đề cương môn giáo dục học đại cương

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… 1.7.1. Giáo dục học đại cương 1.7.2. Giáo dục học chuyên ngành- Giáo dục học bộ môn (phương pháp dạy học bộ môn);- Giáo dục học trẻ khuyết tật (giáo dục đặc biệt);- GDH mầm non, trung học, … giáo dục, người GV có vai trò to lớn trong việc giáo dục thế hệ trẻ, thực hiện mục tiêu giáo dục. “…Không có thầy giáo thì không có giáo dục không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không … ĐÍCH, NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC VÀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 3.1. Mục đích giáo dục – vấn đề cơ bản của giáo dục học 3.1.1. Khái niệm về mục đích, mục tiêu giáo dục – Mục đích giáo dục (MĐGD)+ Mục…

Đang xem: đề cương môn giáo dục học đại cương

23 8,779 45

Đề cương ôn tập môn học giáo dục học đại cương II đh ngoại ngữ

Danh mục: GDCD-GDNGLL

Đề cương môn họcGiáo dục học đại cương II Bộ môn Tâm lý – Giáo dục/ Trường Đại học Ngoại ngữ/ ĐH QG HN 1 PHẦN MỘT: LÍ LUẬN DẠY HỌC Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản của Lí luận dạy học … (hoạt động dạy của thầy) Học (hoạt động học của trò) Nhằm thực hiện nhiệm vụ dạy học Đề cương môn họcGiáo dục học đại cương II Bộ môn Tâm lý – Giáo dục/ Trường Đại học Ngoại ngữ/ ĐH QG HN … gần Đề cương môn họcGiáo dục học đại cương II Bộ môn Tâm lý – Giáo dục/ Trường Đại học Ngoại ngữ/ ĐH QG HN 5 Võ trang cho HS hệ thống những tri thức khoa học phổ thông, cơ bản, hiện đại, …
28 4,047 6

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌ

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

3 1,962 25

Đề cương ôn tập Giáo dục công dân HK1

Danh mục: Tư liệu khác

ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11- Giúp con người có cơ sở để giải thích vì sao giá cả trên thị trường và giá cả hàng hóa trong sản xuất lại không ăn khớp với nhau.- Giúp … cá biệtGiá trị > Giá trị cá biệtĐối với lưu thông : Kiếm lờiThua lỗHuề vốnGiá trị xã hội cần thiếtGiá cả hàng hóaĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11. … trong nướcKết hợp xử lí bằng nguồn cungdự trữ và pháp luật.Áp dụng biện pháp kích cầu ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 A. LÝ THUYẾT :ã 1. NI DUNG QUY LUT GI TR : – Trong sản xuất : Thời gian…
3 12,363 167

Tài liệu Giáo dục học đại cương Tập 2

Danh mục: Tư liệu khác

… trình giáo dục. b) Nội dung giáo dục Nội dung giáo dục quy định hệ thống những chuẩn mực xã hội cần được giáo dục cho học sinh về các mặt giáo dục tư tưởng, đạo đức lao động, giáo dục thể … trình giáo dục được phản ánh đậm nét thông qua các nguyên tắc giáo dục. II – Các nguyên tắc giáo dục 1. Khái niệm nguyên tắc giáo dục Quá trình giáo dục tồn tại như là một hệ thống luôn vận … động của nhà giáo dục cũng như nội dung tự giáo dục, tự tu dưỡng của người được giáo dục. Nội dung giáo dục chịu sự chí phối của mục đích, nhiệm vụ giáo dục, mặt khác, nội dung giáo dục lại…
177 11,647 312

Tài liệu Giáo dục học đại cương Tập 1

Danh mục: Tư liệu khác

… trí dục) 622.2 .Giáo dục đạo đức và ý thức công dân cho học sinh (nhiệm vụ đức dục) 622.3. Giáo dục lao động và hướng nghiệp cho học sinh 632.4. Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng cho học … ảnh hưởng của giáo dục. Giáo dục học đại cương là một trong nhiều ngành đó, nó xem xét, tìm hiểu quá trình giáo dục trên bình diện tổng quát nhất. Những kết quả do giáo dục học đại cương mang … tiêu giáo dục 571.1. Mục đích giáo dục 571.2. Mục tiêu giáo dục và đào tạo. 591.3. Mối quan hệ giữa mục đích và thực tiêu giáo dục: 61II. Các nhiệm vụ giáo dục 612.1 .Giáo dục trí tuệ cho học…
245 9,534 208

hứng thú học tập môn giáo dục học đại cương của sinh viên trường cao đẳng cộng đồng hậu giang

Danh mục: Kinh tế – Quản lý

96 2,745 4

Bài tập lớn: Giáo dục học đại cương

Danh mục: Giáo dục học

29 2,451 0

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG pptx

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

47 1,820 23

Đề cương môn : Giáo dục học đại cương pot

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

6 6,134 214

Đề cương giáo dục học đại cương 1

Danh mục: Sư phạm

21 2,026 34

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

23 4,215 6

TRẮC NGHIỆM PHẦN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Danh mục: Trung học cơ sở – phổ thông

… Khách thể, chủ thể giáo dục. b. Mục đích giáo dục, nội dung giáo dục. c. Phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức giáo dục. d. Kết quả giáo dục. e. Cả a,b,c,d.*Câu 3: Giáo dục – với tư cách là … viên.d. Cả a, b, c*. Câu 31: Việc học môn GDH đại cương có ý nghĩa như thế nào đối với sinh viên đại học? a. Giúp sinh viên hình thành được kỹ năng tổ chức học tập hợp lý.b. Giúp sinh viên có … trình sư phạm – đối tượng của giáo dục học. b. Quá trình giáo dục – 1 bộ phận của quá trình sư phạm.c. Quá trình dạy học – 1 bộ phận của quá trình sư phạm.d. Giáo dục – 1 hiện tượng của xã hội…

Xem thêm: Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng, Bài Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng

15 27,600 941

Giáo dục học đại cương

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… Hiếu Học phần: Giáo dục học đại cương Chương 5: MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT VÀ NGUYÊN LÝ GIÁO DỤCBài/Mục: 2. Tính chất của nền giáo dục Việt Nam 2.4 Tính khoa học và hiện đại 3. Nguyên lý giáo dục … tính khoa học và hiện đại của giáo dục – Biết được khái niệm nguyên tắc giáo dục – Hiểu được khái niệm nguyên lý giáo dục – Phân biệt được: Nguyên tắc giáo dục và nguyên lý giáo dục – Trình … trúc bài học Chương 5: Mục đích, tính chất và nguyên lý giáo dục 2. Tính chất của nền giáo dục Việt Namd. Tính khoa học và hiện đại 3. Nguyên lý giáo dục a. Khái niệm nguyên lý giáo dục b. Nội…
10 4,742 63

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… …1.2. Giáo dục học chuyên ngành- Lý luận và phương pháp dạy học các môn học- Giáo dục học đặt biệt- Giáo dục học mầm non- Giáo dục học phổ thông- Giáo dục học nghề nghiệp- Giáo dụcdục trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động. Các nhiệm vụ giáo dục có mối quan hệ biện chứng với nhau.- Nội dung giáo dục Nội dung giáo dục là hệ thống … Chương trình giáo dục thường xuyên còn được thực hiện tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng….
43 3,496 16

Bài giảng giáo dục học đại cương

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… 66G(GD(-!9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCMTS.HỒ VĂN LIÊNBÀI GIẢNGGIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNGTP.HCM,20091 HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG 1m2?-<!54/ ,D!'1 … $(##+((-$#D -40 Chương 1GIÁO DỤC HỌC LÀ M)T KHOA HỌC  … 8&  &035 Chương 2VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THNHV PHT TRIN NHN CCHN=:bc=:ZGd;=Wec=N%5$fK)g$%&$"5"%"G"(…
43 2,486 15

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn DI TRUYỀN đại CƯƠNG (CNSH)

Danh mục: Sinh học

7 2,898 23

cau tra loi on tap giao duc hoc

Danh mục: Tư liệu khác

… mà mục tiêu giáo dục đã đề ra trong các mặtđức dục, trí dục, mỹ dục, giáo dục thể chất và quốc phòng, giáo dục lao động thì cần phải thực hiện triệtđể học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với … đích giáo dục là phạm trù cơ bản của giáo dục học, trước hết phản ánhkết quả mong muốn trong tương lai của giáo dục, phản ánh trước sản phẩm dự kiến củahoạt động chung của giáo dụchọc tập. Nói … khuynh hướng phi chính trị hoá giáo dục – đào tạo; không truyền bátôn giáo trong trường học. – Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện cho ai cũng được học hành, người nghèo được…

Xem thêm: pet 8 pdf

97 3,363 63

Giáo dục học đại cương

Danh mục: Địa lý

… …1.2. Giáo dục học chuyên ngành- Lý luận và phương pháp dạy học các môn học- Giáo dục học đặt biệt- Giáo dục học mầm non- Giáo dục học phổ thông- Giáo dục học nghề nghiệp- Giáo dục … tiêu giáo dục thể hiện ở từng bậc học, cấp học, ngành học ở các giai đoạn nhất định như là mục tiêu giáo dục mầm non, phổ thông (mục tiêu giáo dục tiểu học, THCS, THPT), mục tiêu giáo dục đại họcdục trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động. Các nhiệm vụ giáo dục có mối quan hệ biện chứng với nhau.- Nội dung giáo dục Nội dung giáo dục là hệ thống…
43 2,690 45

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Danh mục: Đại cương

27 1,971 7

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: đề cương ôn tập môn tin học đại cương đề cương ôn tập môn hóa học đại cương đề cương ôn tập xã hội học đại cương đề cương ôn tập tâm lý học đại cương đề cương ôn tập môn logic học đại cương tài liệu ôn thi giáo dục học đại cương tài liệu ôn tập giáo dục học đại cương đề cương ôn tập chính trị học đại cương đề cương ôn thi giáo dục học đại cương
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
bocdau.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu bocdau.com là gì?

Viết một bình luận