a/ Các đại lợng đặc trng cho điện trờng: Véc tơ cờng độ điện trờng, điện thế (với mỗi đại Đại Học GTVTBộ môn vật đề thi môn: vật A2 Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ Môn Đề số 20 Câu 1 a/ Các đại lợng đặc trng cho điện trờng: Véc tơ cờng độ điện trờng, điện thế (với mỗi loại đại … = 5 (cm).Trờng Đại Học GTVTBộ môn vật đề thi môn: vật A2 Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ Môn đề số 8 Câu 1 a/ Tìm biểu thức năng lợng của một hệ điện tích điểm, của một vật dẫn tích điện…
… ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN: VẬT LÝ.KHỐI 10Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 357Họ, tên thí sinh : Lớp : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Câu … HẾT MÃ ĐỀ 357.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15B C C C A D C D D C B B C D A16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30B C B D D D C D B B A B A B A Trang 4/4 – Mã đề thi 357 … ứng của vật bao nhiêu?A. t1 = 0,1s và t 2 = 0 ,22 s. B. t1 = 5s và t 2 = 8s.C. t1 = 10s và t 2 = 20 s. D. t1 = 1s và t 2 = 2s.Câu 21 : Trong xilanh của một động cơ đốt trong 2dm3…

Xem thêm: Mẫu Bìa Bài Tập Lớn Kinh Tế Quốc Dân, Mẫu Bìa Bài Tập Lớn, Mẫu Bìa Đề Tài Nghiên Cứu

… phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1 Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1củaGiám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông kýngày /04/2006DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC … luật vạn vật hấp dẫn Niutơn. Câu 3: (2 điểm)Thả một vật rơi tự do từ độ cao h = 20 m. Tính:Quãng đường mà vật rơi được trong 0,1 giây đầu và 0,1 giây cuối.Thời gian cần thi t để vật đi hết … tiêu.10ĐÁP ÁN I. CÂU LOẠI 1 (1 điểm)Câu 1Thời gian rơi của vật: 2h 402( )g 10t s= = =Vận tốc của vật lúc chạm đất: v = gt = 20 (m/s) 0,5 đ0,5 đCâu 2 Thời gian chuyển động của vật: 202gh25…
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Viết một bình luận