Đề Tài Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

25 Tháng Ba, 202125 Tháng Ba, 2021 adminMiễn bình luận trên Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Đang xem: đề tài xác định kết quả kinh doanh

Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Xã hội càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế nhà nước và doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay để tồn tại thì doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh, quản lý kinh doanh phù hợp. Công tác kế toán có vai trò lớn trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt trong doanh nghiệp thương mại thì vấn đề này trở nên vô cùng quan trọng vì nếu doanh nghiệp nào thực hiện tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo thì sẽ tồn tại và phát triển. Nhận thấy tầm quan trọng của kế toán, nên bocdau.com chia sẻ đến các bạn một mẫu đề cương làm báo cáo thực tập ngành Kế Toán khá quen thuộc với các bạn sinh viên: “Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty” 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh

1.1.1. Nhiệm vụ kế toán doanh thu1.1.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí1.1.3. Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

1.2.1. Kế toán doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ1.2.1.1. Khái niệm1.2.1.2. Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu1.2.1.3. Chứng từ sử dụng1.2.1.4. Tài khoản sử dụng1.2.1.5. Phương pháp hạch toán1.2.1.6. Sơ đồ hạch toán1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu1.2.2.1. Khái niệm1.2.2.2. Sơ đồ hạch toán1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính1.2.3.1. Khái niệm1.2.3.2. Chứng từ sử dụng1.2.3.3. Tài khoản sử dụng1.2.3.4. Phương pháp hạch toán1.2.3.5. Sơ đồ hạch toán1.2.4. Kế toán các khoản thu nhập khác1.2.4.1. Khái niệm1.2.4.2. Chứng từ sử dụng1.2.4.3. Tài khoản sử dụng1.2.4.4. Phương pháp hạch toán1.2.4.5. Sổ sách kế toán1.2.4.6. Sơ đồ hạch toán1.2.5. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh1.2.5.1. Kế toán xác định giá vốn hàng bán1.2.5.2. Kế toán chi phí bán hàng1.2.5.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp1.2.5.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính1.2.5.5. Kế toán các khoản chi phí khác1.2.5.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh1.2.6.1. Khái niệm1.2.6.2. Chứng từ sử dụng1.2.6.3.

Xem thêm: mục lục luật phá sản 2014

Xem thêm: Công Văn Phúc Đáp – Cách Hướng Dẫn Viết Công Văn

Tài khoản sử dụng1.2.6.4. Phương pháp hạch toán1.2.6.5. Sổ sách kế toán1.2.6.6. Sơ đồ hạch toán2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ2.2.1.1. Nội dung2.2.1.2. Chứng từ sổ sách2.2.1.3. Tài khoản sử dụng2.2.1.4. Trình tự luân chuyển chứng từ2.2.1.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính2.2.2.1. Nội dung2.2.2.2. Chứng từ sổ sách2.2.2.3. Tài khoản sử dụng2.2.2.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán2.2.3.1. Nội dung2.2.3.2. Chứng từ sổ sách2.2.3.3. Tài khoản sử dụng2.2.3.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng2.2.4.1. Nội dung2.2.4.2. Chứng từ sổ sách2.2.4.3. Tài khoản sử dụng2.2.4.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh2.2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp2.2.5.1. Nội dung2.2.5.2. Chứng từ sổ sách2.2.5.3. Tài khoản sử dụng2.2.5.4. Trình tự luân chuyển chứng từ2.2.5.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành2.2.6.1. Nội dung2.2.6.2. Chứng từ và thủ tục kế toán2.2.6.3. Tài khoản sử dụng2.2.6.4. Trình tự luân chuyển chứng từ2.2.6.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh2.2.7.1. Nội dung2.2.7.2. Chứng từ và thủ tục kế toán2.2.7.3. Tài khoản sử dụng2.2.7.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ

3.1.1. Ưu điểm3.1.2. Những ưu điểm đạt được về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh .3.1.3. Nhược điểm

KẾT LUẬN

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty

Viết một bình luận