Tài Liệu Đề Thi Cơ Lưu Chất Bách Khoa, Cơ Lưu Chất

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp các kiến thức cơ bản về các qui luật cân bằng và chuyển động của lưu chất, về sự tương tác của lưu chất với các vật thể chuyển động trong lưu chất hoặc với các thành bao quanh. Ứng dụng các qui luật để tính toán các bài toán cơ bản của lưu chất. Thực hành trong phòng thí nghiệm để hiểu rõ các hiện tượng và các nguyên lý cơ bản của cơ lưu chất.Cơ Học Lưu chất là môn kỹ thuật cơ sở cho tất cả các ngành kỹ sư. Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quy luật cân bằng, chuyển động của lưu chất cũng như về sự tương tác của lưu chất với các vật thể di chuyển trong lưu chất hoặc với các thành rắn bao quanh. Môn học này đồng thời cũng trang bị cho sinh viên các phương pháp giải quyết những bài toán ứng dụng cơ bản trong các ngành kỹ thuật: Xây dựng, Thủy lợi, Cấp thoát nước, Hệ thống điện, Cơ khí, Hoá, Tự động thủy khí, Hàng không, Địa Chất – Dầu khí, Môi trường. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ thực hiện các thí nghiệm để hiểu rõ các nguyên lý và các hiện tượng cơ bản của cơ lưu chất, làm quen với các thiết bị đo đạc dòng chảy trong phòng thí nghiệm.Ch 1: Mở đầu – Thông tin Thầy/Cô và các vấn đề liên quan đếnviệc dạy, học và thi – Giới thiệu môn học- Tính chất lưu chấtCh 2:Tĩnh học lưu chất- Các khái niệm về áp suất- Phương trình cơ bản tĩnh học – Tính toán áp suát – Tính toán áp lực lên thành phẳng Ch 2:Tĩnh học lưu chất (tiếp theo)- Tính toán áp lực lên thành cong.- Cân bằng vật trong lưu chất Ch 3: Động lực học lưu chất- Các khái niệm về chuyển động của lưu chất- Phương trình liên tục và các ứng dụng – Phương trình năng lượng Ch 3: Động lực học lưu chất (tiếp theo)- Các ứng dụng phương trình – Phương trình động lượng và các ứng dụngThực hành -Thí nghiệm : Thủy tĩnh Ch 4: Dòng chảy đều trong ống – Các trạng thái chảy- Phương trình cơ bản và cấu trúc dòng chảy trong ống- Tổn thất năng lượng cục bộ và đường dài trong ốngThực hành -Thí nghiệm : ReynoldCh 4 : Dòng chảy đều trong ống (tiếp theo)- Các bài toán về dòng chảy trong ống : Thực hành – thí nghiệm:Phương trình năng lượngCh 5: Dòng chảy đều trong kênh hở- Đặc tính dòng đều trong kênh- Tính toán độ sâu, vận tốc và lưu lượng – Thiết kế kênhThực hành -Thí nghiệm : Dòng chảy qua lỗCh 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản- Khái niệm dòng chảy thế và các định nghĩa hàm thế, hàm dòng.- Hàm thế hàm dòng các chuyển động thế cơ bản- Chồng chập các chuyển động thế và các ứng dụng Thực hành -Thí nghiệm :Mất năng trong ốngCh 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản(tiếp theo)- Khái niệm về lực nâng lực cản- Đặc trưng dòng chảy bao quanh một vật- Lực cản do ma sát- Lực cản do áp suất- Thí dụ tính toán lực cản- Lực nâng : phân bố áp suất trên bề mặt và dòng chảy xoáy.- Các ví dụ tính toán lực nâng Thực hành -Thí nghiệm : Đo lưu lượng – Đo lưu lượng nước bằng bờ tràn mỏng, bằng ống Ventuary- Đo lưu lượng khí bằng qua lỗ thành mỏngThí nghiệm – thực hànhThảo luận bài tập về dòng chảy trong ống Thí nghiệm – thực hànhThảo luận bài tập về dòng chảy đều trong ốngThí nghiệm – thực hànhThảo luận bài tập về dòng chảy đều trong kênh hởThí nghiệm – thực hànhThảo luận bài tập về thế lưu – lực nâng và lực cản Thí nghiệm – thực hànhThảo luận tất cả bài tập trong các chương

Kết quả cần đạt được

Hiểu được các tính chất vật lý của lưu chấtL.O.1.1 – Hiểu các tính chất vật lý của lưu chất như khối lượng, trọng lượng, tính nhớt, tính nén, tính mao dẫn. L.O.1.2 – Ứng dụng công thức Newton tính toán ma sát trên các bề mặt chuyển động.Hiểu được các phương trình cơ bản của lưu chất bao gồm phương trình tĩnh học, phương trình liên tục, phương trình năng lượng và phương trình động lượngL.O.2.1 – Hiểu các bản chất vật lý của phương trìnhL.O.2.2 – Điều kiện ứng dụng các phương trìnhCách ứng dụng các phương trình cơ bản trong các bài toán thực tếL.O.3.1 – Tính toán áp suất và áp lực ở trạng thái tĩnhL.O.3.2 – Tính toán áp suất, vận tốc, năng lượng của dòng chảy lưu chất trong các bài toán thực tếTính toán dòng chảy trong ốngL.O.4.1 – Phân tích cấu trúc dòng chảy trong ốngL.O.4.2 – Tính toán các tổn thất năng lượng trong ốngL.O.4.3 – Tính toán các yếu tố dòng chảy trong ống (áp suất, vận tốc, năng lượng) Tính toán dòng chảy đều trong kênh hởL.O.5.1 – Đặc tính dòng chảy trong kênhL.O.5.2 – Tính toán độ sâu, vận tốc, lưu lượng dòng chảy trong kênh L.O.5.3 – Thiết kế kênhDòng chảy thế và lực nâng lực cảnL.O.6.1 – Khái niệm dòng chảy thế và hàm dòng hàm thế các chuyển động thế cơ bảnL.O.6.2 – Ứng dụng các chuyển động thế L.O.6.3 – Khái niệm về lực nâng lực cản và đặc tính dòng chảy bao quanh vật L.O.6.4 Các công thức tính lực nâng và lực cản Thí nghiệm phân tích các ứng dụng của phương trình cơ bản lưu chất L.O.7.1 – Thí nghiệm phân tích các phương trình cơ bản của lưu chất.L.O.7.2 – Thí nghiệm phân tích dòng chảy trong ống, dòng chảy qua lỗ vòiL.O.7.3 – Thí nghiệm các thiết bị đo áp suất, lưu tốc, lưu lượngKhả năng thảo luận và phân tích các vấn đề liên quan đến cơ lưu chất L.O.8.1 – Hợp đồng nhóm thí nghiệmL.O.8.2 – Cách trình bày thuyết minh, báo cáo thí nghiệm L.O.8.3 – Cách lập luận dựa trên các kiến thức cơ bản để phân tích các vấn đề liên quan đến lưu chất.

Tài liệu tham khảo

<1> Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Bảy, Lê Song Giang, Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Thị Phương. Giáo trình Cơ Lưu Chất . ĐH Bách Khoa, Năm 1998<2> Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Khắc Dũng, Lê Song Giang, Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Thị Phương, Hồ Xuân Thịnh, Nguyễn Quốc Ý. Bài tập Cơ Lưu Chất.

Đang xem: đề thi cơ lưu chất bách khoa

Xem thêm: Báo Cáo Thành Tích Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Phong Trào Thi Đua Xây Dựng Nông Thôn Mới

Xem thêm: Tài Liệu Bài Tập Kế Toán Quản Trị Chương 2 Có Lời Giải, Cổng Thư Viện Đại Học Tài Chính

ĐH Bách Khoa, Năm 2011. Sách tham khảo:<1> Hoàng văn Quý và Nguyễn Cảnh Cầm. Thủy lực 1. NXB Giáo dục, 1973.<2> Nguyễn hữu Chí, Nguyễn hữu Dy, Phùng văn Khương, Bài tập Cơ học Chất lỏng ứng dụng. NXB Giáo Dục 1998 <3> Bruce R. Munson, Donald F.bYoung, Theodore H.Okiishi. E-book: Fundamentals of fluid mechanics. John Wiley & Sons Inc. 2006 <4> Subramanya.K. Theory and application of fluid mechanics. Mc.Graw – Hill 1993

Viết một bình luận