Đề Cương Gdcd 9 Hk2 – Đề Cương Ôn Tập Hk2 Môn Gdcd 9 Năm 2019

Việc ôn tập với Đề cương ôn tập HK2 môn GDCD 9 năm 2019-2020 – Trường THCS Thăng Long sẽ là phương pháp học hiệu quả giúp các em hệ thống và nâng cao kiến thức trọng tâm môn học một cách nhanh và hiệu quả nhất để chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Cùng tham khảo và tải về đề cương này ngay nhé!

*

Trường THCS Thăng LongTổ Văn­Sử. Nhóm GDCD 9 ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 HỌC KÌ II Năm học 2019 ­ 2020Phần I. LÍ THUYẾT:Câu 1 : Vì sao lao động vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân? Nhà nước ta có chính sách gì để phát huy quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?* Lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân vì:­ Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.­ Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước.­ Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, với gia đình, đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội, với đất nước của mỗi công dân.* Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm cho người lao động. Các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, sản xuất, kinh doanh thu hút lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.Câu 2: Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?* Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần:­ Xác định lí tưởng sống đúng đắn.­ Ra sức học tập, rèn luyện.­ Tích cực tham gia các hoạt động.­ Có ý thức tự giác lao động, giúp đỡ mọi người.­ Có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ của học sinh lớp 9.Câu 3: Vi phạm pháp luật là gì? Có các loại vi phạm pháp luật nào?* Vi phạm pháp luật : là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.­ Các loại vi phạm pháp luật:+ Vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm): là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được qui định trong Bộ luật Hình sự.+ Vi phạm pháp luật hành chính: là hành vi xâm phạm các qui tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm.+ Vi phạm pháp luật dân sự: là hành vi trái pháp luật, xâm hại tới các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, chuyển dịch tài sản…) và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ, như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp…+ Vi phạm kỉ luật: là những hành vi trái với những qui định, qui tắc, qui chế, xác định trật tự, kỉ luật trong nội bộ cơ quan, xí nghiệp, trường học.­ Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lí.Câu 4: Trách nhiệm pháp lí là gì? Có các loại trách nhiệm pháp lí nào? Công dân phải làm gì để thực hiện đúng quy định của pháp luật ? * Trách nhiệm pháp lí : là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước qui định.­ Các loại trách nhiệm pháp lí:+ Trách nhiệm hình sự+ Trách nhiệm hành chính+ Trách nhiệm dân sự+ Trách nhiệm kỉ luật* Mọi công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật và tích cực đấu tranh với các hành vi, các việc làm vi phạm Hiến pháp và pháp luật.Câu 5: Bảo vệ Tổ quốc là gì? Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là gì? Ý nghĩa của việc bảo vệ Tổ quốc?* Bảo vệ Tổ quốc: là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.­ Bảo vệ Tổ quốc bao gồm việc xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và bảo vệ trật tự an ninh xã hội.* Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là những việc mà người công dân phải thực hiện để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.* Ý nghĩa của việc bảo vệ Tổ quốc: Non sông đất nước Việt Nam được như ngày hôm nay là do ông cha chúng ta đã hằng ngàn năm xây đắp, gìn giữ. Ngày nay, Tổ quốc chúng ta vẫn luôn luôn bị các thế lực thù địch âm mưu xâm chiếm, phá hoại. Vì vậy, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của công dân.Câu 6: Để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh chúng ta phải làm gì?* Để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh chúng ta phải: ­ Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự­ Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và nơi cư trú­ Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự­ Tích cực vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự.PHẦN II. BÀI TẬP :­ Xem lại các dạng bài tập :+ Bài tập trắc nghiệm đúng sai, điền vào ô trống. ( Chú ý vận dụng kiến thức các bài: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân; Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân; Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc để làm bài tập).

Viết một bình luận