đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm 6 đề thi, có đáp án kèm bảng ma trận đề thi.

Đang xem: đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Nhờ đó giúp các em học sinh lớp 4 dễ dàng ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả dễ dàng hơn.

Bên cạnh môn Toán, các em có thể tham khảo thêm bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4. Vậy mời các em cùng tham khảo 6 đề thi trong file tải để chuẩn bị thật chu đáo cho các bài thi giữa học kì 2 của mình:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 – Đề 1 Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 Đáp án đề giữa kì 2 môn Toán lớp 4 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 – Đề 2 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 Đáp án thi kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng Câu số và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Số học Số câu 2     2       1 2 3 Câu số 1,2     4,5       8 1,2 4,5,8 Số điểm 2,0     3,0       1,0 2,0 4,0 Đại lượng và đo đại lượng Số câu     1           1   Câu số     3           3   Số điểm     1.0           1,0   Yếu tố hình học Số câu         1 1     1 1 Câu số         6 7     6 7 Số điểm         1,0 2,0     1,0 2,0 Tổng số câu 2   1 2 1 1   1 4 4 Tổng số điểm 2,0   1,0 3,0 1,0 2,0   1,0 4,0 6,0

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT……

TRƯỜNG TH-THCS…….

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2020 – 2021

MÔN TOÁN- LỚP 4
Thời gian : 40 phút

Câu 1:

a) Phân số

*

rút gọn bằng phân số nào?

A.

*

B.

*

C.

*

b) Phân số tối giản là:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2:

a) Phân số nào dưới đây lớn hơn 1.

A.

*

B.

*

C.

*

b) Phân số

*

bằng phân số nào dưới đây:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 3:

a) 6 yến 2 kg = ? kg

A . 62 kg
B. 602 kg
C. 620 kg

b) 85 dm2 =? cm2

A . 850 cm2
B. 8500 cm2
C. 5800 cm2

Câu 4: Tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 5: Tìm y:

*

Câu 6: Diện tích khu vườn hình bình hành có độ dài đáy 34m, chiều cao 12m là:

A. 46m2
B. 520 m2
C. 408 m2

Câu 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng

*

chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện:

*

Đáp án đề giữa kì 2 môn Toán lớp 4

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM

1

B.

*

1 điểm

Mỗi ý đúng như đáp án đạt 0,5 điểm.

2

a) A.

*

b) C.

*

1 điểm

Mỗi ý đúng như đáp án đạt 0,5 điểm.

3

A. 62 kg

B. 8500 cm2

1 điểm

Mỗi ý đúng như đáp án đạt 0,5 điểm.

4

Tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

2 điểm

Mỗi ý đúng như đáp án đạt 0,5 điểm.

5

Tìm y:.

*

*

*

1 điểm

 

Mỗi bước tính đúng được 0,5 điểm

6

C. 408 m2

1 điểm

 

7

Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn là:

60 x

*

= 36 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

60 x 36 = 2160 (m2)

Đáp số: 2160 m2

2 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

8

*
*

1 điểm

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 – Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT…………
TRƯỜNG TH……………

Họ và tên:……………………………
Lớp: 4…….

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌCII
Năm học 2020 – 2021

Môn: ToánLớp 4
Thời gian:………

I. Phần trắc nghiệm: (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và thực hiện các yêu cầu sau)

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô màu với hình ở trên:

*

Câu 2: Rút gọn phân số

*

ta được phân số tối giản là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Phân số lớn nhất trong các phân số

*

là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4: Trong các phân số

*

những phân số lớn hơn 1 là:

A.

*

.
B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: Một hình bình hành có độ dài đáy 18cm; chiều cao 13cm. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg ☐

b) 63000kg = 63 tấn ☐

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 ☐

d) 230 000cm2 = 230m2☐

II. Phần tự luận:

Câu 7: Tính:

*

*

Câu 8: Tìm x: (Viết dưới dạng phân số tối giản)

*

*

…………………………………………… …………………………………………………..

…………………………………………… …………………………………………………..

Câu 9: Giải bài toán sau: Lớp 4A có 35 học sinh tham gia kiểm tra Toán giữa kì II. Trong đó, có

*

số học sinh đạt điểm 10; có

*

số học sinh đạt điểm 9; còn lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm che của hai cửa sổ. Em hãy viết phép tính và tính tổng số phần đã kéo rèm của cả hai cửa sổ:

Đáp án thi kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu đúng ghi 1 điểm, câu có nhiều ý chia theo các ý)

Câu 1.

*

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a – S ; b – Đ ; c – Đ ; d – S

II. Phần tự luận:

Câu 7:

*

*

Câu 8

*

x =

*

x = 2

*

x =

*

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học sinh lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x

*

= 10 (học sinh)

Số học sinh lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x

*

= 20 (học sinh)

Số học sinh lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 – (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh

Câu 10

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu; Câu số; Số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Phân số:
– Nhận biết khái niệm ban đầu về phân số tính chất cơ bản của phân số, phan số bằng nhau, rút gọn, so sánh, sắp xếp thứ tự phân số…
– Cộng, trừ, nhân, chia hai phân số; cộng, trừ, nhân phân số với số tự nhiên; chia phân số cho số tự nhiên khác 0
– Tính giá trị của biểu thức các phân số (không quá 3 phép tính) tìm một thành chưa biết trong phép tính. Số câu 4     1   1   1 4 3 Câu số 1,2,3,4     7   8   10     Số điểm 4     1   1   1 4 3 Đại lượng:
Chuyển đổi, thực hiện phép tính với số đo khối lượng, diện tích. Số câu     1           1   Câu số     6               Số điểm     1           1   Hình học:
Nhận biết hình bình hành và một số đặc điểm của nó, tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình hành. Số câu     1           1   Câu số     5               Số điểm     1           1   Giải toán:
Giải bài toán có đến 3 bước tính trong đó có bài toán: Tìm phân số của một số. Số câu           1       1 Câu số           9         Số điểm           1       1 Tổng số câu 4 3 2 1 6 4 Tổng số điểm 4 3 2 1 6 4 Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 60% 40%

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Viết một bình luận