Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Tài Chính Ngân Hàng, Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Chọn Lọc

*

Tổng hợp đề tài làm khóa luận ngành Tài chính Doanh Nghiệp

Luận văn panda sẽ giới thiệu cho các bạn sinh viên các đề tài hay được bocdau.com tổng hợp đề tài làm khóa luận ngành Tài chính Doanh Nghiệp hay nhất. Mong là các đề tài này sẽ giúp đỡ cho các bạn bạn sinh viên được một phần nào đó trong việc lựa chọn đề tài, ngoài các đề tài hay thì bocdau.com còn giới thiệu thêm cách trình bày một bài luận văn hay, các bạn cùng xem bài viết dưới đây của mình nhé.

Đang xem: đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Một số đề tài làm khóa luận ngành Tài chính Doanh Nghiệp HAY

*

Tổng hợp đề tài làm khóa luận ngành Tài chính Doanh Nghiệp1. Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp/ đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp/ lượng tiền mặt nắm giữ tại doanh nghiệp.2. Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp/chi phí đại diện của doanh nghiệp3. Tác động của quản trị vốn lưu động đến giá trị doanh nghiệp.4. Phân tích cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư.5. Hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp/ khả năng huy động vốn tại doanh nghiệp/6. Quản lý tiền mặt/khoản phải thu/hàng tồn kho tại doanh nghiệp.7. Chính sách cổ tức tại doanh nghiệp.8. Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp.9. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại doanh nghiệp.10. Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại doanh nghiệp.11. Dự báo và hoạch định tài chính tại doanh nghiệp.12 Hiệu quả hoạt động đầu tư / hoạt động tài chính tại doanh nghiệp.13. Các yếu tố tác động đến chỉ số P/E của doanh nghiệp.14. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp.15. Hoạt động môi giới chứng khoán/ tự doanh chứng khoán tại công ty chứng khoán.16.

Xem thêm: Tài Liệu Giáo Án Kỹ Năng Sống Lớp 7 (2015, Giáo Dục Kỹ Năng Sống

Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại công ty chứng khoán.17. Ứng dụng mô hình CAPM trong việc định giá tài sản tại doanh nghiệp.18. Hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính.19. Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp.20. Quản lý và phòng ngừa rủi ro tài chính tại doanh nghiệp.21. Đánh giá tác động của chính sách tín dụng thương mại đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.22. Hoạch định ngân sách tiền mặt và tác dụng của việc hoạch định ngân sách trong quản lý tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp.23. Bán trả góp và các mô hình bán trả góp của doanh nghiệp.24. Chiến lược đầu tư và huy động tiền mặt tại doanh nghiệp. (Vận dụng các mô hình Tài chính trong phân tích một doanh nghiệp cụ thể).25. Vấn đề kết hợp quyết định đầu tư và quyết định tài trợ trong việc hoạch định tài chính ở các doanh nghiệp.26. Các chiến lược quản lý vốn luân chuyển tại doanh nghiệp.27. Xây dựng chính sách tín dụng thích hợp trong doanh nghiệp.28 Một số nội dung gợi ý đối với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Đọc thêm  Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Viên

VỀ dịch vụ viết thuê luận văn, khóa luận tại bocdau.com

bocdau.com nhận viết thuê luận văn và khóa luận tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng với kinh nghiệm làm luận văn 10 năm.Xử lý số liệu và viết hoàn thành nội dung cả những đề tài luận văn, khóa luận khó làmĐảm bảo về chất lượng và điểm số cho sinh viênHướng dẫn bài làm và trao đổi trực tiếp, an tâm tuyệt đốiHướng dẫn phản biện, bảo vệ luận vănthiết kế slide luận vănGiá giá sinh viên

Mục đích của khoá luận tốt nghiệp

Giúp sinh viên vận dụng được kiến thức chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp/Tài chính – Ngân hàng và phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp/Tài chính – Ngân hàng cũng như áp dụng vào thực tế làm việc tại doanh nghiệp/ngân hàng, các tổ chức kinh tế.Trang bị cho sinh viên kỹ năng nghiên cứu và truyền đạt kết quả nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp/Tài chính – Ngân hàng.

Xem thêm: Tổng Hợp Đồ Án Tốt Nghiệp Full Link Download Đồ Án Tốt Nghiệp

Về nội dung

Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

– Phải nêu được tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.– Phải xác định được mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu rõ ràng.– Phải xác định được ý nghĩa của nghiên cứu, cấu trúc của nghiên cứu.– Phải nêu được cơ sở lý thuyết về vấn đề nghiên cứu.– Phải nêu được phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu.– Phải trình bày cụ thể các kết quả nghiên cứu và đề xuất các các giải pháp, kiến nghị và kết luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

Đọc thêm  Danh Bạ Doanh Nghiệp Tp Hcm, Danh Sách Các Doanh Nghiệp Tại Tp Hồ Chí Minh

Về dữ liệu sử dụng trong khoá luận

Dữ liệu sử dụng trong khoá luận tốt nghiệp phải được cập nhật đến thời điểm hiện tại, chuỗi dữ liệu tối thiểu phải đảm bảo 3 năm liên tục. Đối với dữ liệu thứ cấp phải lấy từ những nguồn tin cậy, chính thống, được các cơ quan thống kê công bố công khai. Đối với dữ liệu lấy tại đơn vị thực tập, phải có nguồn trích dẫn cụ thể

Kết cấu của đề tài Khoá luận tốt nghiệp ngành tài chính theo phương pháp nghiên cứu định lượng (có sử dụng mô hình kinh tế lượng)

Nếu đề tài khoá luận theo phương pháp nghiên cứu định lượng, thì kết cấu của khoá luận tốt nghiệp gồm 5 chương kèm với tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có) như sau:Tên đề tài Khoá luận tốt nghiệpChương 1: Giới thiệuNêu tính cấp thiết của đề tài nghiên cứuNêu mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của nghiên cứu, quy trình nghiên cứu và cấu trúc của nghiên cứu.Chương 2: Cơ sở lý thuyếtTrình bày các lý thuyết nền liên quan đến vấn đề nghiên cứu, lược khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu và nêu rõ khoảng trống cần nghiên cứu.Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và dữ liệuTrình bày các phương pháp nghiên cứu để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu, trình bày mô hình nghiên cứu và nguồn dữ liệu sử dụng cho đề tài nghiên cứu.Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luậnTrình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận các kết quả nghiên cứu.Chương 5: Kết luận và kiến nghịTổng kết lại các kết quả nghiên cứu chính, đề xuất kiến nghị xuất phát từ các kết quả nghiên cứu và nêu những hạn chế của đề tàiTài liệu tham khảoPhụ lục (Nếu có)

Đọc thêm  module 8 thpt

Kết cấu của Khoá luận tốt nghiệp theo phương pháp nghiên cứu định tính (không sử dụng mô hình kinh tế lượng)

Nếu đề tài khoá luận theo phương pháp nghiên cứu định tính, kết cấu của khoá luận tốt nghiệp gồm 3 chương kèm với mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có) như sau:

Mở đầu

Nêu tính cấp thiết của đề tài nghiên cứuNêu mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của nghiên cứu, quy tình nghiên cứu và cấu trúc của nghiên cứu.Chương 1: Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứuTrình bày các khái niệm, lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu.Chương 2: Thực trạng về vấn đề nghiên cứuPhân tích và đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu.Chương 3: Giải pháp và kiến nghịTừ kết quả đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu trong Chương 2, đề xuất các giải pháp và kiến nghị cho vấn đề nghiên cứu.Kết luậnTài liệu tham khảoPhụ lục (nếu có)

Một lần nữa hy vọng là những thông tin cung cấp trên đây sẽ giúp các bạn có sự lựa chọn tốt nhất đề tài mà mình đã chọn. Hãy liên lạc ngay với bocdau.com để được tư vấn, cập nhật các thông tin mới nhất về dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp uy tín nhất nhé!

Viết một bình luận