Aptis Đổi Đề Thi Aptis Demo Tests, Taking Aptis Demo Tests

CẤU TRÚC BÀI THI APTIS

Aptis là bài thi tiếng Anh toàn diện kiểm tra Ngữ pháp Từ vựng và 04 kỹ năng ngôn ngữ như: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Mỗi thí sinh sẽ hoàn thành một bài kiểm tra ngữ pháp và từ vựng bắt buộc và các hợp phần kỹ năng tiếng Anh được lựa chọn.

Đang xem: đề thi aptis

Cấu trúc cơ bản của 01 bài thi Aptis bao gồm:

Ngữ pháp và Từ vựng: 2 phần – 25 phútKỹ năng Đọc: 4 phần – 35 phútKỹ năng Nghe: 4 phần – 50 phútKỹ năng Viết: 4 phần – 50 phútKỹ năng Nói: 4 phần – 12 phút

*

Bài kiểm tra bắt đầu với các câu hỏi thông thường và sau đó chuyển sang các phần thi khó hơn. Mỗi phần của bài kiểm tra sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh từ A1-C của Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

Bài thi Aptis Advanced có cấu trúc giống hệt với bài thi Aptis General. Tuy nhiên đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh từ B1-C2 của Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

Nội dung chi tiết của từng phần thi như sau:

1. Bài thi Ngữ pháp và Từ vựng (50 câu – 25 phút)

Cấu phần Ngữ pháp – Từ vựng của bài thi Aptis bao gồm 02 phần.

Trong phần đầu tiên (Ngữ pháp), thi sinh sẽ trả lời 25 câu hỏi. Hầu hết các câu hỏi đều kiểm tra ngôn ngữ viết chuẩn mực của tiếng Anh. Ngoài ra, sẽ có một số lượng nhỏ các câu hỏi về tiếng Anh nói, ví dụ như sử dụng ngữ pháp phù hợp trong một tình huống đặc biệt (tình huống trang trọng hoặc thông thường trong đời sống). Toàn bộ 25 câu hỏi đều ở dạng câu hỏi trắc nghiệm với 3 phương án lựa chọn.

Xem thêm: #1 Bộ Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 1 Bộ Sách Giáo Khoa Cánh Diều Tiêu Chuẩn

Trong phần thứ hai (Từ vựng), bạn sẽ trả lời 25 câu hỏi. Các câu hỏi này được chia theo nhóm gồm 05 từ mục tiêu (là những từ được kiểm tra) đi kèm với 10 phương án để lựa chọn.

STT Bố cục Nội dung Hình thức
1 Ngữ pháp Hoàn thành câu với từ chính xác Lựa chọn 1 trong 3 đáp án
2 Từ vựng Nối từĐịnh nghĩa từSử dụng từTìm cặp từ hay tổ hợp từ Có các bộ từ. Mỗi bộ gồm 5 từ đích, với 10 lựa chọn

Làm thử bài thi Ngữ pháp và Từ vựng Aptis ngay tại đây

2. Bài thi kỹ năng Đọc (25 câu – 35 phút)

Bài thi đánh giá khả năng đọc hiểu của thí sinh. Bài thi kéo dài trong 35 phút và được chia làm 4 phần với độ khó tăng dần qua các phần

STT Bố cục Nội dung Hình thức
1 Đọc hiểu câu Lựa chọn từ đúng nghĩa với câu Trắc nghiệm
2 Gắn kết văn bản Sắp xếp câu theo đúng thứ tự Bao gồm 2 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 6 câu văn bản bị sắp xếp sai trật tự
3 Quan điểm cá nhân Lựa chọn các mệnh đề phù hợp với quan điểm cá nhân trong bài Có 7 mệnh đề và 4 cá nhân. Nối 4 mệnh đề với 4 quan điểm phù hợp nội dung trong bài
4 Đọc hiểu văn bản Lựa chọn chủ đề cho các đoạn văn bản Có 7 đoạn văn và 8 câu chủ đề

Video hướng dẫn bài thi Reading:

Làm thử bài thi Đọc Aptis ngay tại đây

3. Bài thi kỹ năng Nghe (25 câu – 50 phút)

Bài thi Nghe gồm 25 câu hỏi, kéo dài trong khoảng 50 phút. Sau đây là một số điểm cần nhớ về bài thi này:

Toàn bộ câu hỏi đều dưới dạng trắc nghiệmMỗi phần nghe chỉ có 1 câu hỏiThí sinh có thể nghe lại lần thứ hai nếu thấy cần thiết (không bắt buộc)

Ba loại câu hỏi của bài Nghe sẽ được mô tả dưới đây. Trong bài thi, các loại câu hỏi này có thể được sắp xếp theo thứ tự khác.

STT Bố cục Nội dung Hình thức
1 Nhận biết thông tin Xác định thông tin như số điện thoại, số phòng, thời gian… Trắc nghiệm. Lựa chọn 1 trong 3 đáp án
2 Xác định thông tin thực tế, cụ thể Nghe đoạn độc thoại hoặc hội thoại để nối với thông tin thích hợp 6 đoạn thông tin (hội thoại) và 4 đoạn độc thoại
3 Nghe hiểu và suy luận Nghe các mẩu hội thoại ngắn hoặc các mẩu độc thoại để xác định thái độ, quan điểm, mục đích… của người nói. Trắc nghiệm. Lựa chọn 1 trong 3 đáp án

Video hướng dẫn bài thi Listening:

Làm thử bài thi Nghe Aptis ngay tại đây

4. Bài thi kỹ năng Viết (4 phần – 50 phút)

04 phần trong bài thi Viết Aptis. Thí sinh sẽ làm bài thi dưới dạng điền mẫu đơn, tương tác bằng cách viết trong các cuộc hội thoại trên các phương tiện mạng xã hội và viết thư. Tất cả các phần của bài thi Viết đều được chấm bởi các giám khảo của British Council. Bài thi Viết Aptis kéo dài 55 phút, thời gian dưới đây cho từng phần chỉ là gợi ý của BC dành cho thí sinh.

Xem thêm: đề cương ôn tập sinh học 11 học kì 1

STT Bố cục Nội dung Hình thức
1 Viết từ Hoàn thành một mẫu đơn bằng cách điền các từ, không cần viết dưới dạng câu Viết 1 – 5 từ cho mỗi câu hỏi (dành từ 3 – 5 phút)
2 Viết đoạn văn ngắn Viết thông tin cá nhân 20 – 30 từ (dành từ 7 – 10 phút)
3 Viết ba câu trả lời Trả lời câu hỏi trong ngữ cảnh sử dụng trang mạng xã hội 30 – 40 từ cho mỗi câu hỏi (dành không quá 10 phút)
4 Viết đoạn văn dạng thông thường và trang trọng Viết một bức thư thông thường cho 1 người bạnViết một bức thư điện tử (email) trang trọng cho người chưa quen biết 40 – 50 từ với bức thư thông thường

120 – 150 từ với bức thư trang trọng

Video hướng dẫn bài thi Writing

Làm thử bài thi Viết Aptis ngay tại đây

5. Bài thi kỹ năng Nói (4 phần – 12 phút)

Bài thi nói của Aptis được chia làm 4 phần và mất khoảng 12 phút để hoàn thành. Dưới đây là mô tả cụ thể cho từng phần của bài thi này.

STT Bố cục Nội dung Hình thức
1 Thông tin cá nhân Trả lời 3 câu hỏi về các chủ đề cá nhân 30 giây cho mỗi câu trả lời
2 Mô tả, đưa quan điểm, đưa ra lý do và giải thích Mô tả bức tranh và trả lời 2 câu hỏi liên quan 45 giây cho mỗi câu trả lời
3 Mô tả, so sánh, đưa ra lý do và giải thích Mô tả 2 bức tranh trái ngược nhau và trả lời 2 câu hỏi liên quan 45 giây cho mỗi câu trả lời
4 Thảo luận kinh nghiệm và quan điểm cá nhân về 1 chủ đề trừu tượng Trả lời 3 câu hỏi về 1 chủ đề trừu tượng 1 phút để chuẩn bị và 2 phút để trả lời

Video hướng dẫn bài thi Speaking:

Viết một bình luận