Đề Thi Giao Dịch Viên Ngân Hàng Có Đáp Án, Thư Viện Đề Thi Giao Dịch Viên Có Đáp Án

câu hỏi nghiệp vụ ngân hàng, câu hỏi thi ngân hàng, đề thi giao dịch viên ngân hàng, đề thi ngân hàng, kinh nghiệm ứng tuyển ngân hàng, ngân hàng thương mại cổ phần

Đáp án:

1.

Đang xem: đề thi giao dịch viên ngân hàng có đáp án

Nguyên tắc luân chuyển chứng từ Thu – Chi tiền mặt: * Thu tiền mặt: Thu tiền trước – Ghi sổ sau. * Chi tiền mặt: Ghi sổ trước – Chi tiền sau. Luân chuyển chứng từ phải đảm bảo nguyên tắc Ghi Nợ trước – Ghi Có sau hoặc đồng thời ghi Nợ, ghi Có.

2. Tại sao hạch toán lãi phải hạch toán theo Dự thu – Dự chi mà không phải theo Thực thu – Thực chi? Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích thì ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh chứ không căn cứ vào thời điểm thực tế thu tiền, chi tiền. Vì vậy khi hạch toán lãi phải theo Dự thu – Dự chi mà không phải theo Thực thu – Thực chi.

3. Các kỹ năng cần cod của 1 GDV: – Hiểu các sản phẩm huy động, thanh toán và giao dịch trong Ngân hàng. – Có kỹ năng giao tiếp tốt và chăm sóc khách hàng. – Kỹ năng bán chéo các sản phẩm. – Biết phân biệt tiền giả, tiền thật và hiểu về luật chống rửa tiền và gian lận. – Có ý thức xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp.

4. Các loại tiền gửi phải tính Dự trữ bắt buộc là các lạo tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn.

5. Một người muốn rút tiền trước hạn nhưng Ngân hàng không cho phép thì người đó rút tiền sẽ không được hưởng lãi suất hoặc được hưởng lãi suất không kỳ hạn.

6. Bảo hiểm tiền gửi áp dụng cho các tiền gửi bằng đồng Việt Nam gồm: – Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn. – Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn bao gồm Tiền gửi trên tài khoản cá nhân. – Tiền mua các chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu ghi danh.

Cơ quan bảo hiểm thu bồi thường tối đa 50 triệu đồng cho 1 khách hàng.

Xem thêm: Https://Presentation – Mau Slide Powerpoint Dai Hoc Can Tho Ctu (1)

Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhận mới được tham gia bảo hiểm tiền gửi.

7. Khi phát hiện tiền giả, GDV cần thu giữ ngay hiện vật, lập biên bản thu giữ tiền giả và đóng dấu ” Tiền giả ” lên 2 mặt của tờ tiền.

8. Ngân hàng có thể cho vay tối đa 15% vốn tự có đối với 1 khách hàng.

9. Trường hợp có thể bán USD cho họ là đáp ứng nhu cầu hợp pháp như công tác, chữa bệnh, học tập, du lịch, đi thăm thân nhân của cá nhân theo quy định và có giấy tờ đầy đủ chứng minh mục đích sử dụng đó.

10. Có 2 loại dự phòng rủi ro đó là Dự phòng chung và dự phòng cụ thể. Có 5 loại nợ đó là: Nợ đủ tiêu chuẩn, Nợ cần chú ý, Nợ dưới tiêu chuẩn, Nợ nghi ngờ và Nợ có khả năng mất vốn.

11. Gọi A là số tiền KH gửi thì số lãi nhận được là: A x (0,6% x 3/12 + 0,3% x 10/360)

12. Tính chất thanh toán thẻ ghi nợ là chi tiêu và rút trực tiếp trên tài khoản tiền gửi còn thẻ tín dụng là Chi tiêu trước trả tiền sau.

13. 106 ngày.

Xem thêm: Mẫu Giấy Đề Nghị Mua Séc Ngân Hàng Vietcombank, Giấy Đề Nghị Mua Séc Vietinbank

14. Các loại thanh toán không dùng tiền mặt: – Ủy nhiệm chi – chuyển tiền – Séc – Ủy nhiệm thu – Nhờ thu – Thẻ thanh toán. – L/C.

-st-

*

————

Viết một bình luận