Bài Viết Tổng Hợp Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore

Tầng 1, số 8, đường số 3, KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất đồ uống không cồn

Đang xem: Danh sách công ty khu công nghiệp việt nam singapore

*

Cty FUJITA CORPORATION-Nhật-TC XD Nhà Máy OJITEX (Việt Nam) tại BD

phòng 2-01Fkhu DV VSIP 2 đường số 3 KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

*

số 7 VSIP đường số 2 KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử

*

33 Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

*

Cống Ty Cổ Phần Thực Phẩm CUORE ITALIA (Nộp hộ thuế NTNN)

15A, Đại Lộ Hữu Nghị, KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

*

Xem thêm: luận văn tốt nghiệp mẫu

số 8 đường 11, KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất đồ uống

Cty FUJITA CORPORATION Nhật Bản-Thầu chính XD nhà máy thứ 4 Cty TNHH UCHIYAMA Việt Nam tại tỉnh BD

phòng 02-01F, khu DV VSIP số 2 đường số 3, KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công Ty Cổ Phần SORRENTO Việt Nam

Số 6 Đại lộ Tự Do KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Số 16, đường số 5, KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

32 Đường số 6, KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn

(Cty TNHH NAGAI) Số 18 VSIP, Đường số 8, KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

21 Đường Số 3 – Khu công nghiệp VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Xem thêm: Tham Luận Về Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Của Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 2015

Số 23 ĐL Độc lập, KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Cống Ty Cổ Phần Thực Phẩm CUORE ITALIA

15A, Đại Lộ Hữu Nghị, KCN VSIP – TX Thuận An – Bình Dương

Viết một bình luận