Danh Sách Gmail Sinh Viên Khoa Địa Lí Niên Khóa 1995, Danh Sách Cán Bộ Tổ Công Tác Học Sinh Sinh Viên

CHUC MUNG 7 BAN CO TEN DUOI DAY:

STT

Ho ten

Ngay thang nam sinh

Khoa, nganh dao tao

Diem TN trung binh chung toan khoa

Dia chi, so dien thoai lien he

Truong/Hoc vien

Theo thang diem 4

Theo thang diem 10

1

Nguyen Thi Phuong Hoa

Khoa Kinh te

Chuyen nganh Kinh te ngoai thuong

3.77

8.73

Dia chi: thon Kieu Trung, xa Hong Thai, An Duong, Hai Phong

SDT: 01663.996.133

Mail: phuonghoa95.nguyen
gmail.com

DH HHVN

2

Pham Thi Ha

Khoa Kinh te

Chuyen nganh Kinh te van tai bien

3.80

8.80

SDT: 01644.603.980

Mail: phamhaktbdh3
gmail.com

DH HHVN

3

Tran Thi Hoa

Khoa Kinh te

Chuyen nganh Logistics va quan ly chuoi cung ung

3.64

8.59

Dia chi: so 282, Ha Doan 2, Dong Hai 2, Hai An, Hai Phong

SDT: 01219.216.382

Mail: tranhoahp1995
gmail.com

DH HHVN

4

Bui Thi Lan Huong

Khoa Quan tri – Tai chinh

Chuyen nganh Tai chinh ke toan

3.70

8.68

Dia chi: so 345 Mieu Hai Xa, Du Hang Kenh, Le Chan, Hai Phong

Mail: huongbui.109
gmail.com

DH HHVN

5

Nguyen Thi Cam Nhung

Vien Dao tao quoc te

Chuyen nganh Kinh te hang hai & Toan cau hoa

3.69

8.86

Dia chi: 2B/56 Le Loi, May To, Ngo Quyen, Hai Phong

SDT: 01222.254.566

Mail: camnhungnguyen2707
gmail.com

DH HHVN

6

Pham Thi Nga

Vien Moi truong,

Chuyen nganh Ky thuat moi truong

3.68

8.55

Dia chi: cum 8, thon Gia Phong, xa Tan Hung, Vinh Bao, Hai Phong

SDT: 01635.421.074

Mail: ngango19071994
gmail.com

DH HHVN

7

Pham Van Quan

Khoa May tau bien,

Chuyen nganh May tau thuy

3.66

8.63

Dia chi: xom 22, xa Hai Anh, huyen Hai Hau, tinh Nam Dinh

SDT: 01636.539.729

Mail: phamquanhg
gmail.com

DH HHVN

*

 

Thông báo

Xem them >>

Tuyển dụng

Xem them >>

Văn bản – biểu mẫu

Xem them >>

Xem them >>

Xem nhiều

Xem them >>

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

*

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ…

Đang xem: Danh sách gmail sinh viên

*

Lễ tốt nghiệp Đại học tháng 8…

*

Kỷ yếu DKT54CD2

*

Mái trường Đại dương những ngà…

Ngày Hội giao lưu, tặng sách k…

*

VMU STUDENTS ENGLISH CONTEST

Trường ĐHHHVN nằm trong tốp 15…

*

Sinh viên ĐH Hàng hải nhận học…

Tết Sinh viên VMU 2018 – ĐẠI H…

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT N…

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Sinh Học 11 Pdf, Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 11

Chương trình Tư vấn tuyển sinh…

Trái tim VMU luôn trong tim cá…

*

Hoạt động nhân đạo, từ thiện c…

*

Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập…

*

Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành l…

*

Chương trình thực tế Kỹ sư tươ…

Xem thêm: Sách Tiếng Anh Lớp 8 Thí Điểm Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Anh 8 Thí Điểm

*

Đêm lửa trại Gala sinh viên và…

*

Kỷ yếu QKD54DH

*

Nữ sinh Hàng hải

*

Hội trai Sinh viên

 Phòng Công tác Sinh viên – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 

Viết một bình luận