Để giải quyết những khó khăn về kinh tế sau chiến tranh, Đảng Bôn-sê-vích, Nga, đứng đầu là Lê-nin đã làm gì?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: qazwsxlQaby4

Danh sách các câu trả lời: Sau 7 năm chiến tranh(1920) sản cuất công nghiệp giảm 7 lần so với năm 1913. Sản xuất nông nghiệp giảm một nửa so với trước chiến tranh. Lợi dụng tình hình kinh tế sa sút và một bộ phận nhân dân có thái độ bất bình với những chính sách của Nhà nước, bọn phản động nổi dậy chống phá chính quyền, có nơi chúng đã chiếm được chính quyền cấp huyện. Chính sách cộng sản thời chiến không còn phù hợp trong thời bình vì đối lập với lợi ích của người nông dân, gây trở ngại đối với sự phát triển của đất nước. Nước Nga Xô Viết sau nội chiến khủng hoảng trầm trọng. Trong tình hình đó, tháng 3/1921 đảng Bôn-sê- vich quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới(NEP) do Lê-nin đề xứng

Lời giải 2:

Họ tên người giải: harryisthebest8

Để giải quyết những khó khăn về kinh tế sau chiến tranh, Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là Lê-nin đã : 

`-` tháng `3-1921` Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới , do Lê-nin đề xướng 

`-` Nội dung chủ yếu là : bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực ( sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định , nông dân được quyền sử dụng số dư thừa ) , thực hiện tự do buôn bán , mở lại các chợ , cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư , kinh doanh ở Nga 

Đọc thêm  Đề minh họa THPT QG môn hóa năm 2017 lần 3 của bộ giáo dục

`→` Nhờ có Chính sách kinh tế mới , nông nghiệp và các ngành kinh tế khác được phục hồi và phát triển nhanh chóng . Đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước . Năm `1925` , sản xuất công , nông nghiệp đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh

`#Harryisthebest`

Viết một bình luận