Tổng Hợp Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Tự Luận Ôn Thi Môn Pháp Luật Đại Cương

Câu hỏi tự luận môn Pháp luật đại cương giúp các bạn củng cố kiến thức về môn Pháp luật đại cương thông qua việc tham khảo lời giải cho những câu hỏi tự luận này. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc học và ôn thi môn Pháp luật đại cương.

Đang xem: đề thi pháp luật đại cương tự luận

*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40 CÂU HỎI TỰ LUẬN MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG NĂM HỌC: 2014-2015Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy ví dụminh họa)a. Quy phạm pháp luật:- Là quy tắc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí vàlợi ích của nhân dân lao động, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội.- Quy phạm pháp luật xã hội là một quy phạm pháp luật- Quy phạm pháp luật luôn gắn liền với nhà nước.- Quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong cuộc sống có tính chất bắt buộc.b. Cấu trúc của quy phạm pháp luật:* Bộ phận giả định:- Đây là bộ phận của quy phạm quy định địa điểm thời gian chủ thể, các hoàn cảnh, tình huốngcó thể xảy ra trong thực tế mà nếu tồn tại chúng thì phải hành động theo quy tắc mà quy phạmđặt ra.- Các loại giả định đơn giản hoặc phức tạp giả định xác định và giả định xác định tương đối, giảđịnh trừu tượng…sở dĩ có nhiều loại giả định như vậy vì đời sống thực tế rất phong phú và phứctạp.- Nhưng để đảm bảo tính xác định chặt chẽ của pháp luật thì giả định dù phù hợp loại nào thìcũng phải có tính xác định tới mức có thể được phù hợp với tính chất của loại giả định đó.VD : “Người nào thấy người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng , tuy có điều kiệnmà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả người đó chết ” ( Điều 102 – Bộ luật hình sự năm 1999) làbộ phận giả thiết của quy phạm* Quy định:- Là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, vì chính đây là quy tắc xử sự thể hiện ý chí nhànước mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà phần giả định đặt ra.- Với ví dụ trên thì bộ phận quy định “ tuy có điều kiện mà không cứu giúp” có hàm ý là phảicứu người bị nạn.- Có nhiều các phân loại phần quy định, mỗi các phân loại cần dựa vào một tiêu chuẩn nhất định. Page 1 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40- Phụ thuộc vào vai trò của chúng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội chúng ta có quy định điềuchỉnh bảo vệ quy định định nghĩa, phụ thuộc vào mức độ xác định của quy tắc hanh vi ta có quyđịnh xác định quy định tùy nghi, tùy thuộc vào tính phức tạp của nó mà người ta quy định đơngiản và phức tạp. phụ thuộc vào phương thức thể hiện nội dung ra có hai hệ thống phân loại, .. Vìphần quy định là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật nên cách phân loại này có thể ápdụng để phân loại quy phạm pháp luật nói chung.* Chế tài:- Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật chỉ ra những biện pháp tác động mà nhà nước sẽ ápdụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng mệnh lệnh của nhà nước đãnêu trong phần quy định của quy phạm pháp luật.- Có nhiều loại chế tài : Tùy theo mức độ xác định ta có chế tài xác định chế tài xác định tươngđối, chế tài lựa chọn, theo tính chất các biện pháp được áp dụng, ta cso thể có chế tài hình phạt,chế tài khôi phục pháp luật hoặc chế tài đơn giản, chế tài phức tạp.Ví dụ trên bộ phận này : “bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từba tháng đến hai năm”Câu 2: Phân tích nguồn gốc, bản chất, vai trò của pháp luật.- Pháp luật là một hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước đặt ra có tính quy phạm phổ biến, tínhxác định chặt chẽ về mặt hình thức và tính bắt buộc chung, thể hiện ý chí của giai cấp nắm quyềnlực của nhà nước và được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.* Nguồn gốc của pháp luật:- Trong xã hội cộng sản nguyên thủy không có pháp luật nhưng lại tồn tại những quy tắc ứng xửsự chung thống nhất. đó là những tập quán và các tín điều tôn giáo.- Các quy tắc tập quán có đặc điểm:+ Các tập quán này hình thành một cách tự phát qua quá trình con người sống chung, lao độngchung. Dần dần các quy tắc này được xã hội chấp nhận và trở thành quy tắc xử sự chung.+ Các quy tắc tập quán thể hiện ý chí chung của các thành viên trong xã hội, do đó được mọingười tự giác tuân theo. Nếu có ai không tuân theo thì bị cả xã hội lên án, dư luận xã hội buộc họphải tuân theo.—–> Chính vì thế tuy chưa có pháp luật nhưng trong xã hội cộng sản nguyên thủy, trật tự xã hội Page 2 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40vẫn được duy trì.- Khi chế độ tư hữu xuất hiện xã hội phân chia thành giai cấp quy tắc tập quán không còn phùhợp nữa thì tập quán thể hiện ý chí chung của mọi người. trong điều kiện xã hội có phân chia giaicấp và mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được. Nhà nước ra đời. để duy trì trật tự thì nhànước cần có pháp luật để duy trì trật tự xã hội. Pháp luật ra đời cùng với nhà nước không tách rờinhà nước và đều là sản phẩm của xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp.* Bản chất của Pháp luật:- Bản chất của giai cấp của pháp luật : pháp luật là những quy tắc thể hiện ý chí của giai cấpthống trị. Giai cấp nào nắm quyền lực nhà nước thì trước hết ý chí của giai cấp đó được phản ánhtrong pháp luật.- Ý chí của giai cấp thống trị thể hiện trong pháp luật không phải là sự phản ánh một cách tùytiện. Nội dung của ý chí này phải phù hợp với quan hệ kinh tế xã hội của nhà nước.- Tính giai cấp của pháp luật còn thể hiện ở mục đích của nó. Mục đích của pháp luật là để điềuchỉnh các quan hệ xã hội tuân theo một cách trật tự phù hợp với ý chí và lợi ích của giai cấp nắmquyền lực của nhà nước,* Vai trò của pháp luật:- Pháp luật là phương diện để nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội. Duy trì thiết lập củngcố tăng cường quyền lực nhà nước.- Pháp luật là phương tiện thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi công dân. Phápluật góp phần tạo dựng mối quan hệ mới tăng cường mối quan hệ bang giao giữa các quốc gia.- Bảo vệ và quyền lợi ích hợp pháp của mọi người dân trong xã hội- Pháp luật được xây dựng dựa trên hoàn cảnh lịch sử địa lý của dân tộc- Nhà nước thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ các quyền của công dân, ngăn ngừanhững biểu hiện lộng quyền, thiếu trách nhiệm đối với công dân. Đồng thời đảm bảo cho mỗicông dân thực hiện đầy đủ quyền và các nghĩa vụ đối với nhà nước và các công dân khác.—–> Như vậy, bằng việc quy định trong pháp luật các quyền và nghĩa vụ của công dân mà phápluật trở thành phương tiện để:Công dân thực hiện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình khỏi sự xâm hại củangười khác, kể cả từ phía nhà nước và các cá nhân có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước. Page 3 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40Câu 3: Quan hệ pháp luật là gì? Phân tích thành phần của quan hệ pháp luật (Lấy ví dụminh họa).* Quan hệ pháp luật:- Là hình thức pháp lý của các quan hệ xã hội. Hình thức pháp lý này xuất hiện trên cơ sở điềuchỉnh của quy phạm pháp luật đối với quan hệ xã hội tương ứng và các bên tham gia quan hệpháp luật đó đều mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật nói trên quyđịnh.* Thành phần của quan hệ pháp luật:- Chủ thể của quan hệ pháp luật- Nội dung của quan hệ pháp luật- Khách thể của quan hệ pháp luật- Người là cá nhân có thể là công dân nước ta hoặc cũng có thể là người nước ngoài đang cư trúở nước ta muốn trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật. Trong một số quan hệ pháp luật, còn đòihỏi một người trở thành chủ thể phải là người có trình độ văn hóa, chuyên môn nhất định,…VD: Muốn trở thành chủ thể của quan hệ lao động trong việc sản xuất, dịch vụ về thực phẩm đòihỏi người đó không mắc bệnh truyền nhiễm.- Đối với tổ chức, muốn trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật về kinh tế đòi hỏi tổ chức đóphải được thành lập một cách hợp pháp và có tài sản riêng để hưởng quyền và làm nghĩa vụ vềtài sản trong quan hệ pháp luật về kinh tế.- Bao gồm quyền và nghĩa vụ của chủ thể :+ Quyền của chủ thể là khả năng được hành động trong khuôn khổ do quy phạm pháp luật xácđịnh trước.+ Quyền của chủ thể là khả năng yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ của họVD: quyền của chủ thể bên kia trả tiền đúng ngày giờ theo quy định của hợp đồng cho vay.+ Quyền của chủ thể là khả năng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện phápcưỡng chế đối với bên kia để họ thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp quyền của mình bị chủ thểbên kia vi phạm.VD: như ví dụ trên, nếu bên vay không trả tiền đúng hạn, người cho vay có thể yêu cầu tòa ángiải quyết.- Nghĩa vụ pháp lý là sự bắt buộc phải có những xử sự nhất định do quy phạm pháp luật quyđịnh. Page 4 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40- Sự bắt buộc phải có xử sự bắt buộc nhằm thục hiện quyền cua chủ thể bên kia.- Trong trường hợp này chủ thể không thực hiện nghĩa vụ pháp lý,nhà nước đảm bảo bằng sựcưỡng chế.VD : một công dân nào đó đến ngã tư gặp đèn đỏ mà vẫn qua đường thì bị công an phạt – nghĩavụ pháp lý trong trường hợp này là phải dừng lại không sang ngang nếu vẫn sang ngang thì sẽ bịxử lý hành chính.- Khách thể của quan hệ pháp luật là cái mà các chủ thể của quan hệ đó hướng tới để tác động.- Các chủ thể trong quan hệ pháp luật thông qua hành vi của mình hướng tới các đối tượng vậtchất, tinh thần, hoặc thục hiện các chính trị như ứng cử bầu cử,…- Đối tượng mà hình vi các chủ thể trong quan hệ pháp luật thường hướng tới để tác động có thélà lợi ích vật chất, giá trị tinh thần hoặc lợi ích chính trị.Câu 4: Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước.a. Nguồn gốc:- Theo quan điểm thần học: Thượng đế là người sáng tạo ra nhà nước quyền lực của nhà nước làvĩnh cửu và bất biến.- Thuyết gia trưởng: Nhà nước là kết quả của sự phát triển của gia đình, quyền lực của nhà nướcnhư quyền gia trưởng của gia đình.- Thuyết bạo lực: Nhà nước ra đời là kết quả của việc bạo lực này với thị tộc khác- Thuyết tâm lý : họ dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy tâm để giải thích của sự ra đờinhà nước——–> Họ giải thích không đúng về sự ra đời của nhà nước.* Theo học thuyết Mác –Lênin:- Nhà nước ra đời khi có sự phân hóa và đấu tranh giai cấp.- Quyền lực của nhà nước không phải là vĩnh cửu.- Nhà nước tồn tại và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự phát triển của nó khôngcòn nữa.+ Lần 1: ngành chăn nuôi tách ra khỏi ngành trồng trọt thành một ngành kinh tế độc lập.+ Lần 2: cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi và trồng trọt thủ công nghiệp cũngra đời và phát triển dẫn đến lần phân công lao động thứ 2 là thủ công nghiệp tách ra khỏi nôngnghiệp. Page 5 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40+ Lần 3: sự ra đời của sản xuất hàng hóa làm cho thương nghiệp phát triển đã dẫn đến sự phâncông lao động xã hội lần thứ 3 đây là lần phân công lao động giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩaquyết định dẫn đến sự tan dã của chế động cộng sản nguyên thủy.b. Bản chất của nhà nước: Nhà nước là sản phẩm của giai cấp xã hội- Quyền lực về kinh tế: Có vai trò rất quan trọng nó cho phép người nắm giữ kinh tế thuộc mìnhphải chịu sự chi phối của họ về mọi mặt.- Quyền lực về chính trị: Là bạo lực của các tổ chức này đối với giai cấp khác.- Quyền lực về tư tưởng: Giai cấp thống trị trong xã hội đã lấy tư tưởng của mình thành hệ tưtưởng trong xã hội .* Bản chất của xã hội :- Nhà nước còn bảo vệ lợi ích của người dân trong xã hội.- Nhà nước là một tổ chức duy nhất có quyền lực chính trị một bộ máy chuyên làm cưỡng chế vàchức năng quản lý đặc biệt để duy trì trật tự xã hội.- Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội.c. Chức năng của nhà nước:- Là các phương diện và những mặt hoạt động của nhà nước để thực hiện những nhiệm vụ củanhà nước.- Chức năng đối nội: Là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước diễn ra ở trong nước .- Chức năng đối ngoại: Là những mặt hoạt động chủ yếu thể hiện với các nhà nước và dân tộckhác .——–> Hai chức năng của nhà nước là đối nội và đối ngoại có quan hệ mật thiết với nhau. Việcxác định từ tình hình thực hiện các chức nẳng đối ngoại phải xuất phát từ tình hình thực hiện cácchức năng đối nội và phải phục vụ cho việc thực hiện các chức năng đối nội. đồng thời việc thựchiện các chức năng đối nội lại có tác dụng trở lại với việc thực hiện các chức năng đối ngoại. Sovới các chức năng đối ngoại thì các chức năng đối nội giữ vai trò quyết định. Bởi vì việc thựchiện các chức năng đối nội là việc giải quyết mối quan hệ bên trong. Thực hiện các chức năngđối ngoại là việc giải quyết mối quan hệ bên ngoài. Giải quyết mối quan hệ bên trong bao giờcũng giữ vai trò quan trọng quyết định đối với việc giải quyết các mối quan hệ bên ngoài.Câu 5: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Trình bày hệ thống các văn bản quy phạm phápluật ở nước ta hiện nay. Page 6 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K401. Văn bản quy phạm pháp luật:- Là một loại văn bản pháp luật.- Văn bản pháp luật được hiểu là một loại văn bản pháp luật.- Văn bản pháp luật được hiểu là quyết định do cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền banhành được thể hiện dưới hình thức văn bản nhằm thay đổi cơ chế điều chỉnh pháp luật và có hiệulực bắt buộc.2. Hệ thống các quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay:* Hiến pháp:- Là một văn bản quy phạm pháp luật cao nhất của nhà nước.- Hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.- Hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản của đất nước như chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa,xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.- Hiến pháp do Quốc hội ban hành hoặc sửa đổi với ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu tánthành.* Các đạo luật:- Là các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành để cụ thể hóa Hiến pháp.- Đạo luật và bộ luật đều là những văn bản có giá trị pháp lý cao, chỉ đứng sau Hiến pháp* Nghị quyết: Nghị quyết là quyết định làm một việc gì đó của một hội nghị.- Nghị quyết của Quốc hội thường được ban hành để giải quyết các vấn đề quan trọng thuộcthẩm quyền của Quốc hội nhưng thường mang tính chất cụ thể.- Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có giá trị pháp lý thấp hơn các văn bảnquy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành.- Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước : Theo hiến pháp năm 1992, Chủ tịch nước ban hành Lẹnhđể công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh ban hành quyết định để giải quyết các công việc thuộcthẩm quyền của mình như cho nhập quốc tịch Việt Nam,…- Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ: Nghịquyết, Nghị định của Chính phủ do tập thể Chính Phủ ban hành theo đa số một nửa thực hiệnchức năng nhiệm vụ của Chính phủ nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, Luật, – Nghị quyết của Quốchội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.- Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, quyết định, chỉ thị, thông tư củaViện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao. Page 7 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40- Nghị quyết, Thông tư liên tịch giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, giữa cơ quan Nhànước có thẩm quyền với tổ chức chính trị xã hội.- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nướcở địa phương có quyền ra các nghi quyết để điều chỉnh các các quan hệ xã hội các lĩnh vực thẩmquyền.- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải phù hợp và không được trái hoặc mâu thuẫn với vănbản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trung ương, nghị quyết của hội đồng nhân dâncấp trên.- Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là những văn bản do Thủ tướng ban hành để điềuhành công việc của Chính phủ thuộc thẩm quyền của Chính phủ.- Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ có giá trị pháplý thấp hơn các băn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ- Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp: Trong phạm vithẩm quyền do luật quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ban hành quyết định và chỉ thịvăn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên.Câu 6: Vi phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật (Lấy ví dụminh họa).* Vi phạm pháp luật:- Là hình vi trái pháp luật xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ dó các chủ thể cónăng lực hành vi thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý gây hậu quả thiệt hại cho xã hội.VD : Một em bé 6 tuổi hoặc một người điên đốt cháy nhà người khác thì đó là hành vi trái phápluật, nhưng không phải là vi phạm pháp luật vì thiếu yếu tố năng lực trách nhiệm pháp lý.* Cấu thành của vi phạm pháp luật:- Yếu tố thứ nhất: là mặt khách quan của vi phạm pháp luật. Yếu tố này bao gồm các dấu hiệu :hành vi trái pháp luật hậu quả, quan hệ nhân quả, thời gian, địa điểm, phương tiện vi phạm.- Yếu tố thứ 2 : là khách thể của vi phạm pháp luật. Khách thể của vi phạm là quan hệ xã hội bịxâm hại, tính chất của khách thể là một tiêu chí quan trọng đẻ xác định mức độ nguy hiểm củahành vi. VD hành vi xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tính mạng con người nguy hiểm nhiều hơnhành vi gây rối trật tự công cộng.- Yếu tố thứ 3 là mặt chủ quan của vi phạm pháp luật. Mặt chủ quan gồm các dấu hiệu thể hiện Page 8 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40trạng thái tâm lý của chủ thể, khía cạnh bên trong của vi phạm đó là các dấu hiệu lỗi của vi phạmthể hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý, động cơ, mục đích vi phạm có ý nghĩa vô cùng quantrọng để định tội danh trong luật hình sự nhưng đối với nhiều loại hành vi hành chính thì nókhông quan trọng lắm.- Yếu tố thứ 4 là chủ thể của vi phạm pháp luật.

Xem thêm: List Số Điện Thoại Lừa Đảo Và Cách Phòng Tránh, Danh Sách Sinh Viên Và Số Điện Thoại

Xem thêm: Previous Download Tài Liệu Học Revit Mep Thiết Kế Cơ Khí, Hướng Dẫn Học Revit Mep Tiếng Việt

Chủ thể của vi phạm pháp luật phải có năng lựchành vi. Đó có thể là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân. Đã là cơ quan tổ chức thì luôn có năng lựchành vi nhưng chủ thể cá nhân thì điều quan trọng là phải xác định họ có năng lực hành vi haykhông. Nếu là trẻ em dưới 14 tuổi thì không được coi là chủ thể vi phạm hành chính và tội phạm.Dưới 16 tuổi nói chúng không được coi là chủ thể vi phạm kỷ luật lao động bởi vì họ được phápluật coi là chưa có năng lực hành vi trong lĩnh vực pháp luật tương ứng… người điên , tâmthần,… Cũng được coi là không có năng lực hành vi.Câu 7: Trình bày khái niệm, đặc điểm và các loại trách nhiệm pháp lý.* Khái niệm:- Trách nhiệm pháp lý là một loại quan hệ pháp luật đặc biệt giữa nhà nước (thông qua các cơquan có thẩm quyền) với chủ thể vi phạm pháp luật, trong đó bên vi phạm pháp luật phải gánhchịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định ở chế tài cácquy định pháp luật.* Đặc điểm:- Cơ sở thực tế của trách nhiệm pháp lý và vi phạm pháp luật. Chỉ khi có vi phạm pháp luật mớiáp dụng trách nhiệm pháp lý.- Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là quyết định do cơ quan nhà nước hoặcngười có thẩm quyền ban hành trên cơ sở xem xét, giải quyết vụ việc vi phạm đã có hiệu lựcpháp luật.- Các biện pháp trách nhiệm pháp lý là một loại biện pháp cưỡng chế nhà nước đặc thù : mangtính chất trừng phạt hoặc khôi phục lại những quyền và lợi ích bị xâm hại và đồng thời được ápdụng chỉ trên cơ sở những quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.* Phân loại: Có 4 loại trách nhiệm pháp lý:- Trách nhiệm pháp lý hình sự là loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất do Tòa án nhândanh Nhà nước áp dụng đối với những người có hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luậthình sự. Page 9 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40- Trách nhiệm pháp lý hành chính là loại trách nhiệm pháp lý do cơ quan quản lý nhà nước ápdụng đối với mọi chủ thể khi họ vi phạm pháp luật hành chính.- Trách nhiệm pháp lý dân sự là loại trách nhiệm pháp lý do Tòa án áp dụng đối với mọi chủ thếkhi họ vi phạm pháp luật dân sự.- Trách nhiệm pháp lý kỷ luật là loại trách nhiệm pháp lý do thủ trưởng các cơ quan, xínghiệp,… áp dụng đối với cán bộ, công nhân viên của cơ quan xí nghiệp mình khi họ vi phạmnội quy, quy chế của nội bộ cơ quan.Câu 8: Pháp chế xã hội chủ nghĩa là gì? Trình bày những yêu cầu cơ bản và vấn đề tăngcường pháp chế xã hội chủ nghĩa.* Pháp chế xã hội chủ nghĩa:- Pháp chế xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung quan trọng của học thuyết Mác – Leninvà nhà nước và pháp luật. Vì vậy, nghiên cứu các vấn đề về nhà nước và pháp luật xã hội chủnghĩa không thể tách rời vấn đề pháp chế xã hội chủ nghĩa.- Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủnghĩa .- Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội và cácđoàn thể quần chúng.- Nguyên tắc xử sự của công dân.- Pháp chế xã hội chủ nghĩa có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa.——> Pháp chế xã hội chủ nghĩa là một chế độ đặc biệt của cuộc sống chính trị xã hội, tổ chứcxã hội, và mọi công dân phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để vàchính xác.* Những yêu cầu cơ bản pháp chế xã hội chủ nghĩa:- Tôn trọng tối cao của Hiến pháp và luật: Đó là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằmbảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho hệ thống pháttriển ngày càng hoàn thiện, làm cơ sở để thiết lập trật pháp luật củng cố và tăng cường pháp chếxã hội chủ nghĩa.- Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế trên quy mô toàn quốc: Thực hiện tốt yêu cầu này làđiều kiện quan trọng để thiết lập một trật tự kỷ cương trong đó cơ quan cấp dưới phải phục tùngcơ quan cấp trên. Page 10 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40- Các cơ quan xây dựng pháp luật, cơ quan tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật phải hoạt độngmột các tích cực, chủ động và có hiệu quả: một trong những yêu cầu của pháp chế xã hội chủnghĩa là phải có những biện pháp nhanh chóng và hữu hiệu để xử lý nghiêm minh và kịp thời cáchành vi vi phạm pháp luật. nhất là tội phạm.- Không tách rời công tác pháp chế với văn hóa : trình độ văn hóa nói chung và trình độ pháp lýnói riêng của viên chức nhà nước, nhân viên các tổ chức xã hội và công dân có ảnh hưởng rất lớntới quá trình củng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trình độ văn hóa của công chungs càng cao thìpháp chế càng được củng cố vưng mạnh. Vì vậy, phải gắn công tắc pháp chế với việc nâng caotrình độ văn hóa nói chung và văn hóa pháp lý nói riêng của các viên chức nhà nước, nhân viêncác tổ chức xã hội và công dân.* Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa:- Để củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa phải áp dụng nhiều biện pháp đồng bộtrong đó các biện pháp cơ bản như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế,đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa tăng cường côngtác tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật, tăng cường kiểm công tác kiểm tra giám sát, xử lýnghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật.- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế+ Là biện pháp cơ bản bao trùm xuyên suốt trong quá trình củng cố tăng cường pháp chế xã hộichủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng thể hiện trước hết ở việc Đảng đề ra chiến lược phát triển kinhtế – xã hội.+ Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa.- Pháp luật xã hội chủ nghĩa là tiền đề của pháp chế xã hội chủ nghĩa. Muốn tăng cường pháp chếxã hội chủ nghĩa và quản lý xã hội bằng pháp luật thì phải có một hệ thống kịp thời thể chế hóacác chủ trương, chính sách đường lối của Đảng.- Thường xuyên tiến hành rà soát, hệ thống hóa pháp luật để phát hiện và loại bỏ những quy địnhpháp luật trùng lặp- Kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật.- Có kế hoạch xây dựng pháp luật phù hợp với mỗi giai đoạn cụ thể…- Tăng cường công tác tổ chức thực hiện pháp luật trong đời sống- Đây là biện pháp gồm nhiều mặt:+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học pháp lý . Page 11 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục pháp luật.- Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý có đủ trình độ phẩm chất chính trị và khảnăng công tác để sắp xếp vào các cơ quan làm công tác pháp luật.- Tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật là biệnpháp nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, mọi người đều bình đẳng trướcpháp luật.Câu 9: Tội phạm là gì? Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm (Lấy ví dụ minh họa).* Tội phạm:- Điều 8 bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 có hiệu lực thihành từ ngày 01/-7/2000 đã định nghĩa tội phạm như sau:+ Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong bộ luật hình sự do người cótrách nhiệm, năng lực hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại đến chế độ chính trịchế độ kinh tế nền văn hóa quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội quyền lợi ích hợp pháp củaTổ quốc xâm hại tính mạng, sức khỏi danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền lợi ích hợppháp của công dân, xâm hại những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.* Các yếu tố cấu thành tội phạm: gồm mặt khách quan, chủ quan, chủ thể, khách thể:- Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoàithế giới khách quan. Những dấu hiệu thuộc về khách quan của tội phạm gồm những hành vinguy hiểm cho xã hội : tính trái pháp luật của hành vi, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, mối quanhệ của tội phạm còn có các dâu hiệu khác nhau như: phương tiện, công cụ tội phạm, phươngpháp thủ đoạn, thời gian, địa điểm, thực hiện phạm tội.- Mặt chủ quan của tội phạm là những diễn biến tâm lý bên trong của tội phạm bao gồm : lỗi,mục đích, va động cơ phạm tội. Bất cư tội phạm cụ thể nào cũng phải là hành vi được thực hiệnmột cách có lỗi. Lỗi có hai loại lỗi : lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý.- Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau:+ Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là nguy hại cho xã hội, thấy được hậu quảcủa hành vi đó và mong muốn cho hành vi đó xảy ra.+ Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là nguy hiềm cho xã hội, thấy trước hậu quảcủa hành vi đó, tuy không mong muốn những vẫn có ý thức để mặc nó xảy ra.- Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau: Page 12 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40+ Người phạm tội tuy thấy trước được hành vi của mình có thể gây nguy hại cho xã hội nhưngcho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.+ Người phạm tội không thấy được hành vi của mình có thể gây ra nguy hại cho xã hội, mặc dùcó thể thấy trước và có thể thấy hậu quả đó.- Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm gây thiệt hạihoặc đe dọa gây thiệt hại ở mức độ đáng kể.- Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được luậthình sự quy định là tội phạm, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo quy định củaluật hình sự- Năng lực chịu trách nhiệm là khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của người phạm tội.tuổi chịu trách nhiệm hình sự : Người từ 14 tuổi đến 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự vớinhững tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng người từ 16 tuổi trở lên chịutrách nhiệm hình sự với mọi loại tội phạm—–> Vậy: Một hành vi được coi là phạm tội phải có đầy đủ 4 yếu tố trên. Khi đã được coi là tộiphạm thì phải chịu trách nhiệm hình sự quy định.Câu 10: Hình phạt là gì? Trình bày hệ thống các loại hình phạt được quy định trong tại Bộluật hình sự.* Hình phạt:- Là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất được quy định trong luật hình sự do tòa ánnhân danh nhà nước áp dụng đối với người thực hiện tội phạm theo một trình tự riêng biệt, nhằmtrừng trị cải tạo giáo dục người phạm tội và ngăn ngừa tội phạm.* Các loại hình phạt:- Hệ thống hình phạt là tổng thể các hình phạt do nhà nước quy định trong luật hình sự và đượcsắp xếp theo một trình tự nhất định tùy thuộc và mức độ nghiêm khắc của mỗi hình phạt.Điều 21 Bộ luật hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành hai nhóm: Hình phạt chính vàHình phạt bổ sung.- Các hình phạt chính: Là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một loại tội phạm và được tuyênđộc lập với mỗi tội phạm tòa án chỉ có thể tuyên án độc lập một hình phạt chính:+ Cảnh cáo.+ Phạt tiền. Page 13 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40+ Cải tạo không giam giữ+ Trục xuất+ Tù có thời hạn.+ Tù chung thân.+ Tử hình.- Các hình phạt bổ sung : là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theohình phạt chính. Đối với mỗi loại tội phạm tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sungnếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này.+ Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định .+ Cấm cư trú.+ Quản chế.+ Tước một số quyền công dân.+ Tịch thu tài sản.+ Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.+ Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.- Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu là giáo dục giúp đỡ người đó sửa chữa sailầm triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Vì vậy, khi người chưa thành niênphạm tội thì chủ yếu áp dụng những biện pháp giáo dục phòng ngừa, gia đình nhà trường và xãhội có trách nhiệm tích cực tham gia vào việc thực hiện những biện pháp này.- Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình người chưa thành niên phạm tội. Nếu phạt tù có thờihạn thì mức án nhẹ hơn mức an áp dụng với người đã thành niên.Câu 11: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hình sự? phân tích các giai đoạn tố tụng hình sự.* Khái niệm tống tụng hình sự:- Là toàn bộ hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người thamgia tố tụng các cá nhân, cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội, góp phần vào giải quyết vụ án hìnhsự theo quy định của bộ luật hình sự.- Luật tố tụng hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát inhtrong quá trình khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án hình sự. Page 14 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40* Đối tượng:- Đối tượng chính của luật tố tụng hình sự là các quan hệ xã hội phát sinh từ việc khởi tố truy tố,xét sử và thi hành án hình sự:Phương pháp điều chỉnh :- Thực hiện quyền của nhà nước đối với những người tham gia tố tụng các cơ quan nhà nước cáctổ chức xã hội có liên quan đến việc đấu tranh chống tội phạm và thi hành án.- Thực hiện sự phối hợp và chế ước giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Mỗi cơ quan thực hiệntốt chức năng của mình, cơ quan này có quyền phát hiện, sửa chữa, yêu cầu sửa chữa những viphạm pháp luật của những cơ quan khác.* Các giai đoạn tố tụng hình sự:- Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn đầu của hoạt động tố tụng hình sự, các cơ quan có thẩmquyền xác định sự việc xảy ra có hay không có dấu hiệu của tội phạm để ra quyết định khởi tốhay không khởi tố vụ án hình sự. có dấu hiệu của tội phạm hoặc dựa vào sự tố giác của quầnchúng nhân dân để ra quyết định khởi tố.- Có thể bắt xong mới khởi tố đối với những tội nghiêm trọng.- Cơ quan điều tra trong quân đội khởi tố vụ án hình sự với tội phạm thuộc quyền xét xử của tòaán quân sự.- Điều tra: Là giai đoạn thứ 2 của tố tụng hình sự, cơ quan điều tra được sử dụng mọi biện phápmà luật tố tụng hình sự quy định để thu thập thông các chứng cứ nhằm xác định sự việc phạm tộivà con người phạm tội làm cơ sở cho việc truy tố và xử lý tội phạm.Ke biên thu giữ tài sản và tạođiều kiện cần thiết khác theo pháp luật để đảm bảo việc bồi thường thiệt hại sau khi bản án cóhiệu lực pháp luật.+ Trong điều kiện đặc biệt có thể bắt người : bắt bị can, bị cáo để tạm giam, bắt người trongtrường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nãThời gian điều tra tối đa với cấp huyện là 8 tháng, cấp tỉnh là 12 tháng, tòa án nhân dân cấp caolà 16 tháng.- Xét xử sơ thẩm: Giai đoạn này bắt đầu từ ngày tòa án nhận được hồ sơ do viện kiểm sát chuyển Page 15 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40sang. Sau khi nhận hồ sơ vụ án, thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa phải nghiên cứu hồsơ, giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của những người tham gia tố tụng, tiến hành các công việckhác cần thiết cho việc mở phiên tòa và phải đưa ra một trong các quyết định sau :+ Đưa vụ án ra xét xử.+ Trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.+ Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án.Phiên tòa sơ thẩm được tiến hành qua các bước : khai mạc phiên tòa, xét hỏi, tranh luận, nghị ánvà tuyên án.* Giai đoạn xét xử phúc thẩm :- Phúc thẩm: Là việc tòa án cấp trên trực tiếp xét lại những bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưacó hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Giai đoạn này có nhiệm vụ kiểm tra lại tínhhợp pháp, tính có căn cứ của bản án sơ thẩm, sửa chữa những sai lầm mà có thể tòa án sơ thẩmmắc phải. Giai đoạn này là giai đoạn độc lập trong tố tụng hình sự. Tòa án phúc thẩm có quyềnquyết định:+ Giữ nguyên bản án sơ thẩm+ Sửa bàn án sơ thẩm+ Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án+ Thời hạn kháng cáo của bị cáo và đương sự là 15 ngày kể từ ngày tuyên án và thời hạn khángnghị của viện kiểm sát cung cấp 15 ngày, viện kiểm sát cấp trên là 30 ngày. Sau đó bản án cóhiệu lực.- Thi hành án hình sự là giai đoạn cuối cùng của tố tụng hình sự nhằm thi hành các bản án, vàquyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án.+ Công an huyện , chính quyền, phường, thị trấn hoặc cơ quan tổ chức nơi người bị kết án cư trúhoặc làm việc có nhiệm vụ thi hành án hoặc quyết định của tòa án, báo cáo cho chánh án tòa ánđã ra quyết định thi hành án- Giám đốc thẩm : xem xét lại bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật trong việc xét xử vụán. Page 16 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40+ Căn cứ kháng nghị là : việc điều tra xét hỏi ở phiên tòa bị phiến diện, không đầy đủ, kết luậncủa bản án hoặc quyết định không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án.+ Có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng trong điều tra truy tố, xét xử hoặc có saiphạm nghiêm trọng trong việc áp dụng bộ luật hình sự.- Tái thẩm là thủ tục đặc biệt áp dụng đối với bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lựcpháp luật nhưng bị kháng nghị, khi phát hiện những tình tiết mới có thể thay đổi cơ bản nội dungbản án hoặc quyết định của tòa án không biết khi ra quyết định đó- Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, chánh án tòa án nhân dân tối cao có quyền khángnghị tất cả các bản án.Câu 12: Quan hệ pháp luật dân sự là gì? Phân tích cơ cấu của quan hệ pháp luật dân sự(lấy ví dụ minh họa).* Quan hệ pháp luật dân sự: Là quan hệ xã hội được các quy phạm dân sự điều chỉnh trong đócác bên tham gia độc lập về tổ chức và tài sản, bình đẳng về địa vị pháp lý quyền và nghĩa vụ cácbền được nhà nước bảo đảm thông qua các biện pháp cưỡng chế.* Cơ cấu của quan hệ pháp luật dân sự: Quan hệ pháp luật dân sự có ba bộ phận cấu thành làchủ thể, khách thể và nội dung.- Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là những người tham gia vào quan hệ pháp luật dân sựmang quyền và nghĩa vụ trong quan hệ đó. Người nói ở đây bao gồm cá nhân pháp nhân, hộ giađình và tổ hợp tác trong đó hộ gia đình và tổ hợp tác là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luậtdân sự.- Tuy nhiên dó tính chất đặc điểm và nội dung của các loại qaun hệ xã hội mỗi chủ thể nói trênchỉ có thể tham gia vào những quan hệ pháp luật dân sự nhất định có một số quan hệ pháp luậtdân sự chủ thể chỉ có cá nhân hoặc là pháp nhân hoặc hộ gia đình hoặc tổ hợp tác.- Cá nhân: Là chủ thể phổ biên của quan hệ pháp luật dân sự bao gồm: công dân Việt Nam,người nước ngoài , người không có quốc tịch sống ở Việt Nam. Nhưng để trở thành chủ thể quanhệ pháp luật dân sự cá nhân phải có năng lực pháp luật nghĩa vụ dân sự – khả năng trở thànhngười tham gia vào các quan hệ pháp luật dân sự. Khả năng của cá nhân bằng hành vi cảu mình Page 17 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự theo pháp luật là năng lực hành vi dân sự cá nhân.- Pháp nhân: Là khái niệm chỉ có những tổ chức như doanh nghiệp, công ty, nông lâm trường,hợp tác xã, cá tổ chức xã hội … tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự với tư cách là những chủthể độc lập, riêng biệt.- Một tổ chức được công nhận là pháp nhân phải có đầy đủ điều kiện sau:+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận.+ Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.+ Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.+ Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.- Hộ gia đình và tổ chức hợp tác xã là hai chủ thể hạn chế chủ thể đặc biệt trong quan hệ phápluật dân sự. Sự tồn tại khách quan của kinh tế hộ gia đình tổ hợp tác quy định sự tồn tại của haichủ thể này trong quan hệ dân sự. Nhưng chúng không tham gia một cách rộng rãi vào các quanhệ dân sự nên được gọi là những chủ thể hạn chế, chủ thể đặc biệt.- Khách thể của quan hệ pháp luật dân sự là hành vi chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ dânsự.- Nội dung của quan hệ pháp luật dân sự:+ Mọi quan hệ pháp luật đều là mối quan hệ pháp lý giữa các chủ thể tham gia vào các quan hệđó chủ thể của quyền và chủ thể nghĩa vụ.+ Quyền dân sự là cách xử sự được phép của người có quyền năng.+ Trong những quan hệ pháp luật dân sự khác nhau quyền dân sự của các chủ thể có nội dungkhác nhau.- Chủ thể có quyền trong các quan hệ pháp luật dân sự có thể có quyền năng đó cụ thể:+ Có quyền chiếm hữu sử dụng, định đoạt những vật thuộc sở hữu của mình trong khuôn khổ màpháp luật quy định thỏa mãn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.+ Có quyền yêu cầu người khác thực hiện hoặc không thực hiện những hành vi nhất định. Page 18 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40- Khi các quyền dân sự bị vi phạm chủ thể có quyền sử dụng các biện pháp bảo vệ mà pháp luậtnhư tự bảo vệ, áp dụng các biện pháp tác động khác….+ Nghĩa vụ dân sự là cách xử sự bắt buộc của người có nghĩa vụ. Các cách xử sự cũng rất khácnhau tùy theo từng quan hệ pháp luật dân sự cụ thể.VD : có quy định rằng hợp đồng dân sự được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, không trái phápluật, và đạo đức xã hội, đây là nghĩa vụ do luật pháp quy định cho tất cả các chủ thể khi giao kếthợp đồng dân sự, nghĩa vụ của họ đối với nhà nước đối với xã hội nói chung.Câu 13: Quyền sở hữu là gì? Trình bày nội dung quyền sở hữu và các hình thức sở hữuđược quy định tại Bộ luật hình sự ( lấy ví dụ minh họa).* Quyền sở hữu:- Quyền sở hữu là một phạm trù gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quanhệ vế sở hữu đối với các quan hệ vật chất trong xã hội- Quan hệ sở hữu là mối quan hệ giữa người với người về một tài sản nào đó.- Khách quan: Quan hệ sở hữu là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước đặt ra nhằm điềuchỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản trong phạm viluật định.- Như vậy quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản củachủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu có thể là người, phân nhân và chủ thể kháccó đủ 3 quyền trên.- Quyền sở hữu là tổng thể một hệ thống quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điềuchỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các tư liệu sảnxuất và tư liệu tiêu dùng.* Nội dung quyền sở hữu: Chiếm hữu hợp pháp và chiếm hữu không hợp pháp:- Chiếm hữu hợp pháp có cơ sở pháp luật:+ Làm chủ sở hữu: tài sản mang tên người đó, có hợp đồng mua bán trao tặng.+ Thừa kế là quyền dịch chuyển quyền sở hữu tài sản của người đã chết cho người còn sống.+ Thông qua 1 quyết định, mệnh lệnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Page 19 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40- Dựa vào các căn cứ, cơ sở khác của pháp luật:+ Chiếm hữu bất hợp pháp không có những điều kiện trên+ Chiếm hữu không hợp pháp là chiếm hữu không có cơ sở pháp luật chiếm hữu hợp pháp- Bao gồm quyền chiếm hữu, quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của phápluật.- Quyền chiếm hữu: Là quyền kiểm soát hoặc làm chủ 1 vật nào đó của chủ sở hữu, biểu hiện ởchỗ : trong thực tế vật đang nằm trong sự chiếm giữ của ai đó hoặc họ đăng kiểm soát làm chủ vàchi phối vật theo ý mình VD: chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản,được giao tài sản thông quan giao dịch dân sự, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên,…- Quyền sử dụng: Là quyền chủ sở hữu khai thái công dụng, hoa lợi tức từ tài sản. Người khôngphải là chủ sở hữu cũng có quyền sử dụng tài sản trong các trường hợp được chủ sở hữu chuyềnquyền hoặc cho người khác hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó.Quyền định đoạt: là quyền của chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu tài sản của mình cho người kháchoặc cho người khác hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó.- Chủ sở hữu có quyền tự mình bán, trao đổi, tặng, cho, cho, cho vay, từ bỏ hoặc thực hiện cáchình thức định đoạt khác.* Các hình thức sở hữu được quy định trong Bộ luật hình sự :- Sở hữu toàn dân : là sở hữu đối với những tài sản mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Chínhphủ thống nhất quản lý và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm các tài sảnthuộc sở hữu toàn dân.- Sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội : là sở hữu của cả tổ chức đó nhằm thựchiện mục đích chung quy định trong điều lệ. Theo quy định tại Điều 215 Bộ luật dân sự thì tàisản thuộc sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội là tài sản được hình thành từnguồn đóng gốp của các thành viên, tài sản được tặng cho chung và từ các nguồn khác phù hợpvới quy định pháp luật. Page 20 of 80MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686

Viết một bình luận