Đâu không phải nguyên nhân tạo nên thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên: *, Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vua Trần và các vị tướng tài ba., Sự chuẩn bị

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenminh56865

Đâu không phải nguyên nhân tạo nên thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên: *

Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vua Trần và các vị tướng tài ba.

Sự chuẩn bị chu đáo của nhà Trần, khối đại đoàn kết toàn dân của quân dân Đại Việt.

Quân Nguyên yếu, không giỏi xung trận như quân Đại Việt

=> quân nguyên lúc đó rất hùng mannhj

Lời giải 2:

Họ tên người giải: leduyhien70203

Đâu không phải nguyên nhân tạo nên thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên: *

A . Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vua Trần và các vị tướng tài ba.

B . Sự chuẩn bị chu đáo của nhà Trần, khối đại đoàn kết toàn dân của quân dân Đại Việt.

C . Quân Nguyên yếu , không giỏi xung trận như quân Đại Việt

Đọc thêm  Quy Định Số 12-Qđ/Tc-Ttvh - Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân Ii

Viết một bình luận