Mẫu Giấy đề nghị thanh toán do Bộ Tài chính ban hành – LuatVietnam

đề nghị thanh toán

1. Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Trong quá trình làm việc, các hoạt động thực hiện vì mục đích chung của tập thể, phát sinh từ chi phí của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp diễn ra liên tục. Đơn cử như việc đi công tác, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm,… Lúc này, giấy đề nghị thanh toán là công cụ hữu hiệu để người lao động có thể thanh toán các khoản này.

Có thể hiểu, mẫu Giấy đề nghị thanh toán là một loại giấy tờ được cá nhân sử dụng trong trường hợp muốn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thanh toán lại những khoản tiền đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc là những khoản tạm ứng.

Ngoài ra, Giấy đề nghị thanh toán được coi là hợp lệ và được duyệt khi cá nhân tự bỏ tiền của mình chi cho những công việc, hoạt động chung của tập thể mà có được sự đồng ý, chỉ đạo của cấp trên. Ngược lại, đối với trường hợp cá nhân tự ý chi mà không có sự cho phép của cấp trên thì coi như đề nghị thanh toán đó không hợp lệ và cá nhân đó sẽ không được thanh toán khoản tiền đã bỏ ra.

Giấy đề nghị thanh toán là một loại giấy tờ được sử dụng khá phổ biến trong các doan nghiệp (Ảnh minh họa)

2. Các mẫu Giấy đề nghị thanh toán chuẩn của Bộ Tài chính

2.1 Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

2.2 Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107

Đọc thêm  Bài viết số 6 lớp 7: Văn lập luận giải thích (Đề 1 đến Đề 5) - Văn 7

2.3 Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200

2.4 Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 79

3. Hướng dẫn cách điền Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán được lập theo các văn bản mẫu của Bộ Tài chính, người lập chỉ cần điền thông tin theo mẫu định sẵn, trong đó lưu ý:

– Phía bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, đơn vị và bộ phận

– Ghi rõ tên, chức vụ của người có thẩm quyền xét duyệt giấy đề nghị thanh toán như Giám đốc, Tổng giám đốc.

– Điền đầy đủ thông tin họ tên, chức vụ người đề nghị thanh toán.

– Ghi rõ nội dung thanh toán.

– Số tiền (bằng số và chữ) cần thanh toán.

– Phương thức thành toán: Ghi rõ chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Nếu lựa chọn phương thức chuyển khoản phải ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

– Nguồn kinh phí: Có thể là chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án…

– Số lượng chứng từ và ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ.

4. Khi nào cần dùng tới Giấy đề nghị thanh toán?

Mẫu giấy đề nghị thanh toán thường được dùng trong các trường hợp như:

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;

– Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);

– Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Đọc thêm  Mẫu 1: Nội Dung Ghi Biên Bản Sinh Hoạt Chuyên Đề Chi Bộ Năm 2018

5. Trách nhiệm lập Giấy đề nghị thanh toán thuộc về ai?

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc người chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Trên đây là Mẫu Giấy đề nghị thanh toán do Bộ Tài chính ban hành chuẩn nhất 2023. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.