Đáp Án Đề Thi Minh Họa Môn Toán Lần 2 020 Môn Toán Lần 2, Đáp Án Đề Minh Họa 2020 Môn Toán Lần 2

Dưới đây, là nội dung của đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2020 môn Toán kèm theo đáp án, xin mời các bạn cùng tham khảo. Không những vậy, quý thầy cô và các bạn cùng có thể tham khảo thêm Đề minh họa thi THPT Quốc gia 2020.

Đang xem: đề thi minh họa môn toán lần 2

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán – Lần 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO LẦN 2

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020

Bài thi: Toán học

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh?

A.

*

. B.

*

. C.

*

. D.

*

.

Câu 2: Cho cấp số cộng

*

với

*

*

 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 6. B. 3 . C. 12 . D.- 6 .

Câu 3: Nghiệm của phương trình

*

A. x = 4 . B. x = 3. C. x = 2. D. x = 1.

Câu 4: Thể tích của khối lập phương cạnh 2 bằng

A. 6. B.8. C.4 . D.2.

Câu 5: Tập xác định của hàm số

*

A.

*

. B.

*

. C.

*

. D. <

*

.

Câu 6: Hàm số F (x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K nếu

A.

*

. B.

*

.

C.

*

. D.

*

.

Câu 7: Cho khối chóp có diện tích đáy B=3 và chiều cao h=4 . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. 6. B.12 . C. 36 . D.4 .

Câu 8: Cho khối nón có chiều cao h=3 và bán kính đáy r=4. Thể tích của khối nón đã cho bằng

A.16π . B.48π . C.36π . D.4π .

Câu 9: Cho mặt cầu có bán kính R=2. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

A.

*

. B.

*

. C.

*

. D.

*

.

Câu 10: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.

*

. B.

*

. C.

Xem thêm: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21 có đáp án

*

. D.

*

.

Câu 11: Với a là số thực dương tùy ý,

*

bằng

A.

*

. B.

*

. C.

*

. D.

*

.

Câu 12: Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh l và bán kính đáy r bằng

A.

*

. B.

*

. C.

*

. D.

*

.

Câu 13: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

A. x=-2. B.x=2 . C.x=1 . D.x=-1 .

Câu 14: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình dưới?

A.

*

. B.

*

. C.

*

. D.

*

.

Câu 15: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

*

A.y=-2 . B.y=1. C.x=-1 . D. x=2.

Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình là

A.

*

. B.

*

. C.

*

. D.

*

.

Câu 17: Cho hàm số có đồ thị trong hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 18: Nếu

*

thì

*

bằng

A.16 . B. 4. C.2. D.8 .

Câu 19: Số phức liên hợp của số phức

*

A.

*

. B.

*

. C.

*

. D .

*

.

Câu 20: Cho hai số phức

*

*

. Phần thực của số phức

*

bằng

A. 1. B. 3 . C. 4. D.-2.

Xem thêm: Ucr – Elearning Hmu

………………….

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại file dưới đây!

Đáp án Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán – Lần 2

1. A 11. D 21. B 31. B 41. A
2. A 12. D 22. D 32. C 42. B
3. A 13. D 23. B 33. D 43. C
4. B 14. A 24. C 34. D 44. D
5. C 15. B 25. A 35. A 45. C
6. C 16. C 26. B 36. B 46. C
7. D 17. D 27. C 37. C 47. D
8. A 18. D 28. C 38. D 48. B
9. C 19. C 29. D 39. D 49. B
10. C 20. B 30. A 40. A 50. B

bocdau.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 33.162 Lượt xem: 117.066 Dung lượng: 670,1 KB
Liên kết tải về

Link bocdau.com chính thức:

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán bocdau.com Xem

Các phiên bản khác và liên quan:

Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA
meta.vn.
Bản quyền © 2021 bocdau.com. Giữ toàn quyền.Không được sao chép hoặc sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc bocdau.com

Viết một bình luận