Top 20 Đề Thi Toán Giữa Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Theo Thông Tư 22 (20 Đề)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 gồm 20 đề thi, có đáp án và bảng ma trận kèm theo.

Đang xem: đề thi toán giữa kì 1 lớp 4

Giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn.

Bộ tài liệu gồm 20 đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4, với cấu trúc đề thi theo chuẩn chương trình của Bộ GD&ĐT. Hy vọng đây sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích, giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học, quý thầy cô nắm vững kiến thức bài dạy. Mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 – Đề 1 Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 – Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 – Đề 1

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

I/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn câu trả lời đúng

Bài 1: Đọc số sau: 24 534 142

A. Hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

B. Hai triệu bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

C. Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

D. Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn triệu một trăm bốn mươi hai

Bài 2. Giá trị chữ số 8 trong số 4 8967 là:

A. 8 B. 80 C. 800 D. 8000

Bài 3. Số lớn nhất trong các số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725

A. 684 257 B. 684 750 C. 684 275 D. 684 725

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5 tấn 83 kg = …………………. kg là:

A. 583 B. 5830 C. 5083 D. 5038

Bài 5.

2 phút 10 giây = ………………. giây là:

A. 30 B. 70 C. 210 D. 130

Bài 6: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:

A. 211 B. 221 C. 231 D. 241

II/ Phần tự luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính

845763 + 96858 607549 – 536857

Câu 2: Gia đình bác Hà năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc. Năm thứ hai bác Hà thu hoạch bằng 1/2 năm đầu, năm thứ ba thu hoạch gấp đôi năm đầu. Hỏi trung bình mỗi năm bác Hà thu hoạch bao nhiêu tạ.

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức,kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 TỔNG
    TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Biết đọc, viết, so sánh các số đến lớp triệu. Nhận biết các hàng trong mỗi lóp, biết giá trị của mỗi chữ số trong mỗi sốBiết đặt tính và thực hiện phép cộng, trừ các số có đến 6 chữ số, không nhớ hoặc có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp Số câu                    
  Số điểm                    
Đơn vị đo: Biết được các đơn vị đo khối lương yến, tạ, tấn; giây, thể kỉ Số câu                    
  Số điểm                    
Yếu tố hình học: Nhận biết được các loại góc, hai đường thẳng vuông góc, song song Số câu                    
  Số điểm                    
Giải toán: Giải và trình bày bài toán có đến ba bước để tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Số câu                    
  Số điểm                    
Tổng Số câu 2   1 4 2 1 1   6 5
  Số điểm 2   1 1 2 2 1   6 4

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Học sinh điền đúng mỗi câu đạt 1 điểm

Câu 1: (1 điểm) ý C

Câu 2: (1 điểm) ý D

Câu 3: (1 điểm) ý B

Câu 4: (1 điểm) ý C

Câu 5: (1 điểm) ý D

Câu 6: (1 điểm) ý A

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: 1 điểm: Học sinh làm đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm

845763 + 96858 = 942621 607549 – 536857 = 70692

Câu 2: 3 điểm

Số tạ thóc năm thứ hai bác Hà thu hoạch được (đạt 1 điểm)

60 : 2 = 30 (tạ)

Số tạ thóc năm thứ ba bác Hà thu hoạch được (đạt 1 điểm)

60 x 2 = 120 (tạ)

Số thóc trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch được là (đạt 1 điểm)

(60 + 30 + 120) : 3 = 70 (tạ)

Đáp số: 70 (tạ)

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

Số học: Biết đọc viết số đến lớp triệu, xác định giá trị của các chữ số, so sánh số tự nhiên. Thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; tính giá trị biểu thức có chứa một chữ. Giải được các bài tập liên quan đến trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

 

 

Số câu

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

7

 

Số điểm

 

2

 

2

 

2

 

1

 

7

Đại lượng và đo đại lượng: Biết đổi được các số đo khối lượng, số đo thời gian.

Số câu

1

1

   

2

Số điểm

1

1

   

2

Yếu tố hình học: Xác định được góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt.

Xem thêm: huong dan dang ky xzone

Số câu

   

1

 

1

Số điểm

   

1

 

1

 

Tổng

Số câu

3

3

3

1

10

Số điểm

3

3

3

1

10

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
1 Số học Số câu 2 2 2 1 7
Câu số 1 – 4 2 – 6 5 – 7 9  
2 Đại lượng và đo đại lượng Số câu 1 1     2
Câu số 3 8      
3 Yếu tố hình học Số câu     1   1
Câu số     10    
Tổng số câu 3 3 3 1 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: Giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu ?

A. 9 B. 900 C. 90 000 D. 900 000

Câu 2: Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 3: Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

A. thế kỉ XVIII B. thế kỉ XIX C. thế kỉ XX D. thế kỉ XXI

Câu 4: Tính giá trị của biểu thức 326 – (57 x y) với y= 3

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5: Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:

a- 58……. = 580 tạ b- 5 yến 8kg

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

..……………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………..

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m thì sẽ được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Phòng Tài Nguyên Môi Trường Quận Cầu Giấy, Sở Tài Nguyên & Môi Trường Hà Nội

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10:

Trong hình bên có:

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: Giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu ? (1điểm)

A. 9 B. 900 C. 90 000 D. 900 000

Câu 2: Số gồm “6 trăm nghìn,2 nghìn,5 trăm,7 đơn vị” được viết là: (1điểm)

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 3: Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy ? (1điểm)

A. thế kỉ XVIII B. thế kỉ XIX C. thế kỉ XX D. thế kỉ XXI

Câu 4: Tính giá trị của biểu thức 326 – (57 x y) với y= 3

Với y = 3, ta có: 326 – ( 57 x 3 ) = 326 – 171 = 155 (1điểm)

Câu 5: Điền đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a- 58 tấn = 580 tạ b- 5 yến 8kg D. 48kg

Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất: (1 điểm)

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

= (11 + 88) + (22 + 77) + (33 + 66) + (44 + 55) + 99

= 99 + 99 + 99 + 99 + 99

= 99 x 5

= 495

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m thì sẽ được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu ? (1điểm)

Viết một bình luận