Đề Kiểm Tra Hình Học 7 Chương 2 Hình Học 7 Có Đáp Án Năm Học 2019

… vuông? A. 2cm;4cm;6cm; B. 4cm;6cm;8cm; C. 6cm;8cm,10cm; D. 8cm;10cm;12cm; Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A suy ra: A. AB 2 =BC 2 +AC 2 B. BC 2 =AB 2 +AC 2 C. AC 2 =AB 2 +BC 2 D. cả a,b,c đều đúng. … BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG II. MÔN HÌNH HỌC 7, thời gian 45’. Phần trắc nghiệm: 3đ Câu 1: Cho tam giác ABC có µ µ $ 0 0 A = 30 ; B = 40 ;C = ? A. 70 0 B. 110 0 C. 90 0 D. 50 0 Câu 2: Chọn câu … tam giác đều mỗi góc bằng 60 0 . Câu 3: Chọn câu sai. A. tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân. C. tam giác đều là tam giác cân. B. tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều. D. tam…

Đang xem: đề kiểm tra hình học 7 chương 2

*

… vuông? a. 2cm;4cm;6cm; b. 4cm;6cm;8cm; c. 6cm;8cm,10cm; d. 8cm;10cm;12cm; Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A suy ra: a. AB 2 =BC 2 +AC 2 b. BC 2 =AB 2 +AC 2 c. AC 2 =AB 2 +BC 2 d. cả a,b,c đều đúng. … BÀI KI M TRA CH NG II.Ể ƯƠ MÔN HÌNH HỌC 7, thời gian 45’. Phần trắc nghiệm: 3đ Câu 1: Cho tam giác ABC có µ $ µ 0 0 A = 30 ; B = 40 ;C = ? a. 70 0 b. 110 0 c. 90 0 d. 50 0 Câu 2: Chọn câu … d. trong tam giác đều mỗi góc bằng 60 0 . Câu 3: Chọn câu sai. a. tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân. b. tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều. c. tam giác đều là tam giác cân….

*

… ¶ ¶ 4 2 A B = c- µ ¶ 0 3 2 180A B + = d- cả a,b,c đều đúng. Phần tự luận: (7 ) Bài 1: cho hình vẽ a) phát biểu định lý dựa vào hình vẽ. b) viết giả thiết kết luận cho định lý. Bài 2: Vẽ hình theo … thì bằng nhau. d- Cả a,b,c đều sai. Câu:5: cho hình vẽ : a//b, ¶ 0 2 60A = tính µ 3 ?B = a- µ 0 3 60B = b- µ 0 3 120 B = c- µ 0 3 20 B = d- µ 0 3 90B = . Câu 6: cho hình vẽ a song song với b nếu: … BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 (thời gian 45’) I-Phần trắc nghiệm: (3đ) Câu 1: Chọn câu đúng nhất. a- Hai góc đối…

*

… các hình a,b,c,d hình bằng tam giác ABC 7. Xét tam giác vuông PQR tại P trong đó PQ = r cm ; QR = p cm ; PR = q cm, mệnh đề nào sau đây là đúng? a.p 2 + q 2 = r 2 c.q 2 = p 2 + r 2 b.r 2 = q 2 – … là tam giác đều. 4. ( Hãy chọn phơng án đúng) Cho hình vẽ bên: a. ABC vuông tại C BC 2 = AB 2 + AC 2 b. ABC vuông tại C AB 2 = AC 2 +CB 2 c. ABC vuông tại C AB 2 = AC 2 – CB 2 d. ABC vuông … d. ABC vuông tại C BC 2 = AB 2 – AC 2 5.Cho tam giác ABC cân tại A, khi đó kết luận nào sai? a. à à =B C b. à à = 0 180 2 A B c. à à = 0 180 2A B d. à à = 0 180 2 C B 6.Điền dấu * vào chỗ…

*

*

… MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11. Năm học 20 12 20 13 Thời gian 45 phút. I. Mục tiêu – Hình thức. 1. Mục tiêu. Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh về: – Định nghĩa, … , 3) 2 ( ) O H V H − =  H 2 ( -9; -6 ) Ban kinh ' 3 .1. 3 14R R= − = Vậy (C 2 ): (x +9 ) 2 +(y + 6) 2 = 126 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 ĐS 11-CƠ BẢN chương 1 I. Mục tiêu – Hình … khi cosx= -1 Y max = 3 khi cosx= 1 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 Câu 3 a/ 3 tan3x – 3=0 1đ Câu 3:b/ – cos 2 x -2cosx +3=0 2 Dk: cos 3x ≠ 0 tan3x = 3 3x = , 3 k k…
… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………….. đề kiểm tra Hình học 45 ch ơng 1 lớp 7 Soạn :22 .10 Kiểm tra 7a: 7b:…. I.Mục tiêu: – Nhằm đánh giá sự tiếp thu kiến thức của học sinh trong chơng I về đờng thẳng … 1 0,5 7.

Xem thêm: Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện 5S, Tài Liệu Tại Bệnh Viện Đk Hoàn Mỹ Sài Gòn

Định lí 1 1 1 2 2 3 Tổng 3 3 6 4 2 3 11 10 Họ và tên:………………………………………….. Lớp 7. ……. Kiểm tra 45 phút chơng 1 Hình học lớp 7 Đề II: I. Trắc nghiệm: … 1. Giáo viên: Đề bài kiểm tra 2. Học sinh: Ôn tập các kiến thức đã học III. Ma trận đề : Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL 1.Góc đối đỉnh 1 0,5 1 0,5 2. Hai đờng thẳng…
… Trường THCS Nguyễn Tất Thành Kiểm Tra 1 Tiết Họ và Tên …………………………………………… Lớp 6…… Môn Hình Học Điểm Lời Phê của thầy giáo Đề I Phần Trắc Nghiệm ( Chọn câu trả lời đúng) Câu … số đo góc vuông Câu 2 Hình gồm điểm M cách điểm O một khoảng 3cm là A. Đường tròn tâm O bán kính 3cm. B. Hình tròn tâm O bán kính 3cm C. Đường tròn tâm O đường kính 3cm C. Hình tròn tâm O đường … là: A.3 B.4 C.5 D.6 II Phần Tự Luận: Câu 1 Vẽ góc · xOy = 50 0 vẽ tia phân giác của góc ấy. Câu 2 Vẽ tam giác ABC biết AB = 4cm AC = 5cm, BC = 6cm nêu cách vẽ. Câu 3 Trên cùng một nửa mặt phẳng…
… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I A- TR ẮC NGHIỆM : 1) B 2) C 3) C 4) C B- T Ự LUẬN : Bài 1 : cos 35 0 > sin 50 0 > sin 25 0 > cos 70 0 . Bài 2 : AB = AC.tgC = 7.

Xem thêm: Văn Bản Word Mẫu – Mẫu Văn Bản Hành Chính Word

tg 30 0 = 3 37 3 7 = ; BC … tên HS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp : 9A Môn : Hình Học Thời gian : 45 phút A- TRẮC NGHIỆM : (2 điểm) Khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời … là hình chữ nhật b) AH = 4,8 suy ra EF = 4,8 c) AH 2 = AE.AB ; AH 2 = AF.AC Suy ra điều phải chứng minh. d) sinC = cosB ; tgC = cotgB Suy ra : A = sin 2 B + cos 2 B – tgB.cotgB = 0 GV ra đề :…
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Viết một bình luận