Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đại Học Sài Gòn Năm 2020, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sài Gòn Năm 2020

Đang xem: Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học sài gòn

Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Toán học (ngành 111) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 16,0 trở lên, được chuyển sang học hệ đại học, ngành Toán ứng dụng (ngành 102).

Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mĩ thuật (ngành 812) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 27,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành Sư phạm Mĩ thuật (ngành C 84).

Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non (ngành 912) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,5 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non (ngành C 99).

2. Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng nguyện vọng 1, nguyện vọng 2

Stt

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

1

CĐ Giáo dục Mầm non

C99

M

15,0

15,5

Xem thêm: Biên Bản Tự Kiểm Tra Pccc Định Kỳ Tháng 08 2018, Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Pccc Tại Cơ Sở

3. Xét tuyển nguyện vọng 2 hệ đại học và xét tuyển hệ cao đẳng

3.1. Hệ đại học (chỉ tiêu: 170)

Xem thêm: rung chuông vàng lớp 2

Stt

Ngành

Khối

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

1

Kĩ thuật điện, điện tử

103

A

14,0

40

2

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

104

A

14,0

40

3

Khoa học thư viện (chuyên ngành Thư viện – Thông tin)

602

A

13,5

30

B

15,5

C

14,5

D1

13,5

4

Sư phạm Lịch sử

612

C

15,0

15

5

GD Chính trị

614

C, D1

15,0

20

6

Quản lí giáo dục

913

A, C, D1

14,5

25

Cộng

170

3.2. Hệ cao đẳng (chỉ tiêu: 1900)

Chỉ xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn cao đẳng do Bộ quy định (Khối A,D1: 10 điểm; khối B, C: 11 điểm)

Viết một bình luận