Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Ôn Thi Môn Pháp Luật Đại Cương

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập ôn môn Pháp luật đại cương, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu trắc nghiệm “Pháp luật đại cương” dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn 40 câu hỏi bài tập có đáp án, giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi.

Đang xem: đề thi pháp luật đại cương trắc nghiệm có đáp án

*

Câu hỏiCâu 1: Nguyên nhân cốt Lõi của sự ra đòi nhà nước là:a. Kết quả của 03 lần phân công lao động ừong lịch sử.b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.c. Nhu cẩu về sự cẩn thiết phải có một tồ chức để dập tắt xung đột giai cấp.d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc ­ bộ lạc.Câu 2: Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ:a. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp.b. Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác.c. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp.d. Cả a,b,c.Câu 3: Chủ quyền quốc gia là:a. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.b. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.c. Quyền ban hành văn bản pháp luật.d. Cả a,b,c.Câu 4. Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đối nội của nhà nước:a. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.b. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.c. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.d. Cả a,b,c.Câu 5: Lịch sử xã hội loài ngưòi đã tồn tại kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhànước là…… • 4 ­ chủ nô ­ phong kiến ­ tư hữu ­ XHCN • 4 ­ chủ nô ­ phong kiến ­ tư sản ­ XHCN • 4­ chủ nô ­ chiếm hữu nô lệ ­ tư bản ­ XHCN • 4 ­ địa chủ ­ nông nô, phong kiến ­ tư bản ­ XHCN Câu 6: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗa. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.b. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp. đ. Cả a,b,c.Câu 7: Nhà nước là:a. Một tổ chức xã hội có giai cấp.b. Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia.c. Một tổ chức xã hội có luật lệd. Cả a,b,c.Câu 8: Hình thức nhà nước là cách tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nuức. Hì nh thức nhà nước được thể hiện chủ yếu ở khía cạnh; đó làa. 3 ­ hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT ­ XHb. 3­ hình thức chỉnh thể, hình thức cẩu trúc nhà nước và chế độ chỉnh trịc. 3 ­ hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT ­ XHd. 3 ­ hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trịCâu 9: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải: • Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật • Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật • Cả hai câu trên đều đúng • Cả hai câu trên đều saiCâu 10: Cấu thành của vỉ phạm pháp luật bao gồm:a. Giả định, quy định, chế tài.b. Chủ thể, khách thể.c. Mặt chủ quan, mặt khách quan.d. b và c.Câu 11: Trong bộ máy nhà nước XHCN có sự:a. Phân quyềnb. Phân công, phân nhiệmc. Phân công lao độngd. Tất cả đều đúngCâu 12: “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính……….., do………………………………………………………………………………banhành và bão đảm thực hiện, thể hiện.của giai cấp thếng trị và phụ thuộcvào các điều kiện……. là nhân tổ điều chinh các quan hệ xã hội” • Bắt buộc ­ quốc hội ­ ý chí ­ chính trị • Bắt buộc chung ­ nhà nước ­ lý tường ­ chính trị • Bắt buộc ­ quốc hội ­ lý tưởng ­ kinh tế xã hội • Bắt buộc chung — nhà nước —ý chí ­ kinh tế xã hộiCâu 13: Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thếng trị sử dụng để nâng ý chícủa giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài người đã có………………………………………………………………………………………. hình thứcpháp luật, đó là……… • 4 ­ tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật • 3 — tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật • 2 ­ tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật • 1 ­ văn bản quy phạm pháp luậtCâu 14: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính………..do………………………………………………………………………………banhành và bão đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thếng trị để điều chỉnh các • Bắt buộc chung ­ nhà nước ­ quan hệ pháp luật • Bắt buộc ­ nhà nước ­ quan hệ xã hội • Bắt buộc chung ­ quốc hội ­ quan hệ xã hội • Bắt buộc chung ­ nhà nước — quan hệ xã hội Câu 15: Chế tài có các loại sau: • Chế tài hình sự và chế tài hành chính • Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự •Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự • Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt buộc Câu 16: Tập quán pháp là:u. Biển đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luậtb. Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật.c. Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật.d. Cả a,b,c.Câu 17: Cơ quan thường trực của Quốc hội là:a. Hội đồng dân tộcb. ủy ban Quốc hộic. ủy ban thường vụ Quốc hộid. Cả a, b, c đều đúngCâu 18: Ông A vận chuyển gia cầm bị bệnh, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và buộc phải tiêu hủy hết sổ gia cầm bị bệnh này. Đây là biện pháp chế tài:a. Dân sựb. Hình sực. Hành chínhd. Kỷ luậtCâu 19: “Nguừi nào quảng cáo gian dổi về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tôi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiên từ 10 triệu đên 100 triệu đông, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”. Bộ phận giả định là:a. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa về dịch vụb. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọngc. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi nàyd. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.Câu 20: Tư cách thể nhân không được công nhận cho:a. Những người hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Namb. Người chưa trưởng thànhc. Người mắc bệnh Downd. Tất cả đều saiCâu 21: Năng lực của chủ thể bao gồm:a. Năng lực pháp luật và năng lực hành vũb. Năng lực pháp luật và năng lực công dânc. Năng lực hành vi và năng lực nhận thứcd. Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức.Câu 22: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cỗ quyền:a. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướngb. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối caoc. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối caod. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Bộ trưởngCâu 23. Một công ty xã chất thãi ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là:a. Trách nhiệm hành chính.b. Trách nhiệm hình sự.c. Trách nhiệm hành chinh và trách nhiệm dân sự.d. Trách nhiệm hỉnh sự và trách nhiệm dân sự.Câu 24: Chọn nhận định sai:a. Phó thủ tướng không nhất thiết phải là Đại biểu quốc hộib. Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người được sinh rac. Năng lực lao động xuất hiện từ khi công dân đủ 16 tuổid. Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi.Câu 25: Trong quan hệ mua bán, khách thể là: • Quyền sở hữu căn nhà của người mua • Quyền sở hữu số tiền của người bán • Căn nhà, số tiền• A và b đúngCâu 26: Quy định thường gặp trong pháp luật hành chính: • Quy định dứt khoát • Quy định tùy nghi • Quy định giao quyền • Tất cả đều saiCâu 27: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm: • Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật • Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật • Tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật,sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật • Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật,sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luậtCâu 28. Quyền nào sau đây của Chủ tịch nước là quyền trong Dnh vực tư pháp:a. Công bố Luật, Pháp lệnh.b. Thực hiện các chuyến công du ngoại giao.c. Tuyên bố tình trạng chiến tranh.d. Quyền ăn xá.Câu 29. Quyền công tổ trước tòa là:u. Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luậtb. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.c. Quyền xác định tội phạm.d. Cả a, b, c.Câu 30. Đãng lãnh đạo nhà nước thông qua:a. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ.b. Tổ chức Đảng trong các cơ quan nhà nước.c. Đào tạo và giói thiệu những Đảng viên vào cơ quan nhà nước.đ* C­ữ ữf CmCâu 31. Hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử, có quyền:a. Tham gia xét hỏi người tham gia tố tụng.b. Tham gia bàn luận với thẩm phán về phương hướng xét xử.c. Nghị án.Câu 35: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm?a. 4 nămb. 5 nămc. 6 nămd. Tất cả đều sai.Câu 36: Quyền bình đẳng, quyền tự do tín nguững là:a. Quyền chính trịb. Quyền tài sảnc. Quyển nhăn thând. Quyền đối nhân.Câu 37: Việc sửa đổi, bể sung Hiến pháp phải có:a. ít nhất 1/2 tổng số đại biểu tán thànhb. ít nhật 2/3 tổng sọ đại biểu tán thànhc. ít nhất 3/4 tổng số đại biểu tán thànhd. Tất cả đều sai.Câu 38: Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuậngiữa tập thể ngiròi lao động vói người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lọi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. • Bằng văn bản • Bằng miệng • Cả a và b đều đúng• Cả a và b đều saiCâu 39: Đổi tượng điều chỉnh của luật dân sự là: • Các quan hệ vật chất • Các quan hệ tài sản • Các quan hệ nhân thân phi tài sản• Cả câu b và cCâu 40: Phương pháp điều chỉnh của ngành luật lao động là:a. Quyền uy, mệnh lệnhb. Quyển uy, thỏa thuậnc. Thỏa thuận, mệnh lệnhd. Tất cả đều sai đề 2:Câu 1: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính……………doban hành và bão đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bão vệ lợi ích của giai cấp thếng trị để điều chỉnh các a. Bắt buộc chung ­ nhà nước ­ quan hệ pháp luật b. Bắt buộc ­ nhà nước ­ quan hệ xã hội c. Bắt buộc chung ­ quốc hội ­ quan hệ xã hội d. Bắt buộc chung ­ nhà nước — quan hệ xã hội Câu 2: Chế tài có các loại sau: a. Chế tài hình sự và chế tài hành chính b. Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự c. Chế tài hình sự, chế tài hành chỉnh, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự d. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt buộc Câu 3. Pháp lệnh là một loại văn bản pháp luật do Cff quan nào sau đây ban hành:a. Quốc hội.b. ủy ban thường vụ Quốc hộLc. Chính phủd. Cả a,b,c. Câu 4: Chủ quyền quốc gia là:a. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.b. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.c. Quyền ban hành văn bản pháp luật.d. Cả a,b,c. Câu 5: Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại kiểu nhà nước, bao gầm các kiểu nhà nước là………………. a. 4 ­ chủ nô ­ phong kiến ­ tư hữu ­ XHCN b. 4 ­ chủ nô ­ phong kiến ­ tư sản ­ XHCN c. 4­ chủ nô ­ chiếm hữu nô lệ ­ tư bản ­ XHCN d. 4 ­ địa chủ ­ nông nô, phong kiến ­ tư bản ­ XHCN Câu 6: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chẫa. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.b. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.d. Cả a,b,c. Câu 7: Cấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm:a. Giả định, quy định, chế tài.b. Chủ thể, khách thể.c. Mặt chủ quan, mặt khách quan.d. b và c. Câu 8: Trường hop nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luậta. Một người tâm thần thực hiện hành vi giết người.b. Một người 14 tuổi điều khiển xe máy không bằng láùc. Một người thuê mướn trẻ em dưới 15 tuổi làm việc.d. Cả a,b,c. Câu 9. Một thực khách đến quán ăn dùng bữa đã dựng xe trước cửa quán ăn. Vị khách này đã chủ quan không lấy thẻ giữ xe cũng như chất vấn chủ quán về trách nhiệm trông coi xe. Xe bị kẽ trộm lấy mất và người chủ quán thoái thác trách nhiệm. Trong trường hạrp này người chủ quán:a. Có lỗi cố ý trực tiếp.b. Có lỗi cố ý gián tiếp.c. Vô ý vì quá tự tin.d. Không có lỗi. Câu 10. A là người lái đò đã già yếu, công việc thường ngày của ông là đưa học sinh qua sông đi học. Hôm đó là ngày mưa lũ nên ông không làm việc, nhưng nhìn thấy lũ trê không được đến trường nên ông đánh liều đưa chúng qua sông. Sóng to làm đò bị lật làm chết nhiều học sinh. Hành vi khách quan trong cấu thành vỉ phạm pháp luật của ông A ở đây là:a. Đưa người sang sông trong điều kiện mưa lũ.b. Chở quá tải.c. Hành vi góp phần dẫn đến cái chết của những đứa trẻ.d. Cả a,b,c. Câu 11: Hình thức nhà nước là cách tổ chức bộ máy quyền lực nhà nuức và phưorng pháp thực hiện quyền lực nhà nước. Hình thức nhà nước được thể hiện chủ yếu ở khía cạnh; đó là ………a. 3 ­ hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT ­ XHb. 3 — hình thức chỉnh thể, hình thức cẩu trúc nhà nước và chế độ chinh trịc. 3 ­ hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT ­ XHd. 3 ­ hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị Câu 12: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải: a. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật b. Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật c. Cả hai câu trên đều đúng Cả hai câu ừên đều sai d. Câu 13: Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗa. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp.b. Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác.c. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp.d. Cả a,b,c. Câu 14: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm: a. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật b. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật c. Tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật d. Tuân thủ pháp luật, thực thí pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật Câu 15: Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thếng trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài người đã có……………………………………………………………………………………hình thức pháp luật, đó là……… a. 4 ­ tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật b. 3­ tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật 2 ­ tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật c. 1 ­ văn bản quy phạm d. pháp luật Câu 16: Nhà nuức là:a. Một tổ chức xã hội có giai cấp.b. Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia.c. Một tổ chức xã hội có luật lệd. Cả a,b,c. Câu 17: “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính…………, do ………………………………………………………………………………ban hành và bão đảm thực hiện, thể hiện.của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện……. là nhân tổ điều chinh các quan hệ xã hội” a. Bắt buộc ­ quốc hội ­ ý chí ­ chính trị b. Bắt buộc chung ­ nhà nước ­ lý tưởng ­ chính trị c. Bắt buộc ­ quốc hội ­ lý tưởng ­ kinh tế xã hội d. Bắt buộc chung — nhà nước —ý chỉ — kinh tế xã hội Câu 18. Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đổi nội của nhà nước:a. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.b. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.c. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.d. Cả a,b,c.Câu 19: Tập quán pháp là:Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luậtBiến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật.c. Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật.d. Cả a,b,c. Câu 20: Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đòi nhà nước là:a. Ket quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử.b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.c.Nhu cầu về sự cẩn thiết phải có một tổ chức đễ dập tắt xung đột giai cấp.d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc ­ bộ lạc. Câu 21. Năng lực lập di chúc là:a. Minh mẫn, sáng suốt vào thời điểm lập di chúc.b. Có tài sản riêng họp pháp.c. 18 tuổi trở lên.d. Cả a,b,c. Câu 22. Trường họp nào sau đây không nằm trong các trường hợp được hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc?a. Cha mẹ đã hết tuổi lao động.b. Vợ (chồng) đã hết tuổi lao động.c. Con đã hết tuổi lao động.d. Con chưa thành niên nhưng có khả năng tự kiếm sống. Câu 23. Văn bản nào sau đây kết thúc quá trình điều tra trong tổ tụng hình sự?a. Quyết định khởi tố bị can.b. Quyết định đưa vụ án ra xét xử.c. Bản kết luận điều tra.d. Bản cáo trạng. Câu 24: Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm: a. Đảng cộng sản ­ đoàn thanh niên ­ mặt trận tổ quốc b. Đảng cộng sản ­ nhà nước ­ mặt ừận tổ quốc c. Đảng cộng sản ­ nhà nước ­ các đoàn thể chỉnh trị, xã hội d. Đảng cộng sản và các đoàn thể chính trị, xã hội Câu 25. Một công ty xã chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là:a. Trách nhiệm hành chính.b. Trách nhiệm hình sự.c. Trách nhiệm hành chỉnh và trách nhiệm dân sự.d. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. Câu 26. Hành vỉ vỉ phạm pháp luật không thể là:a. Một lời nóib. Một tư tưởng xấu xac. Một bất tác vid. Cả a, b, c Câu 27: Cấp xét xử nào là cao nhất trong tư pháp hình sự nước ta? a. Giám đốc thẩm b. Tái thẩm c. Phúc thẩm. d. Không có cấp cao nhất. Câu 28.: Nhà nước là một bộ máy…do………………lập ra để duy trì việc thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng đổi với e. Quản lý ­ giai cấp thống trị ­ toàn xã hội f. Quản lý ­ giai cấp thống trị ­ một bộ phận người trong xã hội g. Quyền lực ­ giai cấp thống trị ­ một bộ phận người trong xã hội h. Quyền lực ­ giai cấp thống trị — toàn xã hội Câu 29: Một người thợ sửa xe gian manh đã cế tình sửa phanh xe cho một ông khách một cách gian dếi, cẩu thả; vói mục đích là để người khách này còn tiếp tục quay lại tiệm anh ta để sửa xe. Do phanh xe không an toàn nên sau đó chiếc xe đã lao xuếng dốc gây chết vị khách xấu sổ. Trường họp trách nhiệm pháp lý ở đây là: a. Trách nhiệm hành chính. b.

Xem thêm: chương trình sơ cấp lý luận chính trị

Xem thêm: bản đăng ký nêu gương theo quy định số 101

Trách nhiệm hình sự. c. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. d. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. Câu 30: Sử dụng lại tình huổng của câu 29, lỗi của người thợ sửa xe ở đây là: a. Cố ý trực tiếp. b. Cố ỷ gián tiếp. c. Vô ý do cẩu thả d. Vô ý vì quá tự tin. Câu 31: Một ngưòi dùng súng bắn đạn hoi vào rừng săn thú. Trong lúc sơ suất đã bắn nhằm một nhân viên kiểm lâm. Mặt chủ quan trong vỉ phạm pháp luật này là: a. Cố ý gián tiếp. b. Vô ý vì quá tự tin. c. Vô ý do cẩu thả. d. Cố ý trực tiếp Câu 32: Nhà nuức có mấy đặc trưng; đó là: a. 2 ­ tính xã hội và tính giai cấp b. 3 ­ quyền lực công cộng, chủ quyền quốc gia và đặt ra pháp luật c. 4 — quyền lực công cộng, chủ quyền quốc gia, thu thuế và đật ra pháp luật 5 ­ quyền lực công cộng, chủ quyền quốc gia, thu thuế, đặt ra pháp d. luật và tính giai cấp Câu 33: Việc UBND Hà Nội ra quyết định yêu cầu quận Hoàng Mai tể chức lấy ý kiến nhân dân về việc mở rộng địa giói hành chính Tp Hà Nội là hình thức sử dụng pháp luật nào?a. Tuân thủ pháp luậtb. Thi hành pháp luậtc. Sử dụng pháp luậtd. Áp dụng pháp luật Câu 34: Phưong pháp điều chỉnh của ngành Luật hình sự là: a. Thương lượng b. Mệnh lệnh c. Quyền uy d. Thỏa thuận, thương lượng Câu 35: ủy ban thuừng vụ Quốc hội là Ctf quan: a. Đại diện Quốc hội. b. Thường trực của Quốc Hội c. Thư ký của Quốc hội. d. Cả a,b,c.Câu 36: A từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, A ăn trộm của B con gà trị giá 50.000 đ. Vậy A phải chịu loại trách nhiệm pháp lý nào sau đây:a. Hành chínhb. Dân sực. Hình sựd. Kỷ luật Câu 37: Quan hệ về bảo hiểm xã hội là đổi tượng điều chỉnh của:a. Ngành Luật lao độngb. Ngành luật hành chínhc. Ngành luật dân sựd. Ngành luật kinh tế Câu 38: Trong bộ máy nhà nuức XHCN có sự: a. Phân quyền b. Phân công, phân nhiệm c. Phân công lao động d. Tất cả đều đúng Câu 39: Độ tuổi tếi thiểu mà bạn có thể tham gia ứng cử đại biểu quếc hội nước CHXHCN Việt Nam là:a. 18 tuổib. 20 tuổic. 21 tuổid. 35 tuổi Câu 40: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có quyền: a. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng b. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao c. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Bộ trưởng đề 3: Câu hỏi Câu 1: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gằm: a. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật b. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật c. Tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật d. Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dạng pháp luật và áp dụng pháp luật Câu 2: Năng lực của chủ thể bao gằm:Năng lực pháp luật và năng lực hành vi Năng lực pháp luật và năng lực công dânc. Năng lực hành vi và năng lưc nhận thứcd. Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức. Câu 3: Chủ tịch nưức CHXHCN Việt Nam có quyền: a. Bổnhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng b. Bổnhiệm,miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao c. Bổnhiệm,miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao d. Bổnhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Bộ trưởng Câu 4: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính……………do ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ Lợi ích của giai cấp thống tiị để điều chỉnh các a. Bắt buộc chung ­ nhà nước ­ quan hệ pháp luật b. Bắt buộc ­ nhà nước ­ quan hệ xã hội c. Bắt buộc chung ­ quốc hội ­ quan hệ xã hội d.Bắt buộc chung — nhà nước — quan hệ xã hội Câu 5: Chế tài có các loại sau là: a. Chế tài hình sự và chế tài hành chính b. Chế tài bình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự c. Chế tài hình sự, chế tài hành chỉnh, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự d. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chếtài dân sự và chế tài bắt buộc Câu 6: Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài người đã có……………………………………………………………………………………hình thức pháp luật, bao gồm…… a. 4 ­ tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật b. 3 — tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật 2 ­ tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật c. 1 ­ văn bản quy phạm pháp luật d. Câu 7: Hình thức pháp luật xuất hiện sám nhất và được sử dụng nhiều trong các nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến là a. Tiền lệ pháp b. Điều lệ pháp c. Tập quán pháp Văn bản quy phạm pháp luật d. Câu 8. Một ngưòi bán quán lẩu, sử dụng bếp gas để bàn cho khách sử dụng. Do để tiết kiệm chi phí, ngưòi chủ quán đã sử dụng bình gas mini không đảm bảo an toàn. Hậu quả là bình gas phát nổ, gây bỏng nặng cho thực khách. Lỗi ở đây là:a. Cố ý trực tiếp.b. Cố ý gián tiếp.c. Vô ý do cẩu thả.d. Không có lỗi. Câu 9. Sử dụng lại tình huống của câu 8, hành vi khách quan ở đây là:a. Sử dụng bình gas không đảm bảo an toàn.b. Không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.c. Gây thương tích cho khách.d. Không có hành vi khách quan. Câu 10: Sử dụng lại tình huổng của câu 8, các loại trách nhiệm pháp lý ở đây là:a. Trách nhiệm hành chính.b. Trách nhiệm hình sự.c. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.d. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. Câu 11: Đổi tưọmg của nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự là: a. Tài sản b. Công việc phải làm c. Công việc không được làm d. Cả ba câu trên đều đúng Câu 12: Hệ thống pháp luật gằm: a. Hệ thống cấu trúc của pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật b. Quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật c. Tập hợp hóa và pháp điển hóa d. Tất cả đều sai Câu 13: Nguyên nhân cổt lõi của sự ra đời nhà nước là:a. Ket quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử.b. Ket quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.c. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp.d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc ­ bộ lạc. Câu 14: Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗa. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp.b. Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác.c. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp.d. Cả a,b,c. Câu 15: Chủ quyền quốc gia là:a. Quyền độc lập tự quyểt của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.b. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.c. Quyền ban hành văn bản pháp luật.d. Cả a,b,c. Câu 16. Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đổi nội của nhà nước:a. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.b. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.c. Tăng cường các mặt hàng xuất khau công nghệ cao.d. Cả a,b,c. Câu 17: Lịch sử xã hội loài ngưòi đã tồn tại kiểu nhà nước, bao gầm các kiểu nhà nước là………… a. 4 ­ chủ nô ­ phong kiến ­ tư hữu ­ XHCN b. 4 ­ chủ nô ­ phong kiến ­ tư sản ­ XHCN c. 4­ chủ nô ­ chiếm hữu nô lệ ­ tư bản ­ XHCN d.4 ­ địa chủ ­ nông nô, phong kiến ­ tư bản ­ XHCN Câu 18: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗa. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.b. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.d. Cả a,b,c. Câu 19. Vai trò của thuế là:a. Điều tiết nền kinh tế.b. Hướng dẫn tiêu dùng.c. Nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.d. Cả a,b,c. Câu 20: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải: a. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật b. Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật c. Cả hai câu trên đều đúng d. Cả hai câu trên đều sai Câu 21: Cấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm:a. Giả định, quy định, chế tài.b. Chủ thể, khách thể.c. Mặt chủ quan, mặt khách quan.d. b và c. Câu 22: Trong bộ máy nhà nước XHCN có sự a. Phân quyền b. Phân công, phân nhiệm Phân công lao động c.Tất cả đều đúng Câu 23: “Pháp luật là hệ thổng quy tắc xử sự mang tính……….. ……………………………………………………………………. do. ban hành và bão đảm thực hiện, thể hiện.của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện….., là nhân tố điều chinh các quan hệ xã hội” a. Bắt buộc ­ quốc hội ­ ý chí ­ chính trị b. Bắt buộc chung ­ nhà nước ­ lý tưởng ­ chính trị c. Bắt buộc ­ quốc hội ­ lý tưởng ­ kinh tế xã hội d. Bắt buộc chung — nhà nước —ý chí ­ kinh tế xã hội Câu 24. Quyết định là văn bản pháp luật được ban hành bải?a. Thủ tướng chính phủ.b. Bộ trưởng.c. Chủ tịch UBND .d. Cả a,b,c. Câu 25. Cff quan quyền lực nhà nước cao nhất theo Hiến pháp 1992 là:a. Chính phủ. b. Quốc hộic. Chủ tịch nước. c. Toà án nhân dân tối cao. Câu 26. Quốc hội có quyền nào sau đây:a. Truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật.b. Công bố Luật, pháp lệnh.c. Ban hành các văn bản pháp luậtd. Cả a,b,c. Câu 27: Tập quán pháp là:a. Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵtt thành pháp luậtb. Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật.c. Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật.d. Cả a,b,c. Câu 28: Chọn phát biểu sai: a. Phó thủ tướng không nhất thiết phải là Đại biểu quốc hội b. Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người được sinh ra c. Năng lực lao động xuất hiện từ khi công dân đủ 16 tuổi Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi. d. Câu 29: Trong quan hệ mua bán, khách thể là: a. Quyền sở hữu căn nhà của người mua b. Quyền sở hữu số tiền của người bán c. Căn nhà, số tiền d. a v à b đúng Câu 30: Quy định thường gặp trong pháp luật hành chính: a. Quy định dứt khoát b. Quy định tùy nghi c. Quy định giao quyền d. Tất cả đều sai Câu 31. Cấp xét xử nào là cao nhất trong tư pháp hình sự nước ta?ÍL Phúc thẩm.b. Giám đốc thẩm.c. Tái thẩm. Câu 32: Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm: a. Đảng cộng sản ­ đoàn thanh niên ­ mặt trận tổ quốc b. Đảng cộng sản ­ nhà nước ­ mặt ừận tổ quốc c. Đảng cộng sản ­ nhà nước ­ các đoàn thể chỉnh trị, xã hội d. Đảng cộng sản và các đoàn thể chính trị, xã hội Câu 33. Quyền nào sau đây của Chủ tịch nước là quyền trong Dnh vực tư pháp:a. Công bố Luật, Pháp lệnh.b. Thực hiện các chuyến công du ngoại giao.c. Tuyên bố tình trạng chiến tranh.d. Quyền ân xá Câu 34. Quyền công tố trước tòa là:(L Quyển truy to cá nhân, tồ chức ra trước pháp luậtb. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.c. Quyền xác định tội phạm.d. Cả a,b,c. Câu 35: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có:a. ít nhất 1/2 tổng số đại biểu tán thànhb. ít nhất 2/3 tổng sổ đại biểu tán thànhc. ít nhất 3/4 tổng số đại biểu tán thànhd. Tất cả đều sai. Câu 36: Một ngưòi thợ sửa xe gian manh đã cắ tình sửa phanh xe cho một ông khách một cách gian dếi, cẩu thả; vói mục đích là để người khách này còn tiếp tục quay lại tiệm anh ta để sửa xe. Do phanh xe không an toàn nên sau đó chiếc xe đã lao xuếng dốc gây chết vị khách xấu sổ. Tnròng họp trách nhiệm pháp lý ở đây là: a. Trách nhiệm hành chính. b. Trách nhiệm hình sự. c. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. d. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. Câu 37: Sử dụng lại tình huống của câu 36, lỗi của ngưòi thợ sửa xe ở đây là: a. Cố ý trực tiếp. b. Cố ỷ gián tiếp. c. Vô ý do cẩu thả d. Vô ý vì quá tự tin. Câu 38: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm?a. 4 nămb. 5 nămc. 6 nămd. Tất cả đều sai. Câu 39. Quy phạm pháp luật Dân sự như sau: “Việc kết hôn phải được đãng ký tại Cff quan nhà nước có thẩm quyền, mọi hình thức kết hôn khác đều không có giá trị về mặt pháp lý” Bao gồm:a. Giả định.b. Quy định.c. Quy định và chế tài.d. Giả định và quy định.Câu 40: Ctf sở truy cứu trách nhiệm pháp lý là:Nhân chứng Vật chứng Vi phạm pháp luật a và b đúng

Viết một bình luận