Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2022 – 2023

đề cương lịch sử 8 học kì 2

Đề cương ôn tập Lịch sử 8 học kì 2 năm 2022 – 2023 là tài liệu không thể thiếu dành cho các bạn lớp 8 chuẩn bị thi cuối học kì 2.

Đề cương ôn tập học kì 2Lịch sử lớp 8 bao gồm một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong tâm kiến thức học kì 2 và đề thi minh họa. Thông qua đề cương ôn tập cuối kì 2Lịch sử 8 giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm bài và rút kinh nghiệm cho bài thi học kì 2 lớp 8 sắp tới. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đề và đáp án thi học kì 2 môn Lịch sử 8 năm 2022 – 2023.

TRƯỜNG THCS…………..

Tổ Văn- Sử

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: LỊCH SỬ 8

I. Trắc nghiệm học kì 2 Sử 8

Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau.

Câu 1: Chính sách nào dưới đây thuộc về chính trị mà Pháp đã áp dụng ở Việt Nam ngay từ khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. Chính sách “ chia để trị”B. Chính sách “ dùng người Pháp để trị người Việt”C. Chính sách “ Đồng hóa” dân tộc Việt Nam.D. Chính sách “ Khủng bố trắng” đối với dân tộc Việt Nam.

Câu 2: Tổ chức phong trào Đông Du là ai?

A. Phan Châu Trin B. Hội Duy TânC. Phan Bội Châu D. Lương Văn Can,

Câu 3: Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX là gì?

A. Đã gây được tiếng vang lớnB. Đạt được những thắng lợi nhất định.C. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hộiD. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hội.

Câu 4: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?

A. Cướp đoạt ruộng đấtB. Nhổ lúa trồng cây công nghiệp.C. Thu tô nặng D. Lập đồn điền

Câu 5: Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào?

A. Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt.B. Nông nghiệp dậm chân tại chỗ.C. Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu công nghiệp nặng.D. Kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.

Câu 6: Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và khổ cực trăm bề?

A. Giai cấp tư sản dân tộc B. Tầng lớp tiểu tư sản.C. Giai cấp công nhân làm thuê. D. Giai cấp nông dân.

Câu 7: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động đến giai cấp nông dân Việt Nam như thế nào?

A. Nông dân bị phá sản, họ bị bần cùng hóa, không lối thoát.B. Nông dân bị tước đoạt ruộng đất, cơ cực trăm bề.C. Nông dân đều lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ, không lối thoát.D. Nông dân bị bần cùng hóa, không lối thoát.

Câu 8: Cùng với sự phát triển đô thị, các giai cấp tầng lớp mới đã xuất hiện đó là?

A. Những người buôn bán, chủ doanh nghiệp.B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.C. Những nhà thầu khoán, đại lý.D. Chủ xí nghiệp, chủ hang buôn bán.

Câu 9: Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình ?

A. Đều thực hiện chủ trương dùng bao lực cách mjang để đánh đuổi thực dân Pháp.B. Đều noi gương Nhật Bản để tự cường.C. Đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ.D. Đều chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

Câu 10: Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước mà Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX đã chọn ?

Đọc thêm  Basic Tactics For Listening 2Nd Edition Teacher "S Book By Sue Brioux Aldcorn

A. Con đường của họ không có nước nào áp dụngB. Con đường của họ là con đường cách mạng tư sảnC. Con đường cứu nước của họ chỉ đóng khung trong nước, không thoát khỏi sự bế tắc của chế độ phong kiếnD. Nguyễn Ái Quốc nhìn thấy sự bế tắc của con đường đó.

Câu 11. Đọc kĩ đoạn văn nói về nông dân Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp?.

Ở lại nông thôn hay thành thị, cuộc sống của người nông dân đều lâm vào cảnh…(1)… Căm ghét chế độ bóc lột của …(2)… cộng với ý thức sâu sắc, nông dân sẵn sàng hưởng ứng, …(3)… do bất kì cá nhân, tổ chức, tầng lớp hoặc giai cấp nào đề xướng để có thể giúp họ …(4)…

II. Câu hỏi tự luận ôn thi học kì 2

Câu 1: Trình bày nội dung chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam về lĩnh vực kinh tế? Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam?.

HS làm rõ các ý sau:

* Nội dung chính sách khai thác về mặt kinh tế:

– Nông nghiệp: cướp ruộng đất, lập đồn điền.

– Công nghiệp: khai thác than, kim loại.

– Xây dựng hệ thống giao thông vận tải.

– Thương nghiệp: độc chiếm thị trường Việt Nam, đánh các thuế mới, nặng nhất là thuế mối, rượu, thuốc phiện.

* Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam?

Xã hội Việt Nam bị phân hóa.

– Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng làm chỗ dựa , tay sai cho thực dân Pháp

– Giai cấp nông dân : bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng tham gia vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

– Tầng lớp tư sản xuất hiện có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, …bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.

– Tiểu tư sản thành thị bao gồm các chủ xưởng thủ công nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do.

– Công nhân: Phần lớn xuất thân từ nông dân , làm việc trong các đồn điền…lương thấp nên đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.

Câu 3 : Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới? Hướng đi và cách tìm đường cứu nước của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó? Ý

nghĩa của những hoạt động đó đối với dân tộc Việt Nam?

HS làm rõ các ý sau:

* Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới vì:

– Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp, nên Người đã ý thức được lòng yêu nước từ khi còn bé.

– Trên cả nước, nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh liên tiếp nổ ra nhưng đều thất bại.

– Đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan, đồng thời nhìn thấy những mặt hạn chế của các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX, đã thôi thúc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

=> Giữa năm 1911, tại cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước trên tàu Đô Đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin.

* Điểm mới trong con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành:

– Xác định rõ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài để giành độc lập, điều cần thiết là phải dựa vào chính mình.

– Người quyết ra nước ngoài, cụ thể là sang phương Tây, để tìm hiểu, khảo sát xem họ làm như thế nào sau đó về giúp đồng bào mình.

Đọc thêm  Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân - Download.vn

* Ý nghĩa: Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành tuy mới chỉ là bước đầu nhưng là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Câu 2 :Tác động của chính sách cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) thực dân Pháp đối với kinh tế nước ta như thế nào?

HS làm rõ các ý sau:

* Tác động:

– Về kinh tế:

+ Tích cực: Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân; thành thị theo hướng hiện đại ra đời; bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

+ Tiêu cực: Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác thuộc địa là vơ vét sức người, sức của nhân dân Đông Dương. Do vậy: tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt; nông nghiệp dậm chân tại chỗ; công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

=> Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và phụ thuộc.

III. Đề thi minh họa học kì 2 Sử 8

Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Câu 1 ( 2,5 điểm) : Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau đây rồi ghi vào bài làm.

1. Ai là Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882?

A. Hoàng DiệuB. Nguyễn Tri PhươngC. Tôn Thất ThuyếtD. Phan Thanh Giản.

2. Hiệp ước thể hiện sự đầu hàng đầu tiên của nhà Nguyễn đối với thực dân Pháp là

A. Giáp Tuất – 1874 .B. Hác-măng- 1883.C. Nhâm Tuất – 1862.D. Pa-tơ-nốt- 1884 .

3. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc lần thứ nhất?

A. Vì triều đình không thi hành đúng Hiệp ước 1862.B. Vì triều đình cầu cứu nhà Thanh.C. Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy.D. Lợi dụng triều đình nhờ đem tàu ra Hạ Long dẹp cướp biển.

4 . Hiệp ước Quý mùi (Hiệp ước Hác-măng) quy định triều đình Huế chỉ được cai quản vùng đất nào?

A. Bắc KìB. Trung KìC. Ba Tỉnh Thanh- Nghệ -TĩnhD. Nam Kì

5. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất có ý nghĩa gì?

A. Khiến quân Pháp hoang mang, quân ta phấn khởi càng hăng hái đánh giặc.B. Khiến quân Pháp hoang mang, triều đình lo sợ.C. Quân Pháp phải rút khỏi Bắc kì.D. Khiến triều đình Huế càng quyết tâm đánh Pháp

6. Trận đánh Đà Nẵng có kết quả như thế nào?

A. A. Pháp thua phải rút về nước.B. Pháp bị sa lầy phải chuyển vào đánh Gia Định.C. Pháp chiếm Đà Nẵng, quân triều đình rút lui về Huế.D. Triều đình giảng hòa với Pháp.

7. Sự kiện đánh dấu việc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách một quốc gia độc lập là:

A. Quân Pháp tiến đánh và chiếm được Thuận An triều đình phải xin đình chiến (1883)B. Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884)C. Vua Tự Đức qua đời, triều đình rối loạn, quân Pháp tiến đánh và chiếm được Thuận AnD. Quân Pháp đánh chiếm được thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu tự vẫn (1882)

8. Người nói câu nói nổi tiếng “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là ai?

A. Trương ĐịnhB. Nguyễn Hữu HuânC. Nguyễn Trung TrựcD. Nguyễn Đình Chiểu

9. Tại trận Cầu Giấy lần thứ hai, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là

A. Đuy – puy.B. Ri-vi-e.C. Gác-ni-ê.D. Hác-măng.

10. Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kì?

A. Lực lượng của ta bố phòng mỏng.B. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch không đánh.C. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắn, bị giết.D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế.

Đọc thêm  Thám tử lừng danh CONAN [PDF]

Câu 2 (1,0 điểm): Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng rồi ghi vào bài làm.

Cột A

Cột B

1. Ngày 5-6-1862

a. Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Quý Mùi

2. Ngày 15-3-1874

b. Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất

3. Ngày 25- 8-1883

c. Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Pa-tơ-nốt

4. Ngày 11-5-1884

d. Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất

5. Ngày 6-6-1884

Câu 3 (0,5 điểm ) Cho các cụm từ sau: 20-11-1873, 19-5-1883, Đà Nẵng, Cầu Giấy. Em hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (…) để hoàn thành tư liệu sau rồi ghi vào bài làm.

“ Ngày……………… ( 1), hơn 500 tên địch kéo ra …………………( 2) đã lọt vào trận địa mai phục của ta. Quân Cờ đen phối hợp với quan của Hoàng Tá Viêm đổ ra đánh . Nhiều sĩ quan và lính Pháp bị giết, trong đó có Ri-vi-e ”.

Phần II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm):

Từ năm 1858 đến sau Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862, nhân dân ta đã kháng chiến chống Pháp như thế nào? Em có đánh giá gì về tinh thần chiến đấu của nhân dân ta?

Câu 2 (3,0 điểm):

Khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất, nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc kì đã kháng chiến như thế nào? Tại sao triều đình Huế lại kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất ( 1874)?

Đáp án đề thi học kì 2 Lịch sử 8

Phần

Đáp án

Điểm

Trắc nghiệm

( 4,0 điểm)

Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: (2,5 điểm)

Ý12345678910Đáp ánACDBABBCBD

Câu 2: ( 1,0 điểm)

Nối: 1-b; 2-d; 3-a; 5-c

Câu 3: ( 0,5điểm)

Cụm từ cần điền: 19-5-1883 (1), Cầu Giấy (2)

Tự luận

( 6,0 điểm)

Câu 1: ( 3,0 điểm)

* Tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp chặt chẽ với quân triều đình để chống giặc.

* Tại Gia Định: năm 1859, khi Pháp đánh vào Gia Định nhân dân đã tự động nổi lên đánh giặc khiến chúng khốn đốn.

– Ngày 10-12-1861, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy tàu Ét-phê-răng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông.

– Đặc biệt, cuộc khởi nghĩa do Trương Định lãnh đạo đã làm cho địch thất điên bát đảo.

+ Sau khi Trương Định chết, Trương Quyền (con trai Trương Định) cùng một bộ phận của nghĩa quân chia thành các nhóm nhỏ tỏa đi xây dựng căn cứ khác.

=> Qua đó, ta thấy nhân dân ta đã chiến đấu vô cùng anh dũng, kiên cường không chịu khuất phục thực dân Pháp và kiên quyết chống lại sự nhu nhược của triều đình nhà Nguyễn

0,5 đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,75đ

Câu 2: (3,0 điểm)

* Phong trào kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì, khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất:

– Phong trào đấu tranh của nhân dân Hà Nội lên cao.

– Ngoài ra còn ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định. . .

– 21/12/1873 Khi Pháp đánh ra Cầu Giấy, quân ta phục kích, Gac-ni-ê bị giết. Làm cho Pháp hoang mang. Cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta.

– 15/3/1874 triều đình kí hiệp ước Giáp Tuất thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp. Pháp rút quân khỏi Bắc Kì

– Làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của VN.

* Triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất ( 1874) vì:

– Vì sự nhu nhược của nhà Nguyễn.

– Vì tư tưởng “Chủ hoà” để bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ.

0,25đ

0,25đ

0,75đ

0. 5 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ