dap an bai nghe vong 17 lop 7

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm học 2016 – 201, có đáp án chi tiết đi kèm. Giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 – 2017. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 1: Đập dế

Câu 1: Có tám đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đá với mỗi đội khác nhau một trận lượt đi, một trận lượt về. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận trong toàn giải?

A. 8
B. 64
C. 56
D. 28

Câu 2: Rút gọn phân số

*

. Ta được phân số tối giản là a/4, với a = ?

A. 11
B. 13
C. 9
D. 7

Câu 3: Cho

*

. Lấy điểm I bên trong góc mOn. Qua I kẻ

*

. Khi đó số đo góc HIK là?

A. 90O
B. 100O
C. 60O
D. 30O

Câu 4: Giá trị của số tự nhiên n thỏa mãn

*

là n = ?

A. 4
B. 5
C. 2
D. 3

Câu 5: Cho

*

và 4×3 – 3 = 29. Giá trị của biểu thức A = x + 2y + 3z là?

A. 19
B. -9
C. -4
D. -15

Câu 6: Giá trị của biểu thức A = x2 + y2 biết

*

và x.y = 112 là?

A. 260
B. 65
C. 1040
D. 484

Câu 7: Số các số nguyên x thỏa mãn

*

là?

A. 6
B. 7
C. 5
D. 8

Câu 8: Số dư trong phép chia 9.10n + 18 cho 27 là?

A. 0
B. 1
C. 8
D. 10

Câu 9: Giá trị của biểu thức Q = a2 + b2 + c2 biết ab = 2; bc = 6 và ac = 3 là?

A. 49
B. 36
C. 14
D. 11

Câu 10: Cho a, b, c là các số thỏa mãn điệu kiện

*

. Khi đó giá trị của biểu thức

*

là?

A. 7
B. 6
C. 5
D. 8

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Cho tam giác ABC có

*

. Khi đó

*

. Vậy k = ?

A. 1
B. 1/2
C. 3
D. 2

Câu 2: Cho phân số tối giản a/b với b # 0. Biết rằng khi cộng tử số của phân số đó với 70 và trừ mẫu số của phân số đó đi 116 thì được phân số mới bằng phân số a/b. Vậy phân số a/b là?

Trả lời: ……

Đang xem: Dap an bai nghe vong 17 lop 7

Câu 3: Điểm thi đua các tháng trong một năm học của lớp 7C được liệt kê trong bảng sau:

*

Tần số của điểm 8 là?

A. 2
B. 8
C. 3
D. 1

Câu 4: Kết quả của phép tính

*

là?

Trả lời: ……

Câu 5: Biết 5a2c3 và 5a4c2 là hai số khác 0 và cùng dấu. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. c < 0
B. c > 0
C. c # 0
D. c = 0

Câu 6: Cho ba số a, b, c. Biết trung bình cộng của a + b và b + c; b + c và c + a; c + a và a + b lần lượt là 15; 10 và 11. Vậy (a; b;c) là?

A. (4;12;2)
B. (12;2;4)
C. (2;6;12)
D. (4;8;-12)

Câu 7: Chữ số hàng đơn vị của số 768 là?

A. 1
B. 7
C. 3
D. 9

Câu 8: Số các giá trị nguyên của x thỏa mãn I9x – 2I < 56 là

A. 16
B. 12
C. 14
D. 10

Câu 9: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của x để biểu thức

*

nhận giá trị nguyên?

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3

Câu 10: Cho tam giac ABC nhọn có D là trung điểm của AB. Kẻ DH vuông góc với BC (H thuộc BC). Biết AB = 10cm, BC = 12cm, DH = 4cm. Độ dài cạnh AC là bao nhiêu cm?

A.

*

B.

*

C. 12cm
D. 10cm

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Cho hai số a và b thỏa mãn a + b = 38 và

*

. Vậy 3a – 2b = ?

Trả lời: ……

Câu 2: Giá trị của a để đồ thị hàm số y = ax + 4a đi qua điểm M(2;-84) là?

Trả lời: ……

Câu 3: Trong một lớp có 53 bạn mà mỗi bạn đều giỏi ít nhất một môn toán hoặc văn, biết rằng số bạn giỏi toán là 33 bạn và số bạn giỏi văn là 31 bạn. Vậy số bạn giỏi cả toán và văn là bao nhiêu bạn?

Trả lời: ……

Câu 4: Giá trị của x thỏa mãn: -4×3 – 7×3 + (3x)3 = -54 là x = ?

Trả lời: ……

Xem thêm: đọc truyện conan tập 90

Câu 5: Kết quả phép tính

*

Trả lời: ……

Câu 6: Tìm x biết

*

Trả lời: ……

Câu 7: Tìm (x;y) thỏa mãn

*

Trả lời: ……

Câu 8: Tìm x biết

*

Trả lời: ……

Câu 9: Cho một số chính phương có 4 chữ số. Biết rằng chữ số tận cùng của nó là một số nguyên tố, tổng các chữ số của nó là số chính phương và căn bậc hai của nó cũng có tổng các chữ số là số chính phương. Vậy số đã cho là?

Trả lời: ……

Xem thêm: Download Mẫu Hợp Đồng Sửa Chữa Xe Ô Tô, Máy Móc Mới Nhất Năm 2021

Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(0;6), B(6;0), C(1;1). Vậy diện tích của tam giác bằng?

Trả lời: ……

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm 2016 – 2017

Bài 1: Đập dế

Câu 1: C Câu 6: A

Câu 2: A Câu 7: A

Câu 3: C Câu 8: A

Câu 4: A Câu 9: C

Câu 5: B Câu 10: D

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 2 Câu 6: A

Câu 2: -35/58 Câu 7: A

Câu 3: 3 Câu 8: B

Câu 4: 8/9 Câu 9: B

Câu 5: B Câu 10: D

Bài 3: Bức tranh bí ẩn

Câu 1: 74 Câu 6: 0,8

Câu 2: -14 Câu 7: (256;4)

Câu 3: 11 Câu 8: 2010

Câu 4: -1,5 Câu 9: 2025

Câu 5: 3,5 Câu 10: 12

bocdau.com

Viết một bình luận