Đê Đĩnh Nhĩ là gì?, A đê đắp từ đầu nguồn đến cửa biển, B đê đắp chắn ngang các cửa biển, C đê đắp ở sông lớn và các nhánh sông, D đê đắp ở đầu nguồn đến cuối sông

Lời giải 1:

Họ tên người giải: arkxwindy7

Đáp án: 

`A`

`→`Đê Đĩnh Nhĩ là đê đắp từ đầu nguồn đến cửa biển, nó có ở thời Trần

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thinhvu132929

a, đê đắp từ đầu nguồn đến cửa biển

Đọc thêm  【Havip】 Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh 2019 Đối Tượng 4

Viết một bình luận