đề cương toán lớp 5 học kỳ 1

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021 tổng hợp toàn bộ những kiến thức, bài tập quan trọng, cho các em học sinh lớp 5 ôn tập môn Toán một cách bài bản và hiệu quả nhất.

Đang xem: đề cương toán lớp 5 học kỳ 1

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 bao gồm rất nhiều các dạng bài tập khác nhau để các em vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập. Toàn bộ nội dung kiến thức trong đề cương ôn tập đều bám sát vào kiến thức trong sách giáo khoa Toán 5. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021

Nội dung ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021 Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 Câu hỏi ôn tập Toán lớp 5 học kì 1

Nội dung ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021

1. So sánh và thực hiện phép tính về phân số, hỗn số, số thập phân

2. Biết đổi các đơn vị đo lường dưới dạng số thập phân

3. Chu vi, diện tích các hình đã học

4. Tương quan tỉ lệ

5. Giải toán tìm hai số biết tổng – hiệu, hiệu – tỉ, tổng – tỉ

6. Giải toán về tỉ số phần trăm

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước phương án trả lời đúng nhất :

Câu 1: Trong các phân số

*

, phân số nào có thể viết thành phân số thập phân

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Chữ số 7 trong số thập phân 15,157 có giá trị là:

A. 7

B.

*

C.

Đọc thêm  Hướng Dẫn Sử Dụng Sketchup, Giáo Trình Sketchup 2016, Giao Trinh Sketchup 2015
*

Câu 3: Số nào là kết quả của phép tính nhân 18,862 x 0,1:

A. 188,62

B. 1,8862

C. 0,18862

Câu 4:15 % của một số là 60. Số đó là:

A. 9

B. 40

C. 400

Câu 5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 015 ha = ……..m2 là

A. 15

B. 150

C. 1500

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 4,5 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 9 cm

B. 40,5 cm

C. 27 cm

II – PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 496,45 + 128, 26

b) 95,7 – 34,42

c) 15,6 x 3,7

d) 18,5 : 7,4

Câu 2: Biết 25 % của một số là 40. Tính 1/5 số đó? (1 điểm)

Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8,5m và chiều rộng 6 m. Người ta sử dụng 20% diện tích đất trồng rau, còn lại để trồng khoai.

a) Tính diện tích đất trồng khoai?

b) Tìm tỉ số phần trăm giữa diện tích đất trồng rau và diện tích đất trồng khoai? (3 điểm)

Câu 4: Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu giảm chiều dài 10 % và tăng chiều rộng 20 %? (1 điểm)

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

I- Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

1 2 3 4 5 6 A C B C B C

II- Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

Câu 2: (1 điểm) Số đó là: 40 : 25 x 100 = 160

*

Số đó là: 160 x

*

= 32

Câu 3: (3 điểm)

a) Tính đúng diện tích mảnh vườn (0,5 điểm)

Tính diện tích trồng rau (0,5 điểm)

Tính diện tích trồng khoai (0,5 điểm)

b) Tính tỉ số phần trăm đúng (1 điểm)

Đáp số đúng: (0,5 điểm)

Lưu ý: HS có thể làm cách khác đúng vẫn chấp nhận

Câu 4: (1 điểm) Chiều dài mới chiếm: 100 % – 10 % = 90 % (chiều dài ban đầu)

Đọc thêm  Học Phí Đại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) 2023 -2024

Chiều rộng mới chiếm: 100 % + 20 % = 120 % (chiều rộng ban đầu)

Ta có: 90 % =

*

120 % =

*

Diện tích mới chiếm:

*

(diện tích ban đầu)

Diện tích mới tăng: 108 % – 100 % = 8 %

ĐS: Tăng 8 %

Câu hỏi ôn tập Toán lớp 5 học kì 1

Câu 1. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi một hình vuông cạnh 14,6m . Biết chiều dài của hình chữ nhật là 16,2m . Tính diện tích hình chữ nhật.

Câu 2: Một cái sân hình chữ nhật có chu vi 97,4m. Chiều dài hơn chiều rộng 4,5m. Tính diện tích cái sân hình chữ nhật đó.

Câu 3: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và chiều rộng kém chiều dài 32,6m. Tính chu vi và diện tích khu vườn hình chữ nhật đó.

Câu 4. Tìm hai số thập phân biết rằng tổng hai số đó là 1,5. Lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì cũng được 1,5.

Câu 5: Hai số thập phân có tổng là 280,2. Số thứ nhất kém số thứ hai là 14,8. Tìm mỗi số thập phân đó.

Câu 6: Trong một lớp học có 16 nữ sinh và 23 nam sinh. Tính:

a) Tỉ số phần trăm số nữ sinh và số học sinh của lớp.

b) Tỉ số phần trăm số nữ sinh và số nam sinh của lớp.

Câu 7: Lớp 5A có 18 nam và 32 nữ.

a) Tìm tỉ số phần trăm của số nam so với số nữ.

b) Tìm tỉ số phần trăm của số nam so với số học sinh của lớp.

c) Cuối năm lớp có 8 học sinh xuất sắc. Hỏi lớp có bao nhiêu phần trăm học sinh xuất sắc?

Câu 8: Trường em có 1200 học sinh. Cuối năm số học sinh giỏi đạt được là 48%. Hỏi số học sinh giỏi cuối năm trường em đạt được là bao nhiêu?

Câu 9: Một phân xưởng may có 510 nữ công nhân. Số công nhân nữ chiếm 85% số công nhân của toàn nhà máy. Hỏi phân xưởng may đó có tất cả bao nhiêu công nhân?

Đọc thêm  HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Câu 10: Một người gửi tiết kiệm 25 000 000 đồng với lãi suất tiết kiệm là 0,95% một tháng. Hỏi sau một tháng người đó rút cả tiền gửi và tiền lãi được bao nhiêu?

Câu 11: Nhà trường đã dành 249,6m2 sân trường để làm vườn hoa. Tính ra diện tích vườn hoa bằng 20% diện tích sân trường. Tính:

a) Diện tích sân trường còn lại

b) Biết sân trường hình chữ nhật, chiều rộng 24m thì chiều dài là bao nhiêu mét?

Câu 12: a ) Viết thành tỉ số phần trăm :

0,48 = …….

Xem thêm: danh sách khách mời family outing season 1

0,06= …………..

1,25 = ……………

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân

50% = ………..

4% = …………………..

120% =………………….

Câu 13: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm .

2mm = …………..dm

250m= ……………..km

35kg = ………. tạ

450kg =……………tấn

24cm2 = ……… dm2

7800 m2=……………ha

7ha 68m2 = ……….ha

13ha 25m2 = ………ha

Câu 14

a) Tỉ số phần trăm của 0,4 và 3,2 là ………………

b) 0,4% của 3 tấn là………………..

c) 0,8 × 0,06 =………….

a) 10, 769 : 2,34 số dư trong phép chia trên là……………………..

b) Số thập phân 112,564 giá trị của số 5 là …………………

Câu 15: Tính:

a) 32,3 : 7, 6

b) 6 ,25 × 2,05

c ) 288 – 93,36

d) 658, 3 + 96,28

Câu 16: Tìm 2 số thập phân biết thương của chúng là 25% và tổng của chúng là 75%.

Xem thêm: Những Bài Thuyết Trình Về Tình Bạn Trong Sáng, Lành Mạnh”, Thuyết Trình Về Vấn Đề Tình Bạn

Câu 17: Một quyển sách giá 29500 đồng , của hàng bán giảm giá 16%. Hỏi giá quyển sách đó là bao nhiêu?

Câu 18: Một người mua một số cam, sau khi bán hết người đó thu được 682 500 đồng. Tính ra người đó lãi được 18% giá bán. Hỏi giá vốn số cam đó là bao nhiêu ?….

Viết một bình luận