đề thi nghề tin học thpt

Đang xem: đề thi nghề tin học thpt

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 31 (15 trang)

Tài liệu liên quan

Tuyển Tập Các Đề Thi Thực Hành Nghề Tin Học 11
Tuyển Tập Các Đề Thi Thực Hành Nghề Tin Học 11 15 18,936 31

de thi thuc hanh nghe tin hoc 11 1 9,882 222

Tuyển tập các đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông chọn lọc 20 586 0

Tuyen tap cac de thi HKII TOAN 7 nam hoc 2010-2011 14 444 0

Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm toán 10 học kỳ 1 năm 2018 2019 theo chủ đề 108 125 0

tuyển tập các đề thi và lý thuyết ôn học sinh giỏi hóa học thcs 169 1,552 7

Tuyển tập các đề và đáp án HSG tin học 255 782 2

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 02 7 871 5

Xem thêm: Nữ Hoàng Ai Cập Tập 9 – Tổng Hợp Truyện Tuthienbao

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 05 8 723 5

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 06 7 949 7

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 07 7 567 4

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 08 9 573 3

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 09 6 585 4

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 10 8 471 5

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 11 8 494 3

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 12 7 519 3

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 13 8 508 1

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 14 8 443 1

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 15 8 421 1

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 16 8 413 1

Xem thêm: biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 pdf

ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ Đề thi có 01 trang Phần Soạn thảo văn (5,0 điểm): Soạn thảo văn sau, thực yêu cầu bên BÍ QUYẾT SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỀN LÂU C ùng với phát triển mạnh mẽ nhịp sống đại, máy tính ngày trở nên gần gũi với người Nó mang giới đến cho bạn mang giới bạn không chăm sóc, sử dụng cẩn thận Vệ sinh chung:  Giữ cho máy tính bên lẫn bên Dùng cọ mềm để quét lớp bụi Việc làm cần thực tối thiểu lần / năm Sử dụng ổn áp điện:  Trang bị cho máy tính ổn áp điện hay lưu điện UPS tốt 1) (2,5 điểm) Nhập lưu văn với tên VanBan1.doc ổ đĩa giám thị quy định 2) (2,5 điểm) Trình bày văn mẫu sử dụng định dạng : Hình vẽ (Autoshape), chữ rơi ( Drop cap), đóng khung văn (borders and shading), định dạng kiểu danh sách Phần Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực theo yêu cầu bên DOANH THU BÁN HÀNG – THÁNG 03/2011 1) Trình bày bảng tính lưu với tên BangTinh1.xls ổ đĩa giám thị quy định (1.5 điểm) 2)Tính cột định mức: Nếu giá gốc =5 Đạt, ngược lại Hỏng (1 điểm) 4) Xếp Loại: Chỉ xếp loại cho Kết Đạt, loại Giỏi Điểm TB >=9 , loại Khá Điểm TB >=7, loại TB Điểm TB >=5 (1.5 điểm) – Hết UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập − Tự − Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ Đề thi có 01 trang Phần Soạn thảo văn (5,0 điểm) Soạn thảo văn sau, thực yêu cầu bên H ệ thống mạng máy tính dạy học AVENET công ty SCC triển từ năm 1996 trường đại học trung học trung tâm tin học ngoại ngữ mang lại nhiều hiệu thiết thực cho việc dạy học AVNET đông đảo nhiều người sử dụng hoan nghênh tính đại AVNET xứng đáng hệ điều hành lớp học AVNET thầy giáo quản lí toàn diện lớp học đồng thời dạy kiểm tra nhiều môn học khác nhau. 5) (2,5 điểm) Nhập lưu văn với tên VanBan4.doc ổ đĩa giám thị quy định 6) (2,5 điểm) Trình bày văn mẫu sử dụng định dạng : chèn hình (Clip Art), chữ rơi ( Drop cap), chữ nghệ thuật (Word Art), chèn ký tự đặc biệt (symbol) Phần Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực theo yêu cầu bên BẢNG KÊ BÁN HÀNG THÁNG 1/2001 TỶ GIÁ MÃ NGÀY SỐ GIẢM THÀNH STT ĐƠN GIÁ HÀNG BÁN LƯỢNG GIÁ TIỀN TV 21/10/2001 MG 14/11/2001 DVD 20/112001 TL 15/12/2001 15 1) Trình bày bảng tính lưu với tên BangTinh4.xls ổ đĩa giám thị quy định (1.5 điểm) 21000 QUY RA 2) Đơn giá: 1850000 Mã hàng TV; 4580000 Mã hàng MG; 750000 Mã hàng DVD; 10500000 Mã hàng TL (1.5điểm) 3) Giảm giá: 10% Đơn giá, giảm giá cho mặt hàng có mã DVD (1điểm) 4) Thành tiền: Số lượng*Đơn giá – Giảm giá ( 0.5 điểm) 5) Quy ra: Thành tiền/Tỷ giá (0.5 điểm) – Hết -UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập − Tự − Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ Đề thi có 01 trang Phần Soạn thảo văn (5,0 điểm): Soạn thảo văn sau, thực yêu cầu bên Lịch học lớp Tin học Căn khóa 10-2004  Lớp Ngày học WORD 2000 2-4-6 A X B C 3-5-7 D EXCEL 2000 2-4-6 E A B C 3-5-7 D X E 07g30 – 09g30 07g30 – 11g30 X X 14g30 – 16g30 X X 16g30 – 18g30 X X 18g30 – 20g30 X X 7) (2,5 điểm) Nhập lưu văn với tên VanBan5.doc ổ đĩa giám thị quy định 8) (2,5 điểm) Trình bày văn mẫu sử dụng định dạng : chữ nghệ thuật (WordArt), chèn ký tự đặc biệt (symbol), tạo bóng mờ ( Borders and shading) Phần Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực theo yêu cầu bên BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG STT Họ tên Lương ngày Số ngày công Lương tháng Chức vụ Thưởng Phụ cấp chức vụ Thực lãnh Cao Văn Cốt 50000 26 GĐ Bùi Thị Béo 45000 23 PGĐ Đỗ Văn Đậu 40000 25 PGĐ 1) Trình bày bảng tính lưu với tên BangTinh5.xls ổ đĩa giám thị quy định (1.5 điểm) 2) Tính cột Lương Tháng = Lương ngày*số ngày công (0.5điểm) 3) Thưởng: Nếu số ngày công >=25 thưởng 20%* Lương Tháng , số ngày công >=22 thưởng 10%* Lương Tháng, số ngày công =5 Điểm Toán, Điểm Văn >=5 Đạt, ngược lại Hỏng (1 điểm) 4) Xếp Loại: Chỉ xếp loại cho Kết Đạt, loại Giỏi Điểm TB >=9 , loại Khá Điểm TB >=7, loại TB Điểm TB >=5 (1.5 điểm) – Hết -UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập − Tự − Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ Đề thi có 01 trang Phần Soạn thảo văn (5,0 điểm): Soạn thảo văn sau, thực yêu cầu bên BÍ QUYẾT SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỀN LÂU C ùng với phát triển mạnh mẽ nhịp sống đại, máy tính ngày trở nên gần gũi với người Nó mang giới đến cho bạn mang giới bạn không chăm sóc, sử dụng cẩn thận Vệ sinh chung:  Giữ cho máy tính bên lẫn bên Dùng cọ mềm để quét lớp bụi Việc làm cần thực tối thiểu lần / năm Sử dụng ổn áp điện:  Trang bị cho máy tính ổn áp điện hay lưu điện UPS tốt 11) (2,5 điểm) Nhập lưu văn với tên VanBan7.doc ổ đĩa giám thị quy định 12) (2,5 điểm) Trình bày văn mẫu sử dụng định dạng : Hình vẽ (Autoshape), chữ rơi ( Drop cap), đóng khung văn (borders and shading), định dạng kiểu danh sách Phần Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực theo yêu cầu bên BẢNG LƯƠNG THANH TOÁN THÁNG 12-2015 TT HỌ & TÊN L.C.BẢN NG.CÔNG LƯƠNG PHỤ CẤP THƯỞNG TỔNG LƯƠNG Thanh Thảo 540000 25 Mỹ tâm 450000 27 Ưng Hoàng Phúc 640000 24 Lam trường 480000 28 Quang Vũ 620000 26 Tuấn Khanh 700000 20 Phương Thanh 800000 27 Cẩm Tú 1000000 28 Thanh Ngọc 1200000 29 TỔNG CỘNG 1) Trình bày bảng tính lưu với tên BangTinh7.xls ổ đĩa giám thị quy định (1.5 điểm) 2) Lương := L.C.Bản/30 x Số ngày công (0.5điểm) 3) Phụ cấp: Nếu L.C.Bản >500000 phụ cấp 80000, lại 50000 (1điểm) 4) Thưởng : Nếu ngày công >26 thưởng ngày công vượt mức 1,6 *L.C.BẢN/30, ngược lại thưởng không (0) (1 điểm) 5) Tổng lương:= Lương + Phụ cấp + Thưởng (0.5 điểm) 6) Tính Tổng cộng (0.5 điểm) – Hết -UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập − Tự − Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ Đề thi có 01 trang Phần Soạn thảo văn (5,0 điểm): Soạn thảo văn sau, thực yêu cầu bên BÍ QUYẾT SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỀN LÂU C ùng với phát triển mạnh mẽ nhịp sống đại, máy tính ngày trở nên gần gũi với người Nó mang giới đến cho bạn mang giới bạn không chăm sóc, sử dụng cẩn thận Vệ sinh chung:  Giữ cho máy tính bên lẫn bên Dùng cọ mềm để quét lớp bụi Việc làm cần thực tối thiểu lần / năm Sử dụng ổn áp điện:  Trang bị cho máy tính ổn áp điện hay lưu điện UPS tốt 13) (2,5 điểm) Nhập lưu văn với tên VanBan8.doc ổ đĩa giám thị quy định 14) (2,5 điểm) Trình bày văn mẫu sử dụng định dạng : Hình vẽ (Autoshape), chữ rơi ( Drop cap), đóng khung văn (borders and shading), định dạng kiểu danh sách Phần Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực theo yêu cầu bên BẢNG KÊ BÁN HÀNG THÁNG 1/2001 TỶ GIÁ THÀNH TIỀN 21000 MÃ NGÀY SỐ GIẢM ĐƠN GIÁ QUY RA HÀNG BÁN LƯỢNG GIÁ TV 21/10/2001 MG 14/11/2001 DVD 20/112001 TL 15/12/2001 15 1) Trình bày bảng tính lưu với tên BangTinh8.xls ổ đĩa giám thị quy định (1.5 điểm) 2) Đơn giá: 1850000 Mã hàng TV; 4580000 Mã hàng MG; 750000 Mã hàng DVD; 10500000 Mã hàng TL (1.5điểm) 3) Giảm giá: 10% Đơn giá, giảm giá cho mặt hàng có mã DVD (1điểm) 4) Thành tiền: Số lượng*Đơn giá – Giảm giá ( 0.5 điểm) 5) Quy ra: Thành tiền/Tỷ giá (0.5 điểm) STT – Hết UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập − Tự − Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ Đề thi có 01 trang Phần Soạn thảo văn (5,0 điểm): Soạn thảo văn sau, thực yêu cầu bên BÍ QUYẾT SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỀN LÂU C ùng với phát triển mạnh mẽ nhịp sống đại, máy tính ngày trở nên gần gũi với người Nó mang giới đến cho bạn mang giới bạn không chăm sóc, sử dụng cẩn thận Vệ sinh chung:  Giữ cho máy tính bên lẫn bên Dùng cọ mềm để quét lớp bụi Việc làm cần thực tối thiểu lần / năm Sử dụng ổn áp điện:  Trang bị cho máy tính ổn áp điện hay lưu điện UPS tốt 15) (2,5 điểm) Nhập lưu văn với tên VanBan9.doc ổ đĩa giám thị quy định 16) (2,5 điểm) Trình bày văn mẫu sử dụng định dạng : Hình vẽ (Autoshape), chữ rơi ( Drop cap), đóng khung văn (borders and shading), định dạng kiểu danh sách Phần Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực theo yêu cầu bên BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG STT Họ tên Lương ngày Số ngày công Lương tháng Chức vụ Thưởng Phụ cấp chức vụ Thực lãnh Cao Văn Cốt 50000 26 GĐ Bùi Thị Béo 45000 23 PGĐ Đỗ Văn Đậu 40000 25 PGĐ 1) Trình bày bảng tính lưu với tên BangTinh9.xls ổ đĩa giám thị quy định (1.5 điểm) 2) Tính cột Lương Tháng = Lương ngày*số ngày công (0.5điểm) 3) Thưởng: Nếu số ngày công >=25 thưởng 20%* Lương Tháng , số ngày công >=22 thưởng 10%* Lương Tháng, số ngày công 500000 phụ cấp 80000, lại 50000 (1điểm) 4) Thưởng : Nếu ngày công >26 thưởng ngày công vượt mức 1,6 *L.C.BẢN/30, ngược lại thưởng không (0) (1 điểm) 5) Tổng lương:= Lương + Phụ cấp + Thưởng (0.5 điểm) 6) Tính Tổng cộng (0.5 điểm) – Hết -UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập − Tự − Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ 11 Đề thi có 01 trang Phần Soạn thảo văn (5,0 điểm) Soạn thảo văn sau, thực yêu cầu bên  Các nhà khoa học nghiên cứu sáng chế công nghệ cho phép nhà kinh doanh sản phẩm mạng Internet nắm bắt chuột biết người văn hay không đọc  Chuyện hình truyền hình phim trinh thám khoa học học biến điều thành hình ảnh mắt kính với độ phân tâm lý khách hàng, vào chuyển động ngồi trước hình máy tính có đọc phần văn mắt kính xưa trò đùa nho nhỏ viễn tưởng Nhưng gần nhà khoa thực, kỹ thuật “kính kính” đưa giải đạt 320 x 240  19) (2,5 điểm) Nhập lưu văn với tên VanBan11.doc ổ đĩa giám thị quy định 20) (2,5 điểm) Trình bày văn mẫu sử dụng định dạng : chèn hình (Clip Art), chữ nghệ thuật (WordArt), chèn ký tự đặc biệt (symbol) Phần Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực theo yêu cầu bên BẢNG KÊ BÁN HÀNG THÁNG 1/2001 TỶ GIÁ MÃ NGÀY SỐ GIẢM THÀNH STT ĐƠN GIÁ HÀNG BÁN LƯỢNG GIÁ TIỀN TV 21/10/2001 MG 14/11/2001 DVD 20/112001 TL 15/12/2001 15 1) Trình bày bảng tính lưu với tên BangTinh11.xls ổ đĩa giám thị quy định (1.5 điểm) 21000 QUY RA 2) Đơn giá: 1850000 Mã hàng TV; 4580000 Mã hàng MG; 750000 Mã hàng DVD; 10500000 Mã hàng TL (1.5điểm) 3) Giảm giá: 10% Đơn giá, giảm giá cho mặt hàng có mã DVD (1điểm) 4) Thành tiền: Số lượng*Đơn giá – Giảm giá ( 0.5 điểm) 5) Quy ra: Thành tiền/Tỷ giá (0.5 điểm) – Hết -UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập − Tự − Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ 12 Đề thi có 01 trang Phần Soạn thảo văn (5,0 điểm) Soạn thảo văn sau, thực yêu cầu bên  Các nhà khoa học nghiên cứu sáng chế công nghệ cho phép nhà kinh doanh sản phẩm mạng Internet nắm bắt chuột biết người văn hay không đọc  Chuyện hình truyền hình phim trinh thám khoa học học biến điều thành hình ảnh mắt kính với độ phân tâm lý khách hàng, vào chuyển động ngồi trước hình máy tính có đọc phần văn mắt kính xưa trò đùa nho nhỏ viễn tưởng Nhưng gần nhà khoa thực, kỹ thuật “kính kính” đưa giải đạt 320 x 240  21) (2,5 điểm) Nhập lưu văn với tên VanBan12.doc ổ đĩa giám thị quy định 22) (2,5 điểm) Trình bày văn mẫu sử dụng định dạng : chèn hình (Clip Art), chữ nghệ thuật (WordArt), chèn ký tự đặc biệt (symbol) Phần Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực theo yêu cầu bên BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG STT Họ tên Lương ngày Số ngày công Lương tháng Chức vụ Thưởng Phụ cấp chức vụ Thực lãnh Cao Văn Cốt 50000 26 GĐ Bùi Thị Béo 45000 23 PGĐ Đỗ Văn Đậu 40000 25 PGĐ 1) Trình bày bảng tính lưu với tên BangTinh12.xls ổ đĩa giám thị quy định (1.5 điểm) 2) Tính cột Lương Tháng = Lương ngày*số ngày công (0.5điểm) 3) Thưởng: Nếu số ngày công >=25 thưởng 20%* Lương Tháng , số ngày công >=22 thưởng 10%* Lương Tháng, số ngày công =5 Điểm Toán, Điểm Văn >=5 Đạt, ngược lại Hỏng (1 điểm) 4) Xếp Loại: Chỉ xếp loại cho Kết Đạt, loại Giỏi Điểm TB >=9 , loại Khá Điểm TB >=7, loại TB Điểm TB >=5 (1.5 điểm) – Hết <...>… XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập − Tự do − Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ 24 Đề thi có 01 trang Phần 1 Soạn thảo văn bản (5,0 điểm) Lịch học lớp Tin học Căn bản khóa 10-2004  Lớp Ngày học 07g30 – 09g30 07g30 – 11g30 14g30 – 16g30 WORD 2000 2-4-6 3-5-7 A B C D X X X…5) Quy ra: Thành tiền/Tỷ giá (0.5 điểm) – Hết -UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập − Tự do − Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ 12 Đề thi có 01 trang Phần 1 Soạn thảo… Phụ cấp + Thưởng (0.5 điểm) 6) Tính Tổng cộng (0.5 điểm) – Hết -UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập − Tự do − Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ 21 Đề thi có 01 trang Phần 1 Soạn thảo văn… máy tính dạy học AVENET được công ty SCC triển khi từ những năm 1996 trong các trường đại học và trung học cũng như các trung tâm tin học ngoại ngữ đã mang lại nhiều hiệu quả thi t thực cho việc dạy học AVNET đã được đông đảo nhiều người sử dụng hoan nghênh vì tính hiện đại của nó AVNET xứng đáng là một hệ điều hành lớp học vì trên nền của AVNET thầy giáo có thể quản lí toàn diện lớp học đồng thời… ( 1 điểm) 5) Tính cột Thực Lãnh= Lương tháng +Thưởng + Phụ cấp chức vụ (0.5 điểm) – Hết UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập − Tự do − Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG Môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG − CẤP THPT Kỳ thi ngày: 21/8/2015 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) Phần 1 Soạn thảo văn… thảo văn bản (5,0 điểm) Soạn thảo văn bản sau, thực hiện các yêu cầu bên dưới  Các nhà khoa học đang nghiên cứu sáng chế một công nghệ mới cho phép các nhà kinh doanh sản phẩm trên mạng Internet nắm bắt được của chuột có thể biết được người văn bản hay không hoặc đang đọc  Chuyện màn hình truyền hình trong phim trinh thám và khoa học học đã biến điều này thành hiện hình ảnh ra mắt kính với độ phân tâm… lòng ĐỀ 17 Đề thi có 01 trang 23) (2,5 điểm) Nhập và lưu văn bản với tên VanBan17.doc trên ổ đĩa do giám thị quy định 24) (2,5 điểm) Trình bày văn bản như mẫu sử dụng các định dạng : chèn hình (Clip Art), chữ rơi ( Drop cap), chia cột (Column), cỡ chữ( Size) Phần 2 Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực hiện theo các yêu cầu bên dưới DOANH THU BÁN HÀNG – THÁNG 03/2 011 1)… đây các nhà khoa thực, bằng kỹ thuật “kính trong kính” đưa giải đạt 320 x 240  21) (2,5 điểm) Nhập và lưu văn bản với tên VanBan12.doc trên ổ đĩa do giám thị quy định 22) (2,5 điểm) Trình bày văn bản như mẫu sử dụng các định dạng : chèn hình (Clip Art), chữ nghệ thuật (WordArt), chèn các ký tự đặc biệt (symbol) Phần 2 Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực hiện theo các. .. định 2) (2,5 điểm) Trình bày văn bản như mẫu sử dụng các định dạng : chữ nghệ thuật (WordArt), chèn các ký tự đặc biệt (symbol), tạo bóng mờ ( Borders and shading) Phần 2 Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực hiện theo các yêu cầu bên dưới BẢNG LƯƠNG THANH TOÁN THÁNG 12-2015 TT HỌ & TÊN L.C.BẢN NG.CÔNG LƯƠNG PHỤ CẤP THƯỞNG TỔNG LƯƠNG 1 Thanh Thảo 540000 25 2 Mỹ tâm 450000… nhiều môn học khác nhau. 3) (2,5 điểm) Nhập và lưu văn bản với tên VanBan21.doc trên ổ đĩa do giám thị quy định 4) (2,5 điểm) Trình bày văn bản như mẫu sử dụng các định dạng : chèn hình (Clip Art), chữ rơi ( Drop cap), chữ nghệ thuật (Word Art), chèn ký tự đặc biệt (symbol) Phần 2 Chương trình bảng tính (5,0 điểm) Nhập nội dung bảng tính sau, thực hiện theo các yêu cầu bên dưới KẾT QUẢ THI BTVH STT

Viết một bình luận