Đề cương ôn tập Toán 7 kì 2 năm 2022 – 2023 (3 Sách) – Download.vn

đề cương ôn tập toán 7 học kì 2

Đề cương ôn tập Toán 7 kì 2 năm 2022 – 2023 là tài liệu hữu ích mà Download.vn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 7 tham khảo.

Đề cương học kì 2 Toán 7 gồm sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống giới hạn nội dung ôn thi kèm theo một số đề thi minh họa. Thông qua đề cương ôn tập học kì 2 Toán 7 giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm bài và rút kinh nghiệm cho bài thi học kì 2 lớp 7 sắp tới.

Đề cương ôn tập Toán 7 kì 2 Kết nối tri thức

A. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. ĐẠI SỐ

1. Tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

2. Đại lượng tỉ lệ thuận, tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận, các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

3. Đại lượng tỉ lệ nghịch, tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch, các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.

4. Biểu thức đại số, đa thức một biến, phép cộng và phép trừ đa thức một biến, phép nhân và phép chia đa thức một biến.

II. HÌNH HỌC

1. Tổng ba góc trong một tam giác, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.

2. Hai tam giác bằng nhau, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

3. Tam giác cân.

4. Quan hệ giữa cạnh và góc trong nột tam giác, đường vuông góc và đường xiên.

5. Đường trung trực của một đoạn thẳng

6. Tính chất ba đường trung trực, ba đường trung tuyến, ba đường cao, ba đường phân giác của tam giác.

III. MỘT SỐ YÊU TỐ XÁC SUẤT

1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên.

2. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên.

B. ĐỀ THAM KHẢO

Bài 1 (2,0 điểm)

a) Tính các tỉ số sau, rồi lập các tỉ lệ thức.

Đọc thêm  Vì sao sau chiến tranh các nước tây âu có xu hướng liên kết với nhau?Kết quả cao nhất của sự liên kết(quan trọng là kết quả)

5,2:1,3

25;5

b) Có ba bạn An, Bình, Cường cùng đi câu cá trong dịp hè. An câu được 11 con; Bình câu được 9 con; Cường câu được 12 con. Số tiền bán cá thu được tổng cộng là 192000 đồng. Hỏi nếu đem số tiền trên chia cho các bạn theo tỉ lệ với số con cá từng người câu được thì mỗi bạn nhận được bao nhiêu tiền?

Bài 2 (2,0 điểm) Cho đa thức A(x) = -11×5 + 4x – 12×2 + 11×5 + 13×2 – 7x + 2.

a) Thu gọn, sắp xếp đa thức A(x) theo số mũ giảm dần của biến rồi tìm bậc, hệ số cao nhất của đa thức.

b) Tìm đa thức M(x) sao cho M(x) = A(x).B(x), biết B(x) = x – 1.

c) Tìm nghiệm của đa thức A(x).

Bài 2. (1,0 điểm) Ba đội công nhân cùng chuyển một khối lượng gạch như nhau. Thời gian để đội thứ nhất, đội thứ hai và đội thứ ba làm xong công việc lần lượt là 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Tính số công nhân tham gia làm việc của mỗi đội, biết rằng số công nhân của đội thứ ba ít hơn số công nhân của đội thứ hai là 5 người và năng suất lao động của các công nhân là như nhau.

Bài 3. (1,0 điểm) Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp M = {2; 3; 5; 6; 8; 9}.

a) Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn? Biến cố nào là biến cố không thể và biến cố nào là biến cố ngẫu nhiên?

A: “Số được chọn là số nguyên tố”;

B: “Số được chọn là số có một chữ số”;

C: “Số được chọn là số tròn chục”.

b) Tính xác suất của biến cố A.

Bài 4. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD (D∈AC). Từ D kẻ DH vuông góc với BC.

a) Chứng minh ΔABD = ΔHBD.

b) So sánh AD và DC.

c) Gọi K là giao điểm của đường thẳng AB và DH, I là trung điểm của KC. Chứng minh 3 điểm B, D, I thẳng hàng.

Đọc thêm  module 36

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm các giá trị nguyên của n để 2n 2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1.

……………

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 7 Cánh diều

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

ĐẠI SỐ

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. (1+x) x^3B. x+2 yC. (x y+z) t

Câu 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đơn thức?

A. (x+y) zD. 0 .

Câu 3. Tỉnh tồng

Câu 4. Tất cả các hạng tử của đa thức là:

Câu 5. Trong siêu thị, giá mít là (đ/kg) và giá cam là y (đ/kg). Biểu thức biểu thị số tiền mua 3 kg mít và 2 kg cam là

A. Một đơn thứcB. Một đơn thức thu gonC. Một đa thứcD. Cả A, B và C đều sai

Câu 6. Giá trị của đa thức tại x=2, bằng

D. -12

Câu 7. Thu gọn và sắp xếp các hạng từ của đa thức theo lũy thừa giảm của biến.

Câu 8. Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

Câu 9. Đa thức có hệ số cao nhất là:

A. -12B. 3C. 5D. 6

Câu 10. Đa thức có hệ số tự do là:

A. -12B. 12C. 5D. 6

Câu 11. Đa thức có hệ số lũy thừa bậc 4 là:

A. 5B. 1C. 0D. -2

Câu 12. Đa thức bậc 6 một biến có hai hạng từ mà hệ số cao nhất là 5 , hệ số tự do là -1 . Đó là đa thức

………..

Đề cương ôn tập Toán 7 kì 2 Chân trời sáng tạo

A. GIỚI HẠN LÝ THUYẾT:

I. Đại số: Hết bài: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

II. Hình học: Hết bài: Đường trung trực của một đoạn thẳng

B. BÀI TẬP:

Bài 1. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có 2 chữ số lớn hơn hoặc bằng 20. Tìm số phần tử của tập hợp M gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra, sau đó tính xác suất của mỗi biến cố sau:

Đọc thêm  báo cáo thực tập công ty xây dựng

a) Biến cố A: Số tự nhiên được viết ra là bội của 7.

b) Biến cố B: Số tự nhiên được viết ra có tổng hai chữ số là 11.

c) Biến cố C: Số tự nhiên được viết ra có chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục.

d) Biến cố D: Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 3 và 4.

e) Biến cố E: Số tự nhiên được viết ra khi chia cho 4 dư 3; chia cho 6 dư 5 và chia cho 8 dư 7.

Bài 2. Số lượng tivi bán được của một cửa hàng trong một năm được biểu diễn bằng sơ đồ đoạn thẳng sau:

a) Lập bảng thống kê số ti vi cửa hàng bán được trong mỗi tháng của cửa hàng.

b) Số ti vi bán được trong mỗi quý chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số ti vi đã bán trong cả năm (lấy một chữ số ở phần thập phân)?

Bài 3. Xếp loại học lực của 40 bạn học sinh của lớp 7A được minh họa bởi biểu đồ ở hình vẽ bên.

a) Kể tên các loại xếp loại học lực của lớp 7A.

b) Số phần trăm của mức xếp loại nào là chưa cho biết? Tính số phần trăm của mức xếp loại đó.

c) Tính số học sinh xếp loại Khá của lớp 7A.

Bài 4. Cho đa thức: P(x) = 7×3 + 3×4− x2 + 5×2 − 2010 − 6×3 − 2×4 + 2023 − x3

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Nêu rõ hệ số cao nhất, hệ số tự do và bậc của P(x).

c) Tính P(1) và P(- 2).

d) Chứng tỏ rằng đa thức P(x) không có nghiệm

Bài 5. Cho hai đa thức: P(x) = x2+ 2x − 5 và Q(x) = x2 − 9x + 5

a) Tính M(x) = P(x) + Q(x); N(x) = P(x) − Q(x)

b) Tìm nghiệm của M(x) và N(x).

……………

Tải file tài liệu để xem thêm đề cương ôn tập học kì 2 Toán 7