Mẫu Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Mẫu Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.03 KB, 6 trang )

Đang xem: đề cương khóa luận tốt nghiệp mẫu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘIKHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….Người thực hiện : Lớp : Khóa : Giáo viên hướng dẫn : Địa điểm thực tập :Hà nội – Năm 20 2
Bìa trongĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP1. Họ và tên sinh viên: Tel: Mail: 2. Chuyên ngành: 3. Lớp: – Khoá 4. Giáo viên hướng dẫn: Tel: Mail: Tên đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………… Học viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
3* Nội dung đề cươngPHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ(Từ 2-3 trang)1.1. Tính cấp thiết của đề tài1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tàiPhần 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU2.1. 2.2. 2.3. Liệt kê các nội dung chính dự kiến của phần tổng quan
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3.1. Đối tượng nghiên cứu 3.2. Phạm vi nghiên cứu Nêu phạm vi nghiên cứu về không gian, thời gian, giới hạn về nội dung3.3. Nội dung nghiên cứuNêu cụ thể những nội dung cần thực hiện nhằm đáp ứng được mục đích của đề tài nghiên cứu.3.4. Phương pháp nghiên cứuNêu cụ thể những phương pháp sẽ sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài (phương pháp nghiên cứu phải là những phương pháp thông dụng đã được chuẩn hóa, là những phương pháp mới được ứng dụng trong nghiên cứu chuyên ngành trong
những năm gần đây).4Phần 3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCDự kiến những kết quả sẽ đạt được sau khi thực hiện đề tài.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀITT Nội dung công việc Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Chuẩn bị đề cươngBảo vệ đề cươngĐi thực tế thu thập số liệuTổng hợp số liệu và viết tổng quan……………………
Xử lý số liệu, viết luận văn sơ bộ thông qua giáo viên hướng dẫnBáo cáo tiến độHoàn thiện khóa luận/chuyên đềBáo cáo thửNộp và bảo vệ khóa luận/chuyên đề chính thứcGhi chú: Hệ Đại học và Cao đẳng thực tập tốt nghiệp trong 3.5 tháng, hệ Liên thông và Vừa làm vừa học thực tập tốt nghiệp trong 3.0 tháng Giáo viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên)Sinh viên thực hiện đề tài
(Ký và ghi rõ họ tên) BỘ MÔN QUẢN LÝ SINH VIÊN: Trưởng bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên)* Hình thức và các quy định in ấn đề cương thực tập tốt nghiệp51. Bìa: Ni lông 2. Khổ giấy: Giấy trắng, khổ A4 (210 x 297) mm.3. Khổ chữ, kích thước chữ và cách trình bày: Đánh máy trên 01 mặt giấy; phông chữ: Unicode – Times New Roman; cỡ chữ: 14; dãn dòng 1,5 lines.4. Đặt lề và đánh số trang:
– Lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm, lề trên 3 cm và lề dưới 3,5 cm.- Số trang đánh ở giữa lề dưới của trang in.5. Giới hạn số trang của đề cương: 5 – 7 trang,6. Số lượng đề cương: 03 bản (01 bản nộp cho Bộ môn; 01 bản cho giảng viên hướng dẫn; 01 bản lưu cá nhân).6

Xem thêm: mẫu đd7

*

Đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp 22 12 31

*

Mẫu khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp 8 1 4

*

Mẫu đề cương khóa luận chuyên đề tốt nghiệp 6 19 339

*
*

HƯỚNG dẫn về cấu TRÚC và TRÌNH bày KHÓA LUẬN ĐỒ án tốt NGHIỆP 8 1 2

*

mẫu trình bày khóa luận tốt nghiệp 9 602 2

*

Đề cương khóa luận tốt nghiệp Quản lý thiết bị dạy học tại trường THPT Tràng Định Tỉnh Lạng Sơn theo định hướng trường chuẩn quốc gia 6 862 13

*

Đề cương khóa luận tốt nghiệp: Vận dụng thuyết Quản lý chất lượng tổng thể TQM vào quản lý chất lượng giáo dục trường THPT Thanh Chương 3, 11 1 2

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3 Năm 2016

*

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu 7 998 4

Viết một bình luận