Đâu là trận đánh có con số thương vong lớn nhất lịch sử, A: Trận vòng cung kursk, B: Trận stalingrad, C: Trận leningrad, D: Trận kharkov

Lời giải 1:

Họ tên người giải: parkchaeyoung183

Đâu là trận đánh có con số thương vong lớn nhất lịch sử

A: Trận vòng cung kursk B: Trận stalingrad C: Trận leningrad D: Trận kharkov

=> Trận stalingrad là trận đánh có con số thương vong nhiều nhất trong lịch sử

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyensonnguyenson84

Đâu là trận đánh có con số thương vong lớn nhất lịch sử

A: Trận vòng cung kursk

B: Trận stalingrad

C: Trận leningrad

D: Trận kharkov

→Trận leningrad kéo dài 872 ngày này được coi là một trong những trận vây hãm kéo dài, có thương vong và mức hủy diệt lớn nhất lịch sử.

Đọc thêm  Tổng Hợp Các Mẫu Giấy Cáo Phó Tang Lễ, Tai Mẫu Cáo Phó Tang Lễ

Viết một bình luận