đề cương hlu

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… Tuyến Tính 3 ĐÈ CƯƠNG MÔN HỌCĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN : QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH MÃ MÔN HỌC : TH 431 SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH : 2 HỌC KÌ : 5 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Sau khi học xong môn quy hoạch tuyến … tuyến tính x x TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn học được mở đầu bằng việc giới thiệu vài vấn đề thực tế dẫn đến mô hình quy hoạch tuyến tính. Trọng tâm của môn học là phần trình bày giải thuật … rộng rãi của quy hoạch tuyến tính 1 ĐÈ CƯƠNG MÔN HỌC Nhà xuất bản Giáo Dục ( tái bản lần 2) < Hấn - xxxx> Đặng Hấn – Quy Hoạch Tuyến Tính Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh ( lưu hành nội…

Đang xem: đề cương hlu

4 2,183 35

Danh mục: Kỹ thuật lập trình

… Số lượng toán hạng (1) 3 toán hạng: Địa chỉ của 2 toán hạng, và kết quả đều được chứa trong mã lệnh OP A, B, C  A ← B OP C Dễ biên dịch từ ngôn ngữ bậc cao sang lệnh … toán thế nào? Các kiểu dữ liệu lớn có được lưu trữ ở vị trí địa chỉ byte bất kỳhay không? (Vấn đề alighment)HUST-FET, 13/02/201144Chương 2. Ngôn ngữ máy tính và các phép toán31 23 15 7 0xx+1x+2x+3x+4…
142 2,554 16

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMKHOA CÔNG TRÌNH THỦYTỔ MÔN CÔNG TRÌNH THUỶĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Môn học: BÊ TÔNG CỐT THÉPDùng cho ngành: … ghép21222212222122221111222IV.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:- Môn học được bố trí học vào đầu giai đoạn 2 (giai đoạn chuyên ngành) của các ngành công trình.- Tổ chức kiểm tra để học sinh đạt điều kiện thi hết môn học theo quy định của … số tiết: 60 Lý thuyết: 50 Bài tập: 10Thí nghiệm: Bài tập lớn:Thiết kế môn học: 15 Thảo luận:I- VỊ TRÍ MÔN HỌC:Là môn học cơ sở chuyên ngành cung cấp các kiến thức bổ trợ có hiệu quả về bê…
3 2,533 21

đề cương môn học các công cụ tài chính phái sinh

Danh mục: Ngân hàng – Tín dụng

… Số tiết tự học : 90 tiết B. Liên hệ với môn học khác – Môn tiên quyết: TC203DV01-Tài chính quốc tế – Môn trước: không có – Môn song hành: không có C. Tóm tắt nội dung môn học (course … ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH (Options, Futures and other Derivatives) MSMH: TC301DV01 (Phiên bản 01, ngày 06 tháng 12 năm 2010) A. Quy cách môn học (course … GV xây dựng đề cương lần này: Trịnh Thu Nga Ngày hoàn thành: _06__/_12__/_2010_____ Người duyệt đề cương Họ và Tên Chức vụ Chữ ký Ngày duyệt: ___/___/______xx Lượng giá đề cương loại:…
5 2,574 28

quản trị marketing- đề cương môn học

Danh mục: Internet Marketing

CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH – KHÓA 2009 TRANG 1 TRƯỜNG ðẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH    ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN … ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 1 1. TÊN MÔN HỌC: QUẢN TRỊ MARKETING 1 2. MÃ MÔN HỌC: 1 3. TRÌNH ðỘ: ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 1 4. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ … VỚI MÔN HỌC  ðIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT: ðể học tốt môn này sinh viên cần trang bị trước những kiến thức về:  Kiến thức giáo dục ñại cương  Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành: Quản trị học, …
6 1,745 20

đề cương môn học quản trị tài sản có và tài sản nợ

Danh mục: Kinh tế – Thương mại

… tiết tự học 120 tiết B. Liên hệ với môn học khác (Pre- requisite) – Môn tiên quyết: TC302DV01 – Phân tích báo cáo tài chính – Môn trước: EIC4 – Môn song hành: C. Tóm tắt nội dung môn học (Course … Trang 1 / 5 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ VÀ TÀI SẢN NỢ (Assets and Liabilities Management) MSMH: TC407DV01 (Phiên bản 02, ngày 23 tháng 5 năm 2011) A. Quy cách môn học (Course specification) … cáo quản trị và đề xuất giảm thiểu rủi ro. F. Phương thức tiến hành môn học (How to study this course?) − Sinh viên đọc phần nội dung trong giáo trình được chỉ định trong đề cương này trước…
5 815 1

Đề cương môn học sinh học và y học hạt nhân

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… lập4ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌC VÀ Y HỌC HẠT NHÂN1. Thông tin về giảng viên:− Phan Sỹ An+ Chức danh : Phó Giáo Sư, Tiến sĩ Khoa học. + … chung về môn học − Tên môn học: Sinh học và y học hạt nhân− Mã số môn học: − Số tín chỉ: 2− Giờ tín chỉ đối với các hoạt động :+ Nghe giảng lý thuyết: 14+ Bài tập: 0+ Thảo luận: 7+ Tự học: … Khoa: Vật lý, Trường ĐH KHTN− Môn tiên quyết : Các môn học về cơ sở Vật lý hạt nhân− Môn song hành và kế tiếp :Các môn học về Vật lý hạt nhân ứng dụng3. Mục tiêu môn học: − Mục tiêu về kiến thức…
5 864 7

Đề cương môn học công nghệ sinh thái

Danh mục: Ôn thi Đại học – Cao đẳng

học – Tên môn học: Công nghệ Sinh thái (Ecological Technology)- Mã môn học: 12105- Số tín chỉ: 3- Môn học: Bắt buộc – Các môn học tiên quyết: Sinh thái môi trường – Các môn học kế tiếp: Các … sự đa dạng sinh học cũng như sự tái tạo nguồn cung cấp năng lượng từ các vật liệu sinh học cũng được đề cập đến trong môn học này.4. Tóm tắt nội dung môn học Nội dung môn học bao gồm:- Những … thực hành: 9 tiết+ Thảo luận: 3 tiết+ Tự học: 30 tiết- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên3. Mục tiêu của môn học Môn học này giúp cho sinh viên nắm bắt được…

Xem thêm: Tải Sách Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Pdf, Tải Sách Tiếng Anh Lớp 8 Link Google Drive Pdf

5 736 3

Đề cương môn học phương pháp- công nghệ dạy học

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… lễ)2. Các môn học tiên quyết- Các môn học chuyên ngành- Giáo dục học đại cương – Tâm lý học sư phạm 1, 2- Lý luận dạy học 3. Các môn học kế tiếpChương trình, Phương pháp dạy học các môn Toán, … tài nguyên học tập- Phân công nhóm học tậpĐọc trước Đề cương môn học. Đề xuất, chia sẻ các nguyện vọng liên quan đến môn học Đăng kí tham gia Hệ thống E-Learning Hồ sơ môn học tại địa chỉ … định nhu cầu người học, kiểm tra đầu vào )- Giới thiệu Đề cương môn học, cách thực hiện các mục tiêu môn học – Giới thiệu các dạng bài tập, kiểm tra đánh giá và thi hết môn – Giới thiệu các…
24 1,089 5

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Kỹ năng Đọc 2

Danh mục: Ôn thi Đại học – Cao đẳng

… ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMKHOA NGOẠI NGỮ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC1.1 Tên môn học : Kỹ năng Đọc 21.2 Mã môn học … Trường Đại học Mở TP.HCM• Học hàm, học vị: Cử nhân Tiếng Nhật• Địa điểm làm việc; Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Mở TP.HCM• Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ, phòng 311, lầu 3 Đại học Mở TP.HCM• … Trình độ : Sinh viên năm 3 (học kỳ V) – hệ Đại học 1.4 Ngành : Biên-phiên dịch Tiếng Nhật1.5 Khoa: Ngoại ngữ1.6 Số tín chỉ : 2 tín chỉ1.7 Yêu cầu đối với môn học :• Điều kiện tiên quyết…
3 864 2

Đề cương môn học chương trình phương pháp dạy học toán học

Danh mục: Tài liệu khác

… ĐẠI HỌC GIÁO DỤC – ĐHQGHNKHOA SƯ PHẠMBỘ MÔN LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌCĐỀ CƯƠNG MÔN HỌCKhóa đào tạo: Cử nhân Sư phạm ngành Toán học Tên môn học: Chương trình, Phương pháp dạy học Toán học Số … trình, Hình học tổ hợp, Cơ sở hình học 3. Các môn học kế tiếp:- Thực tập sư phạm.- Khoá luận tốt nghiệp.4. Mục tiêu môn học: 4.1. Mục tiêu chungSau khi học xong môn học, người học sẽ đạt những … cực3.2. Quy trình dạy học môn Toán theo mô hình dạy học tích cực 3.2.1. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán cho năm học 3.2.2. Thiết kế bài dạy môn toán3.2.3. Tổ chức dạy học toán trên lớp3.2.4….
39 2,141 9

Đề cương môn học: quảng cáo

Danh mục: Tài liệu khác

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH – KHÓA 2010 TRANG 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH    ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 1 … chúng. Nội dung của môn học bao gồm: tổng quan về quảng cáo, phân ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH – KHÓA 2010 TRANG 4 4. HỌC LIỆU 4.1. Giáo trình môn học Vũ Quỳnh, Quảng … những kiến thức đã học với thực tế để có thể nắm rõ các nội dung được trình bày trong học phần này. 2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 2.1. Mô tả vắn tắt nội dung môn học Môn học được thiết kế…
5 4,012 63

Đề cương môn học quy hoạch môi trường

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… tin chung về môn học – Tên môn học: Quy hoạch môi trường (Environmental Planning )- Mã môn học: 212318- Số tín chỉ: 2- Môn học: Bắt buộc – Các môn học tiên quyết: – Các môn học kế tiếp: … – Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC(QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG) 1. Thông tin về giảng viên:Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ HươngChức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩThời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm … dung môn học Môn học sẽ giới thiệu và phân tích cơ sở khoa học và phương pháp luận của quy họach môi trường vùng, phân tích mối quan hệ giữa quy họach sử dụng đất và quy hoạch môi trường. Môn học…
5 1,323 9

Đề cương môn học đánh giá tác động môi trường

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… Khoa học môi trường, Quản lý môi trường, Quản lý Tài Nguyên Môi Trường.2. Thông tin chung về môn học – Tên môn học: Đánh giá tác động môi trường.- Mã môn học: 212507- Số tín chỉ: 02 – Môn học: … động theo nhóm: 30+ Tự học 45- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm Tp.HCM3. Mục tiêu của môn học Mục tiêu của môn học hướng tới đào tạo … 212507- Số tín chỉ: 02 – Môn học: Bắt buộc:- Lựa chọn: – Các môn học tiên quyết: Không- Các môn học kế tiếp: – Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): Không- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45…

Xem thêm: Đăng Ký Đổi Mới Sáng Tạo Trong Dạy Và Học Violet, Đổi Mới, Sáng Tạo Trong Dạy Và Học

8 3,066 39

Đề cương môn học sinh thái môi trường

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… Environmental Ecology2.2. Mã môn học: 2.3. Số tín chỉ: 22.4. Môn học: – Bắt buộc – Lựa chọn2.5. Các môn học tiên quyết: Động vật học; Thực vật học; Sinh thái học 2.6.Các môn học kế tiếp: Tùy thuộc … – Thảo luận: 29 tiết- Tự học: 163 tiết2.8.Địa chỉ Khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Sinh học- Khoa Khoa học- Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.3. Mục tiêu của học phần:3.1.Kiến thức: Nắm … KHOA: Khoa Khoa học Độc Lập -Tự do – Hạnh Phúc ********** ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌCSINH THÁI MÔI TRƯỜNG1. Thông tin về giảng viên: Nguyễn Thị Mai. Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Sinh học năm 1999….
6 1,890 22

Đề cương môn học thương mại điện tử

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

6 1,516 24

Đề cương môn học thương mại điện tử 3

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

8 1,049 5

Đề cương môn học pháp luật đại cương

Danh mục: Tài liệu khác

56 5,094 16

Đề cương môn học quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD- ĐT

Danh mục: Tài liệu khác

13 8,884 52

Đề cương môn học cơ sở dữ liệu

Danh mục:

11 1,256 13

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: đề cương môn học đề cương môn học đề cương môn học luật kinh tế đề cương môn học java đề cương môn học kinh tế gia đình đề cương môn học tư tưởng đề cương môn học lập trình windows đề cương môn học cây ăn quả đề cương môn học pháp luật cộng đồng asean
Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
bocdau.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu bocdau.com là gì?

Viết một bình luận