Danh sách các công ty trong KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Danh sach cong ty kcn amata

Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai.

1. Công Ty CP Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm (Fulin) – Cn

Địa Chỉ: Lô 109 Đường Amata KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936688

Email: Twy777@Yahoo.Com

2. Công Ty TNHH Mainetti (Việt Nam)

Địa Chỉ: Lô 103/1 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3993169

Website: Www.Mainettigroup.Com

3. Công Ty CP Nhựa Reliable (Việt Nam)

Địa Chỉ: Lô 112 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936174

Email: Reliableplastics@Gmail.Com

4. Công Ty TNHH Ritek Việt Nam

Địa Chỉ: 213 Đường Amata 2-4 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936111

Email: Lclung@Ritek.Com.Tw

5. Công Ty TNHH Okamoto Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 105/2 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936638

Email: congtyokamoto@vnn.vn

6. Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal

Địa Chỉ: 110 Đường Amata KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936770

Email: Job@Wacoal.Com.Vn

7. Công Ty TNHH Xích Kmc (Việt Nam)

Địa Chỉ: KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936533

Email: Kmcvn@Saigonnet.Vn

8. Công Ty CP Thép Đặc Biệt Pro-Vision

Địa Chỉ: Lô 221/2 KCN Amtata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936609

Website: Www.Pro-Visionsteel.Com.Vn

9. Công Ty TNHH Auromex Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 104/8 Đường Amata 2-4 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936568

Đọc thêm  truyện ma việt nam có thật

Email: auromexvn@hcm.vnn.vn

Website: www.okuno-auromex.com

10. Công Ty TNHH Arai Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 101/1-3 Đường 3 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936694

Email: Arai@Hcm.Fpt.Vn

11. Công Ty TNHH Toyo Ink Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 101 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936647

Email: Ktchintiv@Vnn.Vn

12. Công Ty TNHH Bao Bì Kỹ Thuật Cao Riches Việt Nam

Địa Chỉ: 104/1 Lô A Đường 2 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936811

Email: Riches.Wrap@Hcm.Vnn.Vn

13. Công Ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Địa Chỉ: 101/6 Đường 3 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936902

Email: Map-Schiem@Bdvn.Vnd.Net​​​​​​

14. Công Ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam)

Địa Chỉ: 13 Lô 103/4 Đường 5 KCN Amata, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936801

Email: Recruitment@Spitfirevn.Com

15. Công Ty TNHH Nam Yang Quốc Tế Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 120/1 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936702

Email: Ktkang@Namyangvn.Com

16. Công Ty TNHH Quadrille (Việt Nam)

Địa Chỉ: 118 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936660

Email: Quadrillevn@Hcm.Vnn.Vn

17. Công Ty TNHH Starprint Việt Nam

Địa Chỉ: 104/4-1 Đường Amata 2-4 KCN Amata, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936921

Email: Infomation@Starprinttvn.Com

18. Công Ty TNHH Amata Việt Nam

Địa Chỉ: KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3991007

Email: Amatavn@Hcm.Vnn.Vn

19. Yung Chi Paint & Varnish Mfg (Vietnam) Co., Ltd

Địa Chỉ: Lô 219 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Đọc thêm  Tổng hợp đề thi IELTS Reading Test có đáp án chi tiết

Điện Thoại: (0251)3936740

Email: Yungchivn@Rainbowpaints.Com.Vn ; Jungchi.Sale.Tuyen@Gmail.Com

20. Công Ty TNHH Schaeffler Việt Nam

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Amata, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936622

Email: Tam.Le@Schaeffler.Com

21. Công Ty TNHH Nikko Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 101/2-5 Đường 3b KCN Amata, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936726

Mail: nikkovietnam1@gmail.com

22. Công Ty TNHH Yp Rex Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 222 Đường 4 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3994775

Email: Vananh@Yprex.Com

23. Công Ty TNHH Cơ Khí Kao Meng (Việt Nam)

Địa Chỉ: Hiện Đại KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3893867

Email: Kaomeng@Hcm.Vnn.Vn

24. Công Ty TNHH Vp Components Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 104/2-1 Đường 2 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3936779

Email: Vpcomponent@Hcm.Vnn.Vn