Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán Violet, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2019 – 2020 của các phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng, quận Long Biên cùng một số Sở Giáo dục và bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Toán 9 đã được ban biên tập bocdau.com cập nhật trong bài viết dưới đây, mời các em cùng tham khảo:

*

Chữa đề thi học kì 1 môn văn lớp 9 quận Hoàn Kiếm mới nhất

Đề thi và Đáp án đề thi môn Văn – Lớp 9 (năm học 2019 – 2020) 

Contents

1 Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy2 Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Ba Đình 3 Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2019 – 2020 quận Hoàn Kiếm4 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng (kèm đáp án) 5 Đề thi học kì 1 môn Toán Hà Nội có đáp án – Quận Long Biên

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy

Được thi dưới hình thức tự luận, đề thi của quận Cầu Giấy gồm có 4 câu hỏi lớn. Câu hỏi hình học 4 điểm và phần đại số 6 điểm. Câu 4 để phân loại học sinh giỏi (0,5 điểm). 

*
*

Đáp án đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Trang 1).

Đang xem: đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán violet

*

Đáp án đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Trang 2).

*

Đáp án đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Trang 3).

*

Đáp án đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Trang 4).

*

Đáp án đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Trang 5).

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Ba Đình 

Bài 4 (3,5 điểm). Cho điểm C thuộc đường tròn tâm O đường kính AB, (AC

– Chứng minh rằng: DH.DO = DB2

– Chứng minh DC là tiếp tuyến của đường tròn (O);

– Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại E. Gọi M là trung điểm AE. Chứng minh bốn điểm D, B, M, C cùng thuộc một đường tròn;

– Gọi I là trung điểm DH; BI cắt đường tròn (O) tại F. Chứng minh ba điểm A, H, F thẳng hàng.

*
*

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 – Quận Ba Đình (Trang 1).

*

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 – Quận Ba Đình (Trang 2).

*

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 – Quận Ba Đình (Trang 3).

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2019 – 2020 quận Hoàn Kiếm

Bài IV (3,5 điểm).

Cho đường tròn (O; 4 cm), đường kính AB. Lấy điểm H thuộc đoạn AO sao cho OH = 1 cm. Kẻ dây cung DC vuông góc với AB tại H.

– Chứng minh ∆ABC vuông và tính độ dài AC.

– Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại E. Chứng minh ∆CBD cân và EC/DH = EA/DB.

– Gọi I là trung điểm của EA; đoạn IB cắt (O) tại Q. Chứng minh CI là tiếp tuyến của (O) và từ đó suy ra ICQ = CBI.

– Tiếp tuyến tại B của (O) cắt IC tại F. Chứng minh ba đường thẳng IB, HC, AF đồng quy.

*

Đề thi kết thúc học kì 1 môn Toán lớp 9 của quận Hoàn Kiếm.

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hoàn Kiếm 

*

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán của quận Hoàn Kiếm (Trang 1).

Đọc thêm  tiểu luận về bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
*

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán của quận Hoàn Kiếm (Trang 2).

*

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán của quận Hoàn Kiếm (Trang 3).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng (kèm đáp án)

Trong sáng nay, các trường trong quận Hai Bà Trưng đã triển khai thi kết thúc học kì 1 – bài thi môn Toán. Được thi theo hình thức tự luận, đề thi có tất cả 5 câu hỏi lớn (phần đại số 4 câu hỏi chiếm 6,5 điểm và 1 bài hình học chiếm 3,5 điểm) và thời gian làm bài trong 90 phút.

*

Đề thi kết thúc học kì 1 môn Toán lớp 9 của quận Hai Bà Trưng.

Từ bài 1 – bài 4, mỗi bài được chia ra nhiều câu hỏi nhỏ, câu 5 để phân loại học sinh giỏi. Bài hình học được trích từ đề thi:

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Trên nửa mặt phẳng có bờ là AB chứa nửa đường tròn, vẽ tiếp tuyến Ax, By. TỪ điểm M tùy ý thuộc nửa đường tròn (M khác A, B) vẽ tiếp tuyến tại M cắt Ax, By lần lượt tại C, D. Gọi E là giao điểm của CO và AM, F là giao điểm của DO và BM.

– Chứng minh 4 điểm A, C, M, O cùng thuộc một đường tròn.

– Chứng minh AC + BD = CD và tứ giá MEOF là hình chữ nhật.

– Chứng minh tích AC.BD không đổi khi M di động trên nửa đường tròn.

– Tìm vị trí của M trên nửa đường tròn sao cho diện tích tứ giác ABDC nhỏ nhất.

Đáp án đề thi học kì 1 Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng

Đáp án đề thi học kì 1 quận Hai Bà Trưng môn Toán đã được chúng tôi cập nhật dưới đây, hãy cùng kiểm tra và đối chiếu với bài làm:

*

Đáp án đề đề Toán quận Hai Bà Trưng – Trang 1

*

Đáp án đề đề Toán quận Hai Bà Trưng – Trang 2

*

Đáp án đề đề Toán quận Hai Bà Trưng – Trang 3

Đề thi học kì 1 môn Toán Hà Nội có đáp án – Quận Long Biên

Đề thi của quận Long Biên có 3 câu Đại số (5 điểm) và 2 câu Hình học (2 điểm). Trong đó, câu 5 dành để phân loại học sinh giỏi.

*

Đề thi học kì 1 môn Toán của quận Long Biên.

2 bài hình học trích từ đề thi học kì 1 môn Toán của quận Long biên:

Bài 4. (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Cho tam giác ABC đường cao AH biết: BC = 5cm, AH = 2cm, độ lớn góc ACB = 300. Tìm độ dài AB.

Câu 2. (3 điểm) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B và C là 2 tiếp điểm).

– Chứng minh: Bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc 1 đường tròn và AO vuông góc với BC.

– Trên cung nhỏ BC của (O) lấy điểm M bất kì (M ≢ B, M ≢ C, M ∉ AO). Tiếp tuyến tại M cắt AB, AC lần lượt tại D, E. Chứng minh: Chu vi ∆ADE bằng 2AB.

Xem thêm: Tiểu Luận Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo Trong Giáo Dục, Tình Huống Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo Giáo Dục

Đọc thêm  Pet (B1) Contents 1 Pet Grammar Practice 2 Pet Speaking 3, Pet Speaking Test Pdf

– Đường thẳng vuông góc với AO tại O cắt AB và AC lần lượt tại P và Q. Chứng minh: 4PD.QE = PQ2.

Bài 5. (1 điểm) Cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống, nằm trên quốc lộ 5 kéo dài, nối xã Đông Hội, huyện Đông Anh ở phía Bắc Hà Nội và phường Ngọc Thụy, quận Long Biên ở phía Nam Hà Nội. Nhịp giữa dài 120m được thiết kế bằng vòm thép nhồi bê tông có hình 1 cung tròn. Khoảng cách điểm cao nhất của mái vòng xuống mặt sàn của cầu là 47m. Hãy tính độ dài bán kính R của đường tròn chứa cung tròn là nhịp giữa của cầu Đông Trú? (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của quận Long Biên

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi kết thúc học kì 1 lớp 9 môn Toán của quận Long Biên đã được chúng tôi cập nhật dưới đây, các em hãy cùng theo dõi:

*

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán 9 quận Long Biên – Trang 1

*

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán 9 quận Long Biên – Trang 2

*

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán 9 quận Long Biên – Trang 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi kết thúc học kì 1 môn Toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc có cả trắc nghiệm và tự luận được phân bổ với tỷ lệ 30%:70%.

Với phần Trắc nghiệm 3 điểm, các em cần hoàn thành 6 câu hỏi. Trong đó, 3 câu hỏi đại số và 3 câu hỏi hình học. Phần Tự luận 7 điểm gồm 5 câu hỏi, trong đó 4 câu hỏi đại số chiếm 4,5 điểm và câu hỏi hình học 2,5 điểm.

*

Đề thi kết thúc học kì 1 môn Toán lớp 9 cả Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc.

Câu hỏi hình học trích từ đề thi:

Câu 10: (2,5 điểm) Cho (O; R), lấy điểm A cách O một khoảng bằng 2R. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Đường thẳng qua O và vuông góc với OB cắt AC tại K.

– Tính độ dài đoạn thẳng AB theo R.

– Tính số đo góc BOA.

– Chứng minh tam giác OAK cân tại K.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của Sở GD & ĐT Bạc Liêu

100% câu hỏi trong đề thi kết thúc học kì 1 lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu là tự luận. Với thời gian làm bài 90 phút, các em cần hoàn thành 5 câu hỏi.

*

Đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu.

2 câu hình học trích từ đề thi:

Câu 5: (2 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O, R) đường kính BC. Gọi H là trung điểm của AC. Tia OH cắt đường tròn (O) tạo M. Từ A vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt tua OM tại N.

– Chứng minh OM // AB.

– Chứng minh CN là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Câu 4: (1 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH = 3 cm, CH = 12 cm. Tính AH.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của phòng GD & ĐT quận Bình Tân (TP HCM)

Đề kiểm tra học kỳ 1 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân gồm 6 câu hỏi, trong đó câu hỏi hình học là 3,5 điểm.

Đọc thêm  Cách làm powerpoint đẹp và ấn tượng cho người mới bắt đầu
*

Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2019 – 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân.

Bài 5 (1 điểm). Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2018 – 2019, quận Bình Tân có 123 học sinh tham dự, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đưa đón học sinh dự thi bằng 3 xe ô tô. Biết rằng xe thứ I chở ít hơn xe thứ III là 12 học sinh, xe thứ II chở ít hơn xe thứ I là 7 học sinh. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu học sinh. Biết rằng có 13 học sinh do phụ huynh chở đi trong kỳ thi này.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của phòng GD & ĐT TP. Phan Rang – Tháp Chàm

Đề kiểm tra học kỳ 1 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Phan Rang – Tháp Chàm gồm có 5 câu hỏi tự luận, trong đó 2 câu hình học 4 điểm.

*

Đề thi kết thúc học kì 1 của Phòng GD & ĐT TP. Phan Rang.

Bài 4: (1,5 điểm) Cho ∆ABC có BC = 10 cm, AB = 5 cm, góc ABC = 600 và đường cao AH (H € BC). Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H đến AC và AB (D € AC, E € AB)

– Giải ∆AHC.

– Tính HD, HE.

Bài 5: (2,5 điểm) Cho B, C là hai điểm trên đường tròn (O; R). Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với OB cắt đường phân giác góc BOC tại A. Gọi H là giao điểm của AO và BC.

– Chứng minh tam giác BOH là tam giác vuông và OB2 = OH.OA

– Chứng minh AC là tiếp tuyến đường tròn (O; R).

– CD là đường kính của đường tròn (O; R). Qua O dựng đường thẳng vuông góc với AD tại E (E € AD) và cắt đường thẳng CB tại F. Chứng minh góc ODF = 900.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của phòng GD & ĐT Châu Thành

Câu 4. (1 điểm)

Một cây tre thẳng đứng cao 10m bị gãy, ngọn cây chấm đất ở cách gốc cây 3m. Hỏi chỗ gãy cách mặt đất bao nhiêu mét?

Câu 5. (3 điểm)

Cho đường tròn (O), dây AB. Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm C.

– Chứng minh rằng CB là tiếp tuyến của đường tròn.

– Vẽ đường kính BOD. Chứng minh AD // OC.

– Chio biết bán kính của đường tròn bằng 15 cm, AB = 24 cm. Tính độ dài OC.

*

Đề thi kết thúc học kì 1 lớp 9 môn Toán của phòng Giáo dục Châu Thành.

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Thanh Hóa

Bài 5 (3 điểm):

Cho đường tròn (O; R) và một điểm A nằm ngoài đường tròn đó, qua A vẽ các tiếp tuyến AB, AC với (O; R), B và C là các tiếp điểm. Vẽ đường kính BOD của (O).

– Chứng minh bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.

– Chứng minh rằng: DC // OA.

Xem thêm: mess dài tỏ tình

– Đường trung trực của BD cắt đường thẳng CD tại E. Chứng minh rằng tứ giác OCEA là hình thang cân.

*

Đề thi kết thúc học kì 1 môn Toán lớp 9.

Viết một bình luận